NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Obec Ochtiná


Menu: Úvod / Aktuality Turistické východiská

Všeobecné informácie

Ochtiná (nem. Achten, maď. Martonháza, Ochtina) je obec na Slovensku v okrese Rožňava (Košický samosprávny kraj).

Evanjelický kostol, zdroj foto: David Raška , wikipédia

Obec sa nachádza v tesnej blízkosti NP Slovenský kras.

Leží v doline rieky Štítnik asi 23 km severozápadne od mesta Rožňava.

Ochtinská aragonitová jaskyňa

Nadmorská výška v strede obce je 344 m n.m., 300-809 v chotári.

Najvyšší bod v katastri obce je vrch Hrádok (809 m n.m.).

Obec má potočnú a cestnú radovú zástavbu.

Z pamiatok sa v obci nachádza evanjelická baroková fara z prvej polovice 18.storočia.

Ľudová architektúra

Prevažná väčšina pôvodnej zástavby sú domy z 19. storočia a z prvej polovice 20 .storočia.

Ľudová architektúra je v obci najviac zastúpená murovanými domami, ktoré sú typické pre oblasť južného Spiša, Gemera, Malohotu a Abova.

Evanjelický kostol

Evanjelický pôvodne románsko-gotický kostol z prvej polovice 13.storočia je dvojloďová gotickorománska stavba s polygonálnym ukončením presbytéria a predstavanou vežou pravdepodobne zo začiatku 14. storočia.

Výstavba kostola môže súvisieť s miestnym rodom Bubekovcov, ktorý túto obec vlastnil.

Nachádza sa na vyvýšenine uprostred obce.

Ochtinská aragonitová jaskyňa

Obec je známa hlavne kvôli verejnosti sprístupnenej Ochtinskej aragonitovej jaskyni, ktorá sa nachádza v katastri obce vo vrchu Hrádok (809 m n.m.).

Ochtinská aragonitová jaskyňa

Presnejšie sa nachádza na severnom úbočí vrchu Hrádok v nadmorskej výške 667 m.

Jaskyňa je prístupná odbočkou zo štátnej cesty medzi obcou Štítnik a mestom Jelšava na vrchu Hrádok.

Viac info o jaskyni sa dočítate tu:

Turistické ciele a možnosti

Turistické trasy

V obci začína  modrá turistická trasa vedúca k rázcestníku Ochtinská aragonitová jaskyňa (660 m n.m.) , ktorá následne pokračuje  cez obec Štítnik až na Plešiveckú planinu.

Celkový čas z obce Ochtiná až ku jaskyni trvá približne 1:00 h (naspäť 0:50 h).

Cykloturistické trasy

Obcou prechádza modrá cykloturistická trasa.

História

Prvá písomná zmienka o obci je z prvej polovice 14. storočia.

Obyvatelia obce sa v minulosti živili hlavne baníctvom, hutníctvom, poľnohospodárstvom a v 18. storočí sa rozmohol aj chov dobytka.

V minulosti sa tu nachádzali železné hámre, pece, vyhne a vznikali nové bane so šachtami, štôlňami a banskými chodbami.

V 16. storočí bola obec často krát vyrabovaná a zničená.

V 18.storočí tu bola postavená papiereň.

Obyvateľstvo bolo vyvražďované, odvlečené do otroctva v tomto období nastal pokles obyvateľstva.


Info jaskyňa

Mesto/Obec Prevádzka Dĺžka trasy Teplota v jaskyni
Ochtiná Otvorená okrem pondelkov 300 m 8°C (vlhko a prievan)


Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.


Počasie

Translate » Prekladač