NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Mesto Medzev


Menu: Úvod / Aktuality Turistické východiská

Všeobecné informácie

Medzev (maď. Mecenzéf, nem. Metzenseif) je mesto na Slovensku ležiace v Košickom kraji.

Mesto Medzev

Leží na juhovýchodných svahoch Slovenského rudohoria v doline Bodvy.

Nadmorská výška v strede mestečka je 313 m, 313-1154 m v chotári.

Mesto Medzev

Dnešné mesto sa sformovalo na základe hámorníctva a s ním súvisiacou úpravou vodných tokov.

Pôvodné obyvateľstvo ešte aj dnes hovorí v prevažnej väčšine nemeckým (mantáckym) nárečím.

Mesto Medzev

Medzev bol v minulosti známi kováčstvom a to výrobou poľnohospodárskeho náradia, ktorým zásobovali celé Uhorsko, ale aj zahraničné krajiny.

Bývalá mestská časť mesta Medzev, Nižný Medzev bola v roku 1995 vyhlásená za pamiatkovú zónu mestského typu.

V meste Medzev sa v súčasnosti nachádza 18 národných pamiatok, z toho 11 sa nachádza priamo v pamiatkovej zóne a 7 mimo územia pamiatkovej zóny.

Pamiatková zóna mesta

Pamiatkovú zónu tvorí centrum mesta (Mariánske námestie) a jej priľahlé ulice.

historické centrum mesta

Mariánske námestie a ulice Štóska a Kováčska majú charakter pôvodnej mestskej radovej zástavby.

Ulica Grunt má na rozdiel od centra mesta charakter potočnej radovej dediny, ktorú tvoria pôvodné ľudové domy z konca 19. storočia a začiatku 20. storočia.

Viac info o pamiatkovej zóne sa dočítate tu:

Kostol narodenia Panny Márie

Pôvodne gotický kostol zo začiatku 15. storočia sa nachádza priamo v centre na Mariánskom námestí v Medzeve.

kostol narodenia Panny Márie

Prvá „baroková“ prestavba na kostole bola v rokoch 1732 až 1735.

Viac info o kostole sa dočítate tu:

Barokový Morový stĺp Panny Márie

Barokový Morový stĺp Panny Márie a Immaculaty sa nachádza v historickom centre mesta Medzev.

Barokový Morový stĺp Panny Márie – Immaculaty

Tvorí jednu z dominánt centrálneho námestia na Mariánskom námestí.

Viac info o morovom stĺpe sa dočítate tu:

Vodné hámre

Vodné hámre boli stavané pri vodných tokoch, kde využitím energie tečúcej vody boli poháňané kováčske buchary, dúchadlá a mechy na fúkanie vzduchu do pecí.

Tischlerov hámor

Prvé hámre v Medzeve  tu už boli v 14.storočí.

Viac info o vodných hámroch sa dočítate tu:

Hámor v Medzeve – Tischlerov hámor

Hámor STM v meste Medzev nazývaný tiež aj ako Tischlerov hámor je typom jednokladivového dvojohniskového hámra.

Tischlerov hámor

Budova hámra je kombinovaná stavba z kameňa a dreva pochádzajúci z druhej polovice 19. storočia.

Pôvodne tzv. Tischlerov hámor je dnes expozíciou technického múzea.

Viac info o Tischlerovom hámre sa dočítate tu:

Ďalšie sprístupnené hámre

Ďalšie sprístupnené hámre – Bröstlov hámor v Zlatej doline na Zlatom potoku (aj dnes vyrába náradie tradičnými technikami) a na potoku Pivring sa nachádza Göblov hámor.

Ľudová architektúra

Pre medzevské ľudové domy je typické, že domy mali v prednej časti tri niekedy aj štyri okná, čo všeobecne charakteristické nemecké osídlenie.

banícky dom

Takéto domy prevládali hlavne na území Spiša, kde sa od 13. storočia usádzali tzv. spišský Nemci.

Viac info o ľudovej architektúre sa dočítate tu:

Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej

Rudolf Schuster, od mladosti nadšený fotograf a vyznávač filmovacej techniky, začal zbierať a zhromažďovať fotografickú a kinematografickú techniku s úmyslom vytvorenia pamätnej izby v rodnom dome v Medzeve.

Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej

Týmto činom chcel vzdať hold prvej zahraničnej slovenskej amatérskej filmárskej expedícii v rokoch 1927-1928 po vnútrozemí Brazílie.

Viac info o múzeu sa dočítate tu:

Hvezdáreň a planetárium

Činnosť hvezdárne je zameraná na prednášky, besedy, verejné pozorovania Slnka a nočnej oblohy, na organizovanie záujmovej činnosti detí a mládeže, poskytovanie poradenskej a metodickej pomoci školám, astronomickým a iným prírodovedným krúžkom, organizáciám i jednotlivcom.

Všetky tieto podujatia sú zamerané na popularizáciu astronómie a príbuzných prírodných vied.

Viac info o hvezdárni a planetáriu sa dočítate tu:

Železničná trať medzi Moldavou nad Bodvou a Medzevom

Jednokoľajná železničná lokálna neelektrifikovaná železničná trať postavená v roku 1894 medzi mestami Moldava nad Bodvou a Medzevom.

Železničná trať medzi Moldavou nad Bodvou a Medzevom – zastávka Jasov

Trať je umiestnená v peknom prostredí medzi NP Slovenský kras a Volovskými vrchmi.

Viac info o železničnej trati sa dočítate tu:

Turistické možnosti a zaujímavosti

Obec je dobrou križovatkou turistických trás.

Turisticlé trasy

Začína tu  zelená turistická trasa, ktorá prechádza  rekrečným strediskom Šugov.

banícke jazierko nazývané aj TAJCH

Rekreačná oblasť Šugov sa nachádza v malebnej oblasti Šugovskej doliny neďaleko mesta Medzev  v NP Slovenský kras.

Taktiež v Medzeve začína  modrá turistická trasa, ktorá prechádza sedlom Jedľovec (837 m n.m.) a končí v obci Smolnická Píla.

Ďalšou turistickou trasou je  žltá, ktorá prechádza obcou Vyšný Medzev a pokračuje vo Volovských vrchoch.

Kombinované trasy

Mestečko je dobrým východiskom do NP Slovenský kras a to do malebnej obce Hačava, na výhľadový Jelení vrch (947 m.n.m.), do Hájskej doliny s turistami vyhľadávanými Hájskymi vodopádmi, do turistami vyhľadávanej Zádielskej doliny,  do obcí Jasov a Háj a do Drienoveckých kúpeľov.

Vo Volovských vrchoch sa po kombinovaných trasách k výhľadovým vrchom  Kloptaň (1153 m n.m.) a Kojšovská Hoľa (1246m n.m.) a k turistickej horskej chate Erika.

Tieto trasy len pre veľmi zdatných turistov!

Ako sa dostať do mesta Medzev

Do mesta Medzev sa dostanete odbočkou z MČ Pereš, ktorá sa nachádza na ceste I. triedy 16 (I/16) vedúcej v trase Zvolen – Lučenec – RožňavaKošice.

Odtiaľ pokračujeme Cestou II. triedy 548.

Komunikácia začína v spomínanej košickej mestskej časti Pereš na križovatke s cestou I. triedy 16 (I/16) a prechádza cez obce Malá Ida, Šemša, Hodkovce, Rudník, Jasov (križuje II/550), Medzev a Štós do Štóskeho sedla.

Odtiaľ smeruje do Smolníka, kde končí na križovatke s cestou II/549.

História

Nižný Medzev sa spomína v roku 1359.

Mesto založili nemecký usadlíci niekedy v druhej polovici 13. storočia, ktorých sem pozval významný uhorský kráľ Belo IV.

Do 19. storočia patrila prepošstvu v Jasove.

Voči zemepánom si obyvatelia museli brániť banské výsady.

V roku 1399 sa ich zastal kráľ Zigmund.

V 15. storočí sa zúčastnili s Košičanmi a Jiskrovým vojskom na obleihaní kláštora.

Okrem baníctva a hámorníctva sa zaoberali poľnohospodárstvom a spracovaním kože.

V roku 1639 potvrdil cisár cechové artikuly pre kováčov, obuvníkov, stolárov a zámočníkov.

Tunajší hamornickí kováči vyvážali poľnohospodárske náradie aj do zahraničia.

V 19. storočí tu pracovalo 109 hámrov.

Vznikla tu tu v roku 1874 kováčska spoločnosť s 285 členmi.

Napriek tomu obyvatelia odchádzali na poľnohospodárske práce na Dolnú zem a mnohí sa vysťahovali do Ameriky.

Za prvej ČSR sa obyvateľstvo zaoberalo baníctvom (Baňa Lucia), pracovali v lesoch, na pílach a v hámroch.

Z remesiel sa rozvinulo najmä garbiarstvo, súkenníctvo a krajčírstvo.

V rokoch 1943-45 pôsobili na okolí partizánske skupiny.

Po roku 1945 odsunuli obyvateľstvo nemeckej národnosti.

Vroku 1960 sa Vyšný a Nižný Medzev spojili do jednej lokality s názvom Medzev, ktorý tak získal štatút mesta.

V roku 1999 sa obidva sídla opätovne osamostatnili, pričom štatút mesta ostal Nižnému Medzevu, rovnako ako aj názov mesto Medzev.

Pamiatky

Príroda

Kultúra, múzea a umenie

  • Mestské kultúrne stredisko v Medzeve (link…)
  • Dychovka Medzevčanka (Medzev) (čítaj viac…)
  • Medzevský ľudový súbor Schadirattam (Medzev) (čítaj viac…)
  • Spevácky súbor Goldseifen (Medzev) (čítaj viac…)
  • Folklórny súbor Shadirattam (Medzev) (čítaj viac…)

Zaujímavosti


Info kúpaliská

Kúpalisko v Medzeve
[horizontal-scrolling group=“GROUP6″]
Bazény Prevádzka Hĺbka Teplota vody
3/3 Zatvorené 0.3-1.6 m 24 – 25°C
Bazény Typ Hĺbka Veľkosť Prevádzka
Plavecký bazén Nekrytý 1.6 m 0x0 m   24°C
Neplavecký bazén Nekrytý ? m 0x0 m 25°C
Detský bazén Nekrytý 0.3 m 0x0 m 25°C

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

Translate » Prekladač