NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Obec Jovice


Menu: Úvod / Aktuality Turistické východiská

Všeobecné informácie

Jovice (maď. Jólész) sú obec na Slovensku v okrese Rožňava (Košický samosprávny kraj).

Obec Jovice

Obec sa nachádza v Rožňavskej kotline 3 km južne od mesta Rožňava pod úpätím Silickej planiny.

Nadmorská výška v strede obce je 280 m, 275-675 m v chotári.

Je rodiskom Andreja Cházára – zakladateľa prvého ústavu pre hluchonemých v Uhorsku pre hluchonemé deti vo Váci v roku 1802.

Kostol sv. Ducha svätého

V obci sa nachádza sakrálna pamiatka zo začiatku 18. storočia rímskokatolíckeho kostola Ducha svätého, ktorý je súčasťou rodného domu Andreja Cházára.

kostola Ducha svätého a rodný domom Andreja Cházára

Ide o jednopodlažnú ľudovú stavbu na pôdoryse písmena L zo začiatku 18. storočia.

Fasády domu sú členené lizénami a dekoratívnymi kazetami.

Súčasťou objektu je pamätná izba Andreja Cházára.

Na dome je umiestnená pamätná tabuľa A. Chazára z roku 1902 a pred domom je umiestnená aj jeho busta.

Dedinská zvonica

Dedinská zvonica je ľudová murovaná stavba na pôdoryse štvorca s ihlancovou helmicou z roku 1892.

Dedinská zvonica

Vo zvonici sa nachádzajú dva zvony, menší z roku 1801 a väčší z roku 1888.

Viac info o zvonici sa dočítate tu:

Ďalšie pamiatky

Z dalších pamiatok sa v obci nachádzajú: pomník postavený na pamiatku revolúcie z roku 1848, pomník obetiam 1. a 2. svetovej vojny a kúria postavená v historizujúcom štýle (neorenesancia) v druhej polovici 19. storočia.

Prírodná pamiatka Jovické rašelinisko

V severozápadnej časti obce sa nachádza chránený prírodný výtvor Jovické rašelinisko.

Jovické rašelinisko

Územie bolo vyhlásené v roku 1990 na rozlohe 0,794 ha.

Viac info o prírodnej pamiatke sa dočítate tu:

Turistické možnosti a zaujímavosti

Turistické trasy

Obcou prechádza  modrá turistická trasa z mesta Rožňava, ktorá prechádza následne Silickou planinou až do obce Silica.

Priepasť Malá Žomboj (Malý Žomboj)

Na tejto spomínanej trase sa nachádza priepasť Malá Žomboj a Silická jaskyňa.

Silická jaskyňa sa nachádza v severnej časti Silickej planiny.

Silická jaskyňa

Otvor tejto koróznej priepasti leží v nadmorskej výške 580 metrov pod kolmou skalou, v severnej stene husto zarasteného závrtu.

Priepasť Malá Žomboj nazývaná aj ako Malý Žomboj sa nachádza v severnej časti Silickej planiny.

Otvor tejto koróznej priepasti leží v nadmorskej výške 595 metrov v plytkej depresií medzi dvoma hlbokými závrtmi.

Priepasť Malá Žomboj (Malý Žomboj)Na jej sa nachádzajú zrútené balvany a ne jej kolmých stenách sa vytvorili sinitrové záclony.

Kombinované trasy

Okolie obce ponúka návštevníkom viaceré prírodné krásy Silickej planiny ako sú výhľadová Dievčenská skala (660 m n.m.), výhľadová Brzotínska skala (598 m n.m.) a Krásnohorká jaskyňa.

Pohľad na Brzotínske rybníky z vyhliadky Bzotinska skala – foto: Viktor Baláž KST Rožňava

Jovice sú dobrým východiskom aj k  jaskyni Silická ľadnica, na hrad Krásna Hôrka v Krásnohorskom Podhradí, do Jablonovského sedla (535 m.n.m.), k Brzotinským rybníkom, na Brzotínske skaly, do mesta Rožňava a ku krasovým priehradkám na potoku Buzgó.

Cykloturistické trasy

Obcou prechádza modrá cykloturistická trasa.

História

Prvá písomná zmienka je z prvej polovice 14. storočia.

Obec vznikla na území panstva Krásna Hôrka na rozhraní 13.-14. storočia.

V stredoveku aj patrila Krásnohorskému hradnému panstvu, neskôr v nej mali majetky Bebekovci.

Prvými obyvateľmi lokality pri brehoch Čremošnej boli Slovania a po všeobecnej migrácii v Európe maďarské rody, ktoré napokon v tejto oblasti prevládli.

V 16. storočí tam pribudli valasi a obec sa stala urbársko-pastierskou.

Obyvatelia obce sa v minulosti živili pastierstvom, poľnohospodárstvo a baníctvom.

V rokoch 1939 až 1945 bola obec pripojená k Maďarsku.

Pamiatky

  • Pamätný dom Andreja Cházára

Prírodné zaujímavosti v obci

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.


Počasie

Translate » Prekladač