NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Obec Drnava


Menu: Úvod / Aktuality Turistické východiská

Všeobecné informácie

Drnava (maď. Dernő,nem. Dernau) je obec na Slovensku v okrese Rožňava (Košický samosprávny kraj).

Obec Drnava

Obec leží v najvýchodnejšom výbežku Rožňavskej kotliny  na styku Volovských vrchoch s východnou časťou Slovenského krasu, v doline Čremošnej.

Nadmorská výška v strede obce je 382 m, 350-1225 m v chotári.

Obec Drnava

V minulosti to bola banícka obec, kde sa spracovávalo železo.

Dedina sa nachádza v krásnom prírodnom prostredí pod vrchom Drienovec  (maď. Somhegy) , ktorý sa týči do výšky 804 metrov.

Obec Drnava (zdroj: https://www.obecdrnava.sk/)

Je známa aj tým, že sa tu vyrobili oká na známy Reťazový most „Lánchíd“ v Budapešti.

Rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša

Rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša je jednoloďová barokovo-klasicistická stavba so segmentovo ukončeným presbytériom a predstavanou vežou z roku 1779.

Rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša v obci Drnava

Obnovený bol v roku 1839, ale stále ešte bez veže.

Viac info o kostole sa dočítate tu:

Kaštieľ v obci Drnava

Jednoposchodový barokovo-klasicistický kaštieľ, ktorý stojí uprostred obce.

Kaštieľ v obci Drnava v roku 2023

Kaštieľ bol postavený v druhej polovici 18.storočia pre Štefana III. Andrášiho (*1731 _ +1812).

Viac info o kaštieli sa dočítate tu:

Bývalé železiarne

V bývalých železiarniach grófa Andrášiho (Andrássyho) sa v 40-tych rokoch 19. storočia odlievali už spomínané konštrukčné diely slávneho Reťazového mosta v Budapešti, za čo si obec vyslúžila prezývku „Kis Pest – Malá Pešť“.

Budova železiarne Drnave

V roku 1817 bola na mieste starých slovenských pecí postavená železiareň, ktorú dala postaviť Mária Festetičová (maď. Mária Festetics de Tolna) (*1770 _ +1828) vdova po Štefanovi III. Andrášim (maď. István III. Andrássy) (*1731 _ +1812) z dlholúckej vetvy rodu Andrášiových.

Viac info o bývalých železiarniach sa dočítate tu:

Administratívna budova bývalých železiarní v Drnave – Café Kispest

Administratívna budova bývalých železiarní č. 247 v Drnave bola postavená koncom 19. storočia  Emanuelom I. Andrášim (maď. Count Emanuel Manó Andrássy de Csíkszentkirály et Krasznahorka: *1821 _ +1891).

Café Kispest, AUTOR FOTOGRAFIE: Požičajsi.bike – Elektrobicykle Drnava

Budova bola súčasťou bývalých železiarní v Drnave.

Emanuel I. Andráši prezývaný železný gróf, ktorý spomínanú železiareň v roku 1872 dostal do prenájmu, bol známy ako podnikateľ v oblasti železiarstva, tiež ako autor mnohých odborných štúdií zaoberajúcich sa problematikou hospodárskeho rozvoja Uhorska.

Viac info o administratívnej budove a Café Kispest sa dočítate tu:

Štôlňa Dionýz (Dénes) v Drnave

Z pamiatok poukazujúcich na banskú činnosť je to dedičná štôlňa Dionýz.

Štôlňa Dionýz (Dénes) v Drnave – Autor fotografie: Mgr. Anton Medvec

Táto štôľna sa spája s rodom Andrášiovcov (Andrássyovcov), ktorí dali postaviť v roku 1825 v Drnave železiareň a napomohli tak väčšiemu rozmachu ťazby v tejto štôlni.

Viac info o štôlni sa dočítate tu:

Ľudová architektúra

V obci sa zachovalo zopár sedliackych domov z konca 19. storočia a začiatku 20.storočia.

sedliacky dom

Ľudová architektúra je tu najviac zastúpená murovanými domami, ktoré sú typické pre oblasť južného Spiša, Gemera, Malohotu a Abova.

Viac info ľudovej architektúre sa dočítate tu:

Pamätník padlým v I. a II. svetovej vojne

V obci sa nachádza pamätník padlým v I. a II. svetovej vojne.

Pamätník padlým v I. a II. svetovej vojne

Na jeho vrchu je krásna bronzová socha Turula.

Turul je maďarský mytologický tvor a štátny symbol, ktorý mal zaviesť Maďarov na ich dnešné územie.

Pre našich južných susedov ide o dôležitý národný symbol.

Podobá sa na dravého vtáka a rôzni autori jeho výzor prirovnali k orlovi, sokolovi a jastrabovi.

Prastarý dub letný

V obci sa nachádza prastarý dub letný (lat. Quercus robur), ktorý sa stal stromom roka 2020.

dub letný (lat. Quercus robur), ktorý sa stal stromom roka 2020, fotograf: , Örs Orosz (Gombaszögi Nyári Tábor)

Dub patrí k neodmysliteľným symbolom už niekoľko generácií – stojí na starej obchodnej ceste.

Zmienka o dube sa nachádza v obecnej kronike už v roku 1670.

Prastarý dub sa nachádza pri bývalom areáli Drnavských železiarní grófa Andrášiho a je jedným zo zastavení na náučnom chodníku Poklady Drnavy.

Spomínaný náučný chodník mapuje históriu i prírodné bohatstvo tejto oblasti.

Začína pri Drnavskej železiarni a návštevník sa vďaka nemu vráti do slávnych dôb baníctva a železiarstva.

Tulipán – Sedliacky dvor

Dom s popisným číslom 31 v obci Drnava je reprezentantom ľudovej architektúry založenej na tradičnej kultúre maďarského ľudu na pomedzí dnešného Maďarska a Slovenska nazývanou Palóc.

Tulipán – Sedliacky dvor

Palóc (maď. Palócok) je nárečová oblasť s vlastnou architektúrou a zvykmi na severe Maďarska a juhu Slovenska ( územie Hevešskej, Boršodskej, Gemerskej,  Novohradskej župy a západnej časti Abova), ktorá sa nachádza medzi riekami Váh, Dunaj a Bodva.

Viac info starom dome sa dočítate tu:

Národná prírodná rezervácia Drieňovec

V katastri obce sa nachádza Národná prírodná rezervácia Drieňovec.

pohľad na vrch Drieňovec (804 m n.m.) z Náučného chodníka Poklady Drnavy, fotograf: Andrea Miškufová (Krížom krasom)

Vrch Drienovec (804 m n. m.,) po maďarsky Somhegy je bohatý na výskyt zriedkavých druhov rastlín a živočíchov.

Na Dreňovci (Somhegy) sa nachádza Veterná priepasť (Széllyuk), jej ústie leží na východnom okraji vrchu niekoľko desiatok metrov pod vrcholom.

Čertov hrad

Na vrcholovej plošine vrchu Drieňovec (804 m n.m.) stál v minulosti stredoveký hrádok nazývaný Čertov hrad, ktorý bol postavený na mieste pravekého výšinného hradiska.

pohľad na vrch Drieňovec (804 m n.m.), zdroj foto: http://npslovenskykras.sopsr.sk/

Hrádok Čertov hrad  mal drevenú vežovitú stavbu so štvorcovým pôdorysom na kamenných murovaných základoch.

Viac info o hrade sa dočítate tu:

Nálezisko Szörnyűkút

Ďalšie známe miesto je Szörnyűkút, kde je nálezisko  niekoľko milión ročných skamenelín mušlí a iných drobných morských živočíchov.

Turistické možnosti a zaujímavosti

Náučný chodník Poklady Drnavy

V okolí obce Drnava sa nachádza náučný chodník, ktorý prevedie návštevníkov históriou obce, jeho banskou a železiarenskou minulosťou a zaujímavosťami obce.

Náučný chodník Poklady Drnavy

Naučný chodník je dlhý 4,8 kilometra a má 7 zastavení s informačnými tabuľami v slovenskom aj maďarskom jazyku.

Trasa je nenáročná a zvládnu ju aj rodiny s deťmi, alebo skupiny žiakov škôl.

Viac info o naučnom chodníku sa dočítate tu:

Cykloturistické trasy

Obcou prechádzajú cykloturistické trasy (modrá a červená).

Cykloturistom je tu k dispozícií červená cykloturistická trasa nazývaná Cyklomagistrála Slovenský kras o celkovej dĺžke priblížne 195 km.

História

Vznikla ako banská osada v 13.-14. storočí, spomína sa v roku 1364.

Pôvodne patrila hradnému panstvu Turňa, v novoveku Bebekovcom a Andrášiovcom (Andrássyovcom).

V 18. storočí vznikli v obci železiarske podniky.

Začiatkom 19. storočia pracovali 4. slovenské pece a 4 hámre, namiesto ktorých tu Andrássyovci postavili v roku 1821 vysokú pec.

V 1852 tu vybudovali ďalšiu vysokú pec a aj železiareň, ktorá patrila v polovici 19. storočia medzi najvýznamnejším v Uhorsku.

Prestala pracovať začiatkom 20. storočia.

Obyvatelia pracovali v miestnych baniach a v železiarniach.

Železiareň je známa aj tým, že sa tu vyrobili i niektoré dielce Szécsényiho reťazového mostu v Budapešti a koľajnice na železničnú trať Bánréve – Dobšiná.

Ťažba železných rúd a barytu na Malom vrchu pri Drnave sa koncentrovala na žilu Štefan, Anton a Piatkový potok a v Drnave na žilu Dionýz.

Po roku 1942 sa dedičná štôlňa Dionýz v Drnave spojila úzkokoľajovou železnicou s ložiskom na Malom vrchu, odkiaľ sa na dopravu rudy do úpravní v Rožňavskej bani vybudovala 7,5 km dlhá lanovková dráha.

V rokoch 1939 až 1945 bola obec pripojená k Maďarsku.

Ubytovanie, stravovanie a služby

Pamiatky

  • pamätník padlým v prvej a druhej svetovej vojne

Príroda

Aktivity a šport

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

Translate » Prekladač