NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Obec Brzotín


Menu: Úvod / Aktuality Turistické východiská

Všeobecné informácie

Brzotín (maď. Berzéte, 1920-1927 slov. Brzotýn, Berzetin) je obec na Slovensku v okrese Rožňava (Košický samosprávny kraj).

Obec Brzotín, fotograf: Ida Csefo György

Obec Brzotín sa nachádza asi 2 km na juhozápad od mesta Rožňava na nive rieky Slaná a jej prítokov (Čremošňa, Honský potok a Egrešský potok).

Nadmorská výška v strede obce je 267 m, 248-679 m v chotári.

Kataster sa rozkladá na území dvoch orografických celkov, Rožňavskej kotliny a Slovenského krasu.

Obec dlhé stáročia bola sídlom šľachtických rodín : Mariáši (Máriássy), Hámoš (Hámos), Pósch, Okoličáni (Okolicsányi) a Rákoši (Rákossy).

V obci sú dva kaštiele a tri kúrie, ktoré postavili koncom 18. a 19. storočia.

Dominantnými budovami obce sú dva kostoly.

Obec je známa aj tým, že ju pravidelne navštevujú bociany.

V katastri obce sa nachádza Železničná stanica Rožňava.

Evanjelický kostol z 13.storočia

Románsko-gotický reformovaný evanjelický kostol postavený v 13.storočí na miernej vyvýšenine v obci je najväčšou dominantou obce.

zdroj: reformatus.hu

Bol postavený v neskororománskom slohu a patrí k najstarším zachovaným stavbám celého Gemeru.

Viac info o kostole sa dočítate tu:

Kostol sv. Anny

Významnou sakrálnou pamiatkou je katolícky neskorobarokový kostol svätej Anny postavený v roku 1803.

Kostol sv. Anny v obci Brzotín, fotograf: Ida Csefo György

Je to jednoloďová klasicistická stavba s polkruhovým ukončením presbytéria a malou strešnou vežou z rokov 1798-1803.

Viac info o kostole sa dočítate tu:

Ľudová architektúra

V obci sa zachovalo zopár sedliackych domov z konca 19. storočia a začiatku 20.storočia.

sedliacky dom zo začiatku 20. storočia, fotograf: Ida Csefo György

Ľudová architektúra je tu najviac zastúpená murovanými domami, ktoré sú typické pre oblasť južného Spiša, Gemera, Malohotu a Abova.

Kaštieľ Mariášiovcov (Biely kaštiel) – Máriássyho kaštieľ

Z nich najvýznamnejši je kaštieľ Mariášiovcov z roku 1837, ktorý je v súčasnosti sídlom správy Národného parku Slovenský kras .

Kaštieľ Mariášiovcov, fotograf: Ida Csefo György

Kaštieľ Mariášiovcov z roku 1837 sa nachádza v obci Brzotín na ulici Hámosiho 188 (v blízkosti Mariássyho námestia).

Viac info o kaštieli sa dočítate tu:

Kaštieľ Okoličániovcov (Okolicsányiovcov)

Barokový Okoličányiho kaštieľ  z roku 1729 slúžil donedávna ako štátny archív.

Kaštieľ Okolicsányiovcov začiatok 20.storočia

Postavili ho okolo roku 1729 ako dvojpodlažnú budovu s pôdorysom tvare U.

Viac info o kaštieli sa dočítate tu:

Kúria Júliusa Póscha

Kúria Júliusa Poscha zo začiatku 19.storočia v súčasnosti slúži ako zdravotné stredisko.

Kúria Júliusa Poscha, fotograf: Ida Csefo György

Postavili ju okolo roku 1830 ako samostatne stojacu prízemnú klasicistickú budovu obdĺžníkového pôdorysu.

Viac info o kúrií sa dočítate tu:

Kúria Rákošiovcov (Rákossyovcov)

Kúria Rákošiovcov z roku 1880 slúži v súčasnosti ako materská škola.

kúria Rákošiovcov (Rákossyovcov) ,  fotograf: Ida Csefo György

Postavili ju v roku 1880 v klasicistickom slohu ako jednopodlažnú budovu s pôdorysom tvare L.

Viac info o kúrií sa dočítate tu:

Kúria Hámošovcov

Kúria Hámošovcov sa nachádza vedľa cesty vedúcej do obce Kružná.

kaštieľ Hámošovcov, fotograf: Ida Csefo György

Ide o klasicistickú stavbu postavenú v roku 1780 ako jednopodlažnú budovu blokového obdĺžníkového pôdorysu.

Viac info o kúrií sa dočítate tu:

Pomník padlým v 2. svetovej vojne

Pomník padlým v 2. svetovej vojne, postavený k 750-temu výročiu založenia obce v roku 1993.

Hrad Brzotín (Brzotínsky hrad ) – zrúcanina

Na zalesnenom svahu skalného masívu Silickej planiny, v NPR Brzotínske skaly a na pravom brehu rieky Slaná sa zachovali zrúcaniny stredovekého hrádku s viditeľnou priekopou.

Zdroj foto: www.varak.hu

Podľa niektorých bádateľov bol hrádok vystavaný na mieste staršej strážnej veže.

Viac info o hrade sa dočítate tu:

Príroda v okolí

Z prírodných krás sa v blízkosti obce sa nachádzajú nesprístupnené jaskyne Stará brzotínska jaskyňa, Nová brzotínska jaskyňa, Maštaľná jaskyňa a priepasť Zvonivá jama.

Priepasť Zvonivá jama

Priepasť Zvonivá jama (nazývana aj Zvonivá jama, Zvonivá diera, Zvonica, Zvonivá priepasť a priepasť Zvonica) sa nachádza v strednej časti Plešivskej planiny v katastrálnom území obce Plešivec.

Priepasť Zvonivá jama

Do priepasti prvýkrát vstúpili miestni obyvatelia v roku 1875 a neskôr v roku 1882.

Viac info o priepasti sa dočítate tu:

Maštaľná jaskyňa

Nachádza sa na Plešiveckej planine v nadmorskej výške 594m v katastri obce Slavec.

Maštaľná jaskyňa – Autor fotografie: Andrea Miškufová

Vstupný portál do jaskyne je 8 metrov vysoký a široký okolo 20 metrov.

Navštíviť jaskyňu môžete s EduTrek Slovakia.

Viac info o jaskyni sa dočítate tu:

Brzotínska skala (598 m n.m.)

Z ďalších prírodných zaujímavostí môžete v okolí obce obdivovať NPR Brzotínske skaly.

Pohľad z vyhliadky Bzotinska skala – foto: Viktor Baláž KST Rožňava

Súčasťou tohto mohutného skalného komplexu je aj výhľadová Brzotínska skala (598 m n.n.), ktorá ponúka jedinečný výhľad do okolia.

Viac info o skale sa dočítate tu:

Vodné nádrže

V katastri obce sa nachádzajú Brzotínske rybníky, Blatný rybník a vodná nádrž Brzotín, ktoré sú v jej vlastníctve.

vodná nádrž Brzotín , fotograf: Ida Csefo György

Brzotínske rybníky predstavujú areál pre vodné vtáctvo, najmä kačicu najmä kačicu divú (Anas platyrhyncha), rybárika obyčajného (Alcedo althis), bociana bieleho (Ciconia ciconia), bociana čierneho (Ciconia nigra), Volavky popolavej (Ardea cinerea) a trasochvosta žltého (Auca cinerea).

V súčasnosti sú produkčné rybníky využívané na chov kapra obyčajného (Cyprinus carpio).

Pohľad na Brzotínske rybníky z vyhliadky Bzotinska skala – foto: Viktor Baláž KST Rožňava

Z ďalších rýb sa tu vyskytujú šťuka (Esox lucius), lieň (Tinca tinca) a úhor (Auguilla auguilla).

Viac info o Brzotínskych rybníkoch sa dočítate tu:

Turistické ciele

Turistické trasy

V neďalekej obci Kružná začína  žltá turistická trasa, ktorá turistov zavedie do obce Slavec cez Plešiveckú planinu.

Obec  Kružná je dobrým východiskom na Plešiveckú planinu a výhľadovú Gerlašskú skalu.

Neďaleká obec Jovice je dobrým východiskom na už spomínanú výhľadovú Brzotínsku skalu (598 m n.n.), ktorá sa nachádza na Silickej planine.

Cykloturistická trasa

Cez obec prechádza modrá cykloturistická trasa.

História

Táto stará gemerská obec sa spomína už v roku 1243, keď ju kráľ Bela IV. daroval významnému rodu, Bebekovcom.

Na konci 13. storočia tu bol postavený hrad. Hrad zanikol v druhej polovici 16.storočia, keď ho dobili a následne aj zbúrali Turci.

Obec bola tiež niekoľkokrát vypálená a obyvateľstvo vyvraždené alebo odvlečené do otroctva.

Obyvatelia sa živili poľnohospodárstvom chovom dobytka, ťažbou zlata, striebra, železnej rudy alebo prácou v miestnej železiarni, ktorá zanikla koncom 19. storočia.

Obec mala aj mlyny, hámre a liehovar.

V 18. storočí tu bola manufaktúra na medený plech.

V roku 1847 tu postavili vysokú pec.

V rokoch 1939 až 1945 bola obec pripojená k Maďarsku.

V roku 1976 do roku 1990 bola súčasťou mesta Rožňava.

Ubytovanie, stravovanie a služby

Penzión Konský dvor

Vedľa Kružnianskej cesty je agroturistické zariadenie Konský dvor, ktorý zahŕňa reštauračné, ubytovacie zariadenie a Wellnes s bazénom.

Web: www.konskydvor.sk

Pamiatky

  • Neskrobaroková kazateľnica z 18.storočia

Prírodné zaujímavosti v obci

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

Translate » Prekladač