NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Obec Turňa nad Bodvou


Menu: Úvod / Aktuality Turistické východiská

Všeobecné informácie

Turňa nad Bodvou (maď. Torna, nem. Tornau) je obec v okrese Košice-okolie (Košický samosprávny kraj).

Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Stará vinohradnícka obec sa nachádza na východe ochranného pásma NP Slovenský kras.

Nadmorská výška v strede obce je 182 m.

Zo západu je obec ohraničená Košickou kotlinou.

V minulosti bola župným mestom.

Katastrálnym územím obce preteká riečka Bodva a Hájsky potok.

Turniansky hrad

V súčasnosti je obec známa hlavne kvôli zrúcaninám Turnianskeho hradu týčiacich sa na na krasovom kopci vysokom 375 m.

Turniansky hrad, fotograf: , Örs Orosz (Gombaszögi Nyári Tábor)

Na tomto osamelom kopci Zádielskej planiny už zďaleka vidieť vyčnievať jeho mohutné ruiny.

V minulosti bol správnym centrom Turnianskej stolice.

Hrad sa skladal z dvoch častí (hornej a dolnej).

Viac info o hrade sa dočítate tu:

NPR Turniansky hradný vrch

Národná prírodná rezervácia Turniansky hradný vrch má rozlohu 13,78 ha.

Turniansky hradný vrch

Je to chránené nálezisko s krasovitým reliéfom a vzácnou teplomilnou flórou a faunou.

Viac info o NPR sa dočítate tu:

Turniansky rybník

Na severozápad od obce sa nachádza Turniansky rybník, ktorý je súčasťou chráneného vtáčieho územia.

Turniansky rybník

Rybník spĺňa v danom prostredí aj významnú estetickú, turistickú funkciu a je obľúbeným miestom rybárov z celého Slovenska.

Viac info o rybníku sa dočítate tu:

Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Rímskokatolícky opevnený kostol Nanebovzatia Panny Márie, postavený v gotickom štýle začiatkom 14. storočia asi na základoch staršieho kostola z 11. storočia.

Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Stavba bola v 15. storočí rozšírená, v lodi zaklenutá začiatkom 16. storočia, upravovaný v 18. storočí, obnovený roku 1889 a 1930.

Kostol je jednoloďová stavba s nepravidelným pôdorysom a polygonálne uzavretý presbytériom, severnou kaplnkou so štvorcovým presbytériom, pristavanou sakristiou, južnou predsieňou a na západnej strane s predstavanou vežou.

Viac info o kostole sa dočítate tu:

Kaštieľ v Turni nad Bodvou

Kaštieľ bol postavený koncom 17. storočia v barokovom slohu na staršom základe renesančného kaštieľa rodu Magočiovcov (Magócsyovcov) (maď. Magócsy család).

Kaštieľ v Turni nad Bodvou

Budova je typom menšieho prízemného kaštieľa na pôdoryse v tvare L s dvoma nárožnými oblými vežami na hlavnej fasáde.

Je to jednoposchodová dvojtraktová budova.

Viac info o kaštieli sa dočítate tu:

Klasicistický bývalý župný dom

Bývalý župný dom je klasicistickou dvojpodlažnou stavbou z roku 1820 na pôdoryse tvaru U.

turna kastiel
župný dom v Turni nad Bodvou začiatkom 20. storočia

Na hlavnej fasáde má mierne vystupujúci stredný rizalit zakončený trojhranným štítom, na ktorom je zuborez.

Viac info o župnom dome sa dočítate tu:

Monument padlým českým legionárom

Na vyvýšenine severne nad obcou v tesnej blízkosti židovského cintorína stojí monument padlým českým legionárom.

monument padlým českým legionárom a Turniansky hrad

Pamätník bol v roku 1924 postavený zásluhou Československej obce legionárskej a funkcionárov  turnianskej jednoty.

V roku 1938, keď bola Turňa nad Bodvou na základe Viedenskej arbitráže pričlenená k Maďarsku bol tento pamätník odstránený.

Obnovený Českým spolkom na Slovensku až v roku 2000.

Ďalšími pamätníkmi, ktoré sa nachádzajú v obci sú:

V obci sa nachádza kaplnku svätého Floriána z 19. storočia a sochu svätého Jána Nepomuckého v areáli opevneného kostola zo začiatku 19. storočia.

Ďalej sú to sedliacke domy zo začiatku 20. storočia a domy  pôvodných hradných remeselníkov na námestí obce.

Pamätná tabuľa na bývalom župnom dome, v ktorom boli umučení roku 1919 trinásti príslušníci maďarskej červenej armády.

Jej autorom je Vojtech Löffler a bola odhalená roku 1959.

Náhrobník na cintoríne na pamäť bojovníkov za Slovenskú republiku rád je tiež dielom Vojtech Löfflera.

Turnianske rytierske slávnosti

V obci sa každoročne usporadúvajú Turnianske rytierske slávnosti, ktoré patria medzi najlepšie rytierske slávnosti na Slovensku.

1
Turnianske rytierske slávnosti

Toto kultúrne podujatie sa koná na malom prírodnom amfiteátri pri reštaurácií pod hradom.

Turistické možnosti a zaujímavosti

Obcou prechádzajú Turnianska vínna cesta, ktorá predstavuje a poukazuje na významnú vinohradnícku oblasť, jeho históriu, tradície a zvyky, tradičnú gastronómiu a tradičné remeslá.

rázcestník Okrúhly laz a za ním hradisko

V obci začína aj Náučný legionársky chodník, ktorý končí až v obci Kysak.

Náučný chodník sa tiež označuje aj ako Náučný chodník československých legionárov alebo Chodník po stopách československého vojska a legionárov v okolí Košíc v roku 1919.

Turistické trasy

Začína tu  modrá turistická trasa, ktorá prechádza pri neďalekej zrúcanine Turnianskeho hradu a končí až v obci Jasov.

turna zadielska planina
Vyhliadka Zádielsky kameň (601 m n.m.) – pohľad na zrúcaniny Turnianskeho hradu

Touto trasou sa dostanete na Zádielskej planine k výhliadkám Zádielsky kameň (601 m n.m.)Zádielska vyhliadka na Krkavčích skalách a k jednému z najväčších hradísk v celej Európe nazývané Zádielské hradisko (rázcestník Okrúhly laz (600 m n.m.).

Následne   modrá turistická trasa schádza do Zádielskej doliny, pokračuje Blatnickou dolinou, následne sa vracia na Zádielsku planinu, prechádza sedlami Hačavské sedlo (796 m.n.m.) a Železná brána (736 m n.m.) na Jasovskej planiny, zo sedla schádza do Šugovskej doliny a pokračuje do obce Jasov.

pohľad zo skaly smerom na juh,  Fotograf Peter Tornauer

V obci začína aj zlta žltá turistická trasa, ktorá končí na vrch Osadník (1146 m n.m.) vo Volovských vrchoch.

Spomína na trasa prechádza malebnými obcami Háj a Hačava.

Za obcou Háj vchádza zlta žltá turistická trasa do Hájskej doliny, v ktorej sa nachádzajú turistami vyhľadávané Hájske vodopády.

Kombinované turistické trasy

Kombinovanými turistickými trasami sa môžete dostať do Zádielskej doliny a do obce Zádiel.

Cykloturistické trasy

Cykloturistom je tu k dispozícií červená cykloturistická trasa nazývaná Cyklomagistrála Slovenský kras o celkovej dĺžke priblížne 195 km.

História

Turňa bola obývanou usadlosťou už v praveku, čo dokazujú nálezy z bronzovej a železnej doby nájdené pri kostole.

turna1
Obec Turňa nad Bodvou na začiatku 20. storočia

Na konci železnej doby prví obyvatelia okolia Turne boli baníkmi.

Po Avaroch v roku 512 až 495 sa tu usadili Bulhari a Slovania.

turna2
Obec Turňa nad Bodvou na začiatku 20. storočia

Ich ríša sa však po Svätoplukovej smrti rozpadla.

Vtedy prišli na územie staromaďarské kmene.

Prvá písomná zmienka o obci je z prvej polovice 13.storočia.

O vzniku Turnianskej župy presné údaje nie sú.

Cirkevne však Turňa bola ústredím hlavného krajinského dekanátu troch poddekanských oblastí ostrihomského arcibiskupstva, založeného svätým Štefanom.

Stavba kostola spadá do obdobia vzniku kresťanstva.

Podľa listinného dôkazu prvým majiteľom turnianskeho panského majetku bol krajinský sudca, palatín a župan bán Bomokos, najznámejší člen rodu Myskócz.

Majetok získal darom od kráľa Bélu III..

Turňa predtým bola kráľovským majetkom a miestom pobytu kráľov Árpádovcov.

Po smrti bána Domokosa bola znovu kráľovským majetkom a v roku 1243 Béla IV. ju daroval bratom Bebekovcom.

Roku 1409 Turňa bola povýšená na mesto a roku 1476 ako slobodné mesto sa stalo sídlom súdnictva.

Pamiatky

  • Kaplnka svätého Floriána z 19.storočia

Prírodné zaujímavosti v obci

Zaujímavosti

Stravovanie

Objednaj si ubytovanie

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

Translate » Prekladač