NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Výstava Gemer – Spiš


V polovici apríla Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, otvára výstavu pod názvom Gemer – Spiš. Ide o výstavu fotografií Szilárda Schermanna, ktorá zobrazuje miesta dvoch susediacich regiónov Slovenska v prvej polovici 20. storočia.

Szilárd Schermann pochádzal zo Spišskej Novej Vsi a stal sa agrobotanikom na Maďarskom kráľovskom ústave pre výskum semien v Budapešti.

Popri plnení každodenných úloh dokázal publikovať aj pomerne veľké množstvo vedeckých štúdií, a to nielen o hospodársky významných druhoch rastlín, ale aj o divo rastúcich a tiež o voľne žijúcom vtáctve.

Okrem vedy bol zároveň kľúčovou osobnosťou vtedajších maďarských alpinistov.

Bol tajomníkom a neskôr podpredsedom Uhorského karpatského spolku a v rokoch 1939–1941 aj podpredsedom Maďarského turistického zväzu.

Bol jedným z mála, ktorý dôkladne poznal celú Karpatskú kotlinu. ,,Predmetom výstavy sú fotografie zobrazujúce prírodu regiónu Gemera a Spiša, ale v budúcnosti plánujeme pokračovanie výstavy s ďalšími témami jeho fotografií ako urbánna krajina a človek.

Jeho fotografie majú nielen významnú dokumentačnú hodnotu, ale aj výrazný umelecký rozmer, ktorý určite ocenia návštevníci galérie,“ prezradila spoluautorka výstavy PhDr. Ing. Jaroslava Neubauerová, PhD.

Banícke múzeum v Rožňave pri príprave výstavy úzko spolupracovalo s partnerskou organizáciou Múzeom Spiša v Spišskej Novej Vsi, kde sa vystáva následne presunie.

Vernisáž výstavy sa uskutoční 11. apríla 2024 o 16:00 hod. v priestoroch Galérie BM (Nám. Baníkov 25, Rožňava).

Záujemcovia si budú môcť výstavu pozrieť až do 4. júna 2024.

Všetci ste srdečne vítaní!

Translate » Prekladač