NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Obec Silica


Menu: Úvod / Aktuality Turistické východiská

Všeobecné informácie

Silica (maď. Szilice) je obec na Slovensku v okrese Rožňava (Košický samosprávny kraj).

Obec Silica

Obec sa nachádza priamo na Silickej planine v NP Slovenský kras.

Nadmorská výška v strede obce je 549 m.

rázcestník v obci

V okolí obce sa vyskytujú rôzne prírodné zaujímavosti ako sú závrty, priepasti, vyvieračky, jaskyne a vzácna fauna a flóra.

Reformovaný kostol

Dominantnou pamiatkou v obci je kostol reformovanej cirkvi postavený v roku 1525 na najvyššom bode v obci s kamenným obranným múrom so strieľňami z 15 storočia.

Kostol reformovanej cirkvi

Spomínaný obranný múr okolo kostola vybudovali bratrícke vojská.

Ku kostolu patrí aj západne orientovaná veža postavená okolo roku 1525.

Viac info o kostole sa dočítate tu:

Ľudová architektúra

V obci sa zachovalo zopár sedliackych domov z konca 19. storočia a začiatku 20.storočia.

tradičný gemerský sedliacky dom

Ľudová architektúra je tu najviac zastúpená murovanými domami, ktoré sú typické pre oblasť južného Spiša, Gemera, Malohotu a Abova.

Jaskyňa Silická ľadnica

Obec je známa hlavne kvôli jaskyni Silická ľadnica, ktorá patrí k najnižšie položeným ľadovým jaskyniam u nás.

Jaskyňa Silická ľadnica

V roku 1982 bola vyhlásená za národnú prírodnú pamiatku a v roku 1995 bola zaradená do zoznamu Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Vstupná plocha jaskyne, ktorá je verejnosti sprístupnená je esteticky zakomponovaná do okolitej prírody.

Jaskyňa Silická ľadnica nie je pre verejnosť sprístupnená a pohyb mimo vymedzenej plochy je zakázaný.

Viac info o jaskyni sa dočítate tu:

Babská diera

Ďalšou významnou prírodnou pamiatku, ktorá sa nachádza v blízkosti obce je turistami vyhľadávaná priepasť Babská diera.

Babská diera a pri nej informačná tabuľa

Babská diera je 46 metrov dlhá vertikálna jaskynná priepasť a kultové sídlo človeka kyjatickej kultúry.

Viac info o jaskynnej priepasti sa dočítate tu:

Farárova jama

Na juh od obce sa nachádza jazierko Farárova jama , ktoré je kaprovým rybárskym revírom o rozlohe 2,45 hektára.

Jazierko Farárova jama – foto: Viktor Baláž KST Rožňava

Jazierko leží na styku spodnotriasových vrstiev a wettersteinských vápencov a na konci slepej periglaciálnej (mrazovej) doliny Červeného kameňa.

V súčasnosti je tu kaprový rybársky revír.

Okrem Kapra obyčajného (Cyprinus carpio) tu žijú aj Zubáč veľkoústy (Sander lucioperca), Šťuka severná (Esox lucius), Úhor európsky (Anguilla Anguilla), Ostriež zelenkavý (Perca fluviatilis), Lieň sliznatý (Tinca tinca) a Karas obyčajný (Carassius carassius).

Viac info o jazere sa dočítate tu:

Silické (Jašteričie) krasové jazierko

Na sever od obce sa nachádza Silické (Jašteričie) krasové jazierko, ktoré je najväčším krasovým jazerom na Slovensku.

jastericie jazero4
Silické (Jašteričie) krasové jazierko – napravo

Nachádza sa pri ňom váhadlová studňa, lavičky a informačná tabuľa.

Viac info o krasovom jazere sa dočítate tu:

Turistické ciele

Obec je významnou križovatkou turistických trás na Silickej planine.

Turistické trasy

Začína tu  modrá turistická trasa, ktorá vedie do obce Jovice.

Jaskyňa Domica

Obcou prechádza  červená turistická trasa, ktorá vedie zo strediska Domica až do obce Dvorníky – Včeláre.

Táto trasa vedie juhozápadným smerom k rázcestníku Jaskyňa Domica (339 m n. m), kde sa nachádza sprístupnená a jedna z najkrajších jaskýň na Slovensku nazývanej Domica.

Celkový čas ku jaskyni Domica trvá približne 2:30 h (naspäť 2:45 h).

Severovýchodným smerom pokračuje  červená turistická trasa do strediska Jablonovské sedlo-Soroška.

Práve na tejto trase sa nachádza (20 min.) Silické (Jašteričie) krasové jazierko.

Celkový čas do strediska Jablonovské sedlo-Soroška trvá približne 2:45 h (naspäť 3:00 h).

Gombasecká jaskyňa

Obcou prechádza aj  žltá turistická trasa, ktorá juhozápadným smerom pokračuje k jaskyni Silická ľadnica a následne do strediska Gombasek., kde sa nachádza sprístupnená Gombasecká jaskyňa.

Celkový čas ku jaskyni Silická ľadnica trvá približne 0:20 h (naspäť 0:20 h) a do strediska Gombasek trvá približne 1:20 h (naspäť 1:35 h).

Neďaleko jaskyni Silická ľadnica sa nachádza aj priepasť Babská diera.

Opačným smerom pokračuje  žltá turistická trasa popri jazierku Farárova jama.

Kombinované trasy

Silica je dobrým východiskovým bodom ku krasovým javom Silickej planiny, najmä k najhlbše jaskynnej priepasti Brázda, k jaskyniam Domica (v rekreačnom stredisku Domica), Gombasecká jaskyňa (v stredisku Gombasek), 43m hlbokej Mestská priepasti (pri rázcestníku Mestská priepasť 521 m n.m.), Závozným priepastiam (pri rázcestníku Závozná 475 m n.m.), k národnej prírodnej rezervácii Kečovské škrapy, k národnej prírodnej rezervácii Domické škrapy, k výhľadovej Dievčenskej skale (660 m.n.m.), do Prírodnej rezervácií Sokolia skala, kde sa nachádza výhľadová Sokolia skala.

Cykloturistické trasy

Cykloturistom je tu k dispozícií červená cykloturistická trasa nazývaná Cyklomagistrála Slovenský kras o celkovej dĺžke priblížne 195 km.

História

Prvá písomná zmienka o obci je z prvej polovice 14.storočia.

Obec Silica

Dlhoročným remeslom obce bolo zvonárstvo.

Zvonce sa tu dodnes vyrábajú.

Obyvatelia sa tu v minulosti zaoberali, ale aj zaoberajú pastierstvom a poľnohospodárstvom.

Obec bola v 15.storočí bratríckou pevnosťou.

Pamiatky

Prírodné zaujímavosti v obci

autom – 2 km + 15 min pešo po žltej turistickej značke z rácestia „parkovisko Silická ľadnica“,

Kultúra a umenie

  • Folklórny súbor v Silici

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

Translate » Prekladač