NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Obec Drienovec-Drienovecké kúpele


Menu: Úvod / Aktuality Turistické východiská

Všeobecné informácie

Drienovec (v minulosti Šomody, maď. Somodi) je obec na Slovensku v okrese Košice-okolie (Košický samosprávny kraj).

obec Drienovec

Obec sa nachádza asi 3 km západne od mesta Moldava nad Bodvou.

Leží v západnej časti Košickej kotliny v doline Drienovca pod strmým svahom vápencovej Jasovskej planiny.

obec Drienovec

Nadmorská výška v strede obce je 190 m, 175-463 m v chotári.

Dedinou preteká potok Drienovec vyvierajúci pri obci Debraď, ktorý sa pri obci Turňa nad Bodvou vlieva do rieky Bodva.

obec Drienovec

V dolnom toku potoka nájdeme pstruhy, mreny a aj šťuky.

V okolitých lesoch sa vyskytuje orol, srna, divá kačka, diviak, líška, havran, ďateľ, sojka, hrdlička, vrana, drozd, slávik, sýkorka, bociany ale aj netopiere.

Na juhu od obce sa otvára úrodná nížina, severozápadne chránené územie Slovenského krasuNPR Palanta.

Kostol svätého Martina

Katolický klasicistický kostol svätého Martina postavený v postavený v rokoch 1775 – 1780.

Kostol svätého Martina v Drienovci

Je to jednoloďová stavba s presbytériom so segmentovaným uzáverom a do štítového priečelia stavanou vežou.

Viac info o kostole sa dočítate tu:

Klasicistický kaštieľ

Vo veľkom parku na začiatku obce stojí jednoposchodový kaštieľ postavený v klasicistickom slohu okolo roku 1780.

Kaštieľ v obci Drienovec

Nachádza sa pri ceste I. triedy 16 (I/16) vedúca v trase Zvolen – Lučenec – RožňavaKošice.

V severnej časti kaštieľa sa nachádza kaplnka Sedembolestnej Panny Márie.

Priamo v parku kaštieľa sa nachádza jazero a silná krasová vyvieračka.

Viac info o kostole sa dočítate tu:

Ornitologický stacionár DRIENOVEC

Lokalita sa z ornitologického hľadiska začala skúmať v roku 1998 metódou odchytu vtákov do nárazových sietí a označovaním odchytených jedincov ornitologickými krúžkami.

Ornitologický stacionár DRIENOVEC

Ako dopnok bola použitá metóda zaznamenávania druhov vtákov na základe vizuálneho pozorovania a akustických prejavov.

Viac info o ornitologickom stacionári sa dočítate tu:

Drienovecké kúpele

Drienovské kúpele sú rekreačnou osadou na rozhraní Slovenského krasu a Košickej kotliny, severne nad obcou Drienovec.

Reštaurácia Zlatý páv

Nachádzajú približne 1 km na sever od spomínanej obce.

Kúpele sú vstupnou bránou do NP Slovenský kras presnejšie na Jasovsku planinu.

Drienovecké kúpele

Mníšske cely sa upravili na vaňové kúpele, kde sa liečili reumatické choroby.

Po II. svetovej vojne kúpele zanikli. V r. 1970 obec odkúpili budovu kúpeľov a prestavala ju na hotel s pohostinstvom.

Drienovecké kúpele

Delimitáciou však prešli v r. 1976 do vlastníctva Reštaurácií, v 90-tych rokoch ho prevádzkoval súkromný podnikateľ.

V súčasnosti kúpele slúžia ako domov dôchodcov a ubytovňa pre turistov.

Drienovecké kúpele

Kúpele majú aj reštauráciu s kolkárňou.

Súčasťou komplexu je aj park s detským ihriskom.

Drienovecké kúpele

Za poplatok tu môžete opekať na rošte alebo variť kotlíkový guláš.

Reštaurácia Zlatý páv

Lokálne špeciality ale aj európsku kuchyňu si môžete vychutnať v Reštaurácii Zlatý páv.

Reštaurácia Zlatý páv

Špeciality ako Piťkó guláš, Drienovecká ruža a Misa Miglinc rozihrajú vaše chuťové kanáliky.

Drienovecké kúpele

Viac info o reštaurácií sa dočítate tu:


Turistické ciele

Neďaleko kúpeľov sa  drienovská vyvieračka a prírodná rezervácia Palanta.

Drienovská jaskyňa

Na západ od kúpeľov sa nachádza Drienovská jaskyňa, medzi miestnym obyvateľstvom známa pod menom „Pitykó“.

Drienovská jaskyňa

Pre turistov je sprístupnená len impozantná vstupná plocha.

Viac info o jaskyni sa dočítate tu:

Turistické trasy

V obci začína a kúpeľami prechádza  žltá turistická značka, ktorá vedie Jasovskou planinou k rázcestníku Ladislavová vyvieračka (420 m n.m.), kde sa nachádza kaplnka sv. Ladislava a  končí v obci Jasov.

Kaplnka sv. Ladislava – Rastlinný kostol Sv. Ladislava, fotograf: Marcinčin Jozef

Celkový čas ku rázcestníku Ladislavová vyvieračka (420 m n.m.) trvá približne 1:20 h (naspäť 1:00 h).

V obci začína aj  modrá turistická trasa, ktorá vedie k vyvieračke Miglinc a končí v obci Háj.

Obe spomínané trasy prechádzajú cez PR Palanta, ktorá reprezentuje lesostepné spoločenstvo s du­bom plstnatým (Quercus pubescens), jaseňom mannovým (Fraxinus ornus), javorom tatárskym (Acer tataricum), klokočom peristým (Staphylea pinnata) a ďalšími drevinami.

Kombinované trasy
Obec a kúpele sú dobrými východiskami do strediska v Šugov v Šugovskej doline, do malebnej obce Hačava, do Hájskej doliny s turistami vyhľadávanými  Hájskymi vodopádmi, na výhľadový Jelení vrch (947 m.n.m.) a k zrúcanine stredovekého Turnianského hradu.

História

Osídlenie v neolite – v Drienovskej jaskyni najdené sídlisko bukovohorskej kultúry a pohrebisko pilinskej kultúry z mladšej doby bronzovej.
Prvá písomná zmienka o obci je z 13.storočia.

Patrila ku kráľovským majetkom.

V 14. storočia je doložené mýto.

V roku 1446 tu porazil Ján Jiskra maďarské vojská T. Székelya.

Obyvatelia sa v minulosti zaoberali poľnohospodárstvom.

Koncom 19. storočia sa tu ťažilo uhlie a boli tu vybudované kúpele.

Za prvej ČSR pracovali obyvatelia v poľnohospodárstve i ako murári a zaoberali sa košikárstvom.

Koncom 19. storočia a začiatkom 20. storočia boli kúpele silným magnetom lákajúcim návštevníkov.

Povesť hovorí, že kúpele založili „Červení mnísi“.

Je to dosť pravdepodobné, pretože aj terajší tvar kúpeľnej budovy pripomína mníšske cely a klenbovitá polkruhová miestnosť zrejme slúžila rehoľníkom ako kaplnka.

Mníšske cely sa upravili na vaňové kúpele, kde sa liečili reumatické choroby.

Po II. svetovej vojne kúpele zanikli.

V r. 1970 obec odkúpili budovu kúpeľov a prestavala ju na hotel s pohostinstvom.

Delimitáciou však prešli v r. 1976 do vlastníctva Reštaurácií, v 90-tych rokoch ho prevádzkoval súkromný podnikateľ.

V rokoch 1939 až 1945 bol Drienovec pripojený k Maďarsku.

Ako sa sem dostať

Obcou prechádza významná cesta I. triedy 16 (I/16) vedúca v trase Zvolen – Lučenec – RožňavaKošice.

Ubytovanie, stravovanie a služby

Pamiatky

Prírodné zaujímavosti v obci

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.
Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.


Počasie

Translate » Prekladač