NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Obec Hrhov


Menu: Úvod / Aktuality Turistické východiská

Všeobecné informácie

Hrhov (maďarsky Tornagörgő) je obec na Slovensku v okrese Rožňava (Košický samosprávny kraj).

Obec Hrhov

Leží na juhovýchodných svahoch Slovenského krasu (planina Horný vrch)  približne 49 kilometrov západne od mesta Košice.

Nadmorská výška v strede obce je 219 m, 195-782 m v chotári.

Sedliacky dom z konca 19. storočia

Najvýznamnejším vodným tokom v chotári Hrhova je Turniansky potok, hrhovčanmi nazývaný Derék, prameniaci pri Silickej Jablonici.

Nad obcou sa nachádza chránené nálezisko Krasová stráň so vzácnymi rastlinami (napr. Rumenica turnianská) a živočíchmi.

Hrhov je vinárska, rybárska a poľnohospodárska obec nachádzajúca sa medzi planinami Dolný vrch a Horný vrch v Turnianskej kotline.

Turnianska vínna cesta

Vinárstvo tu malo v oblasti kedysi veľmi silnú tradíciu.

Turnianska vínna cesta

Vínna réva sa pestovala výlučne na severných stráňach planiny Horný vrch.

Viac info o vínnej ceste sa dočítate tu:

Hrhovský vodopád

Táto turistická obec je známa hlavne kvôli 15 metrov vysokému Hrhovskému vodopádu.

Autor fotografie: Peter senior Adamčík
Autor fotografie: Peter senior Adamčík

Jeho výnimočnosť spočíva v tom, že sa nachádza priamo v obci Hrhov medzi obytnými domami.

Viac info o vodopáde sa dočítate tu:

Hrhovské rybníky

Hrhovské rybníky boli vybudované v 60. rokoch 20. storočia na mieste niekdajších rozľahlých močarísk Veľké jazero (Nagy-tó) a Malé jazero (Kis-tó).

Hrhovské rybníky

Patria medzi najväčšie rybníky na území Slovenskej republiky.

V súčasnosti je lokalita Hrhovských rybníkov evidovaná ako Významné vtáčie územie Slovenska.

Viac info o rybníkoch sa dočítate tu:

Kostol sv. Jána Krstiteľa

Rímsko-katolícky kostol sv. Jána Krstiteľa je pôvodne gotický s obraným múrom a nízkou hranolovou vežou.

katolícky kostol sv. Jána Krstiteľa

Kostol je jednoloďová pôvodne gotická stavba z druhej polovice 13. storočia.

V kostole je umiestnený gotický náhrobný kameň Juraja Bebeka z ružového mramoru z roku 1381.

Viac info o kostole sa dočítate tu:

Kostol reformovanej cirkvi

Reformovaný kostol je jednoloďová pôvodne tolerančná klasicistická stavba.

kostol klasicistický evanjelickej reformovanej cirkvi

Základný kameň kostola bol položený 16. marca 1784.

Viac info o kostole sa dočítate tu:

Obecná ľadnica (ľadnica)

V obci Hrhov sa zachovala murovaná obecná ľadnica (ľadovňa), ktorá bola postavená v roku 1932.

Hrhovská ľadnica (ľadovňa) – Autor fotografie: Andrea Miškufová

Táto pozoruhodná technická pamiatka slúžila v minulosti ako chladnička.

Viac info o obecnej ľadnici sa dočítate tu:

Kaplnka sv. Jána Nepomuckého

Ďalšou náboženskou pamiatkou je to kaplnka z roku 1780 v tradičnom ľudovom prevedení s neskorobarokovou drevenou polychromovanou drevorezbou Sv. Jána Nepomuckého.

Starý vodný mlyn

Technická pamiatka starý vodný mlyn z druhej polovice 19. storočia sa nachádza uprostred obce.

zdroj: https://www.hrhov.sk/

Objekt bol za kultúrnu pamiatku vyhlásený v roku 1975.

Ľudová architektúra

V obci sa zachovalo zopár sedliackych domov z konca 19. storočia a začiatku 20.storočia.

Ľudová architektúra v obci

Ľudová architektúra je tu najviac zastúpená murovanými domami, ktoré sú typické pre oblasť južného Spiša, Gemera, Malohotu a Abova.

Turistické ciele

Z obce vedú do okolia turistické, cykloturistické trasy a má aj vlastný Náučný chodník.

Náučné chodníky

Stará vinohradnícka obec je v súčasnosti súčasťou Turnianskej vínnej cesty a má aj vlastný náučný chodník.

Jaskyne

Približne 1 km na sever a severozápad od obce Hrhov v takzvanom Hrhovskom amfiteátri sa nachádzajú tri malé korózne jaskyne.

Jaskyňa Oltár (Oltárna diera), Fotograf: Milan Fafrak(Xamilian) https://www.facebook.com/xami21

Na severe je to jaskyňa Úkryt žien, ktorá je 16 m dlhá.

V jej blízkosti sa nachádza jaskyňa Úkryt dievčat, ktorá má dĺžku približne 14,5 m.

Na severozápade je to jaskyňa Oltárna diera, ktorá má dĺžku 15 m.

Tieto jaskyne poskytovali úkryt obyvateľom Hrhova nielen v čase mongolských vpádov, ale aj počas II. svetovej vojny.

Turistické trasy

Obcou prechádza  žltá turistická trasa, ktorá severovýchodným smerom pokračuje do Zádielskej doliny cez planinu Horný vrch.

Výhľad z planiny na Zádielsku dolinu a Turniansku kotlinu

Táto trasa prechádza masívnymi Hrhovskými bralami.

Tieto dominantné skalné bralá sú tvorené masívnymi svetlými strednotriasovými wettersteinskými vápencami, ktoré ponúkajú množstvo zaujímavých výhľadov.

Hrhovský kameň – Hrhovské bralá, Fotograf: Milan Fafrak(Xamilian) https://www.facebook.com/xami21

Ďalej táto trasa pokračuje ku jaskyni Čertova diera.

Čertova diera je gravitačná a vertikálna jaskyňa hlboká 186 metrov rozsadlinovo-korózneho pôvodu.

Jaskyňa Čertová diera na planine Horný vrch, Fotograf: Milan Fafrak(Xamilian) https://www.facebook.com/xami21

Severozápadným smerom pokračuje  žltá turistická trasa okolo jaskyne Oltárna diera k rázcestníku Mútna studňa (703 m n.m.), kde sa na planine Horný vrch napája na  červená turistickú trasu.

Výhliadka nad Hrhovom (742 m n.m.)

Odtiaľ môžete pokračovať ku výhľadovej plošine s miestami takmer terasovitou horskou lúkou nazývanej ako Výhliadka nad Hrhovom.

Cykloturistické trasy

Cykloturistom je tu k dispozícií červená cykloturistická trasa nazývaná Cyklomagistrála Slovenský kras o celkovej dĺžke približne 195 km.

História

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1210.

Obec sa vyvinula zo starej kráľovskej osady s hospodárskym dvorom na uskladovanie dávok z panstva Turňa.

V marci roku 1241 vtrhli do Uhorska Tatári a zakrátko v bitke pri Muhi na rieke Slanej porazili kráľovské vojsko.

Kráľovi Bélovi IV. s hŕstkou verných bojovníkov sa podarilo preraziť z obkľúčenia.

Neskôr kráľ odkúpil právo arcibiskupa na cirkevný desiatok z turnianskeho panstva a dal ho k dispozícii hrhovskému dvorcu.

Sádvárske panstvo, a teda aj Hrhov, bolo v majetku Bebekovcov takmer dvesto rokov, od roku 1386 až do ich vymretia v roku 1567.

Po smrti Bebeka sa Sádvárske panstvo dostalo takmer na 60 rokov do rúk rodiny Zápoľských.

Začiatok 19. storočia sa v Hrhove niesol v znamení ukončenia stáročia trvajúceho sporu medzi obcami Turnianskej doliny a údolia Bodvy o chotáre na Dolnom vrchu.

Obyvatelia sa v minulosti zaoberali chovom oviec, poľnohospodárstvom, ovocinárstvom a vinohradníctvom.

V rokoch 1939 až 1945 bol Hrhov pripojený k Maďarsku.

Pamiatky

  • Gotický náhrobný kameň Bebekovcov z roku 1381

Prírodné zaujímavosti v obci

Aktivity

  • Hrhovský naučný chodník

Kultúra a umenie

  • Spevácky súbor Mezei virágok (čítaj viac…)

Ostatné

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.Počasie

Translate » Prekladač