NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Obec Bretka


Menu: Úvod / Aktuality Turistické východiská

Všeobecné informácie

Bretka je obec na Slovensku v okrese Rožňava (Košický samosprávny kraj).

Obec Bretka

Nadmorská výška v strede obce je 195 m, 184-311 m v chotári.

Bretka leží v severovýchodnom výbežku Rimavskej kotliny pri sútoku rieky Slaná a Muráň.

Centrum obce

Chotár sa rozprestiera na pahorkatine a poriečnej rovine, ktorá je ohraničená kaňonom.

Zalesnená je len severná časť chotára.

Prielom Muráňa

Obec sa nachádza v bezprostrednej blízkosti chráneného krajinného výtvoru Prielom Muráňa tiahnuceho sa do obce Meliata v dĺžke 3,5 km.

rieka Muráň

Prielom Muráňa je pre svoju krasu, geomerfologickú, biologickú a zoologickú hodnotu vyhlásený za chránené územie (od r. 1980).

Riečka Muráň tu svoje korytu vyhĺbila do pomerne tvrdých vápencových hornín, pričom vytvorila tesné krasovité údolie.

Prírodnému rámcu v okolí obce dominujú skalnaté bradlá (pri škôlke), prielom Muráňky a hôľne pahorkatiny.

Jaskyne

V blízkosti obce sa nachádza asi 15 malých jaskýň z ktorých najvýznamnejšie sú Hutnianska jaskyňa a Jaskyňa Peško.

Jaskyňa Peško

Jaskyňa Peško je krasový tunel priechodný na oboch stranách a prírodná pamiatka.

Jaskyňa Peško – autor foto: EduTrek Slovakia

Jaskyňa je dlhá 17 metrov a je voľne prístupná.

Viac info o jaskyni sa dočítate tu:

Hutnianska jaskyňa

Hutnianska jaskyňa je prírodná pamiatka o celkovej  dĺžke 11 metrov.

Hutnianska jaskyňa, zdroj foto: https://www.obec-bretka.eu/

Jaskyňa je prístupná návštevníkom za účelom zotavenia, poznávania jej prírodných a historických hodnôt.

Viac info o jaskyni sa dočítate tu:

Náučný chodník a prírodná pamiatka Prielom Muráňa

Jaskyne sú prístupné po náučnom chodníku Prielom Muráňa a sú voľne prístupné verejnosti.

Náučný chodník Prielom Muráňa

Začína pod starým kostolom a úvodným panelom prevedie návštevníka malebnou kaňonovitou dolinou potoka Muráň v nenarušenom prírodnom prostredí.

Viac info o náučnom chodníku sa dočítate tu:

Kaplnka sv. Andreja apoštola

Z hľadiska cestovného ruchu je atraktívna centrálna časť obce s kaplnkou sv. Andreja apoštola postavená v eklektickom historizujúcom slohu.

kaplnka sv. Andreja apoštola

Tento kostolík sa stal počas 2. svetovej vojny obeťou bombardovania.

Vojenský bunker vzor 37

Takýto osud ho stihol preto, lebo v jeho blízkosti sa nachádza dnes už ďalšia pamiatka – podzemný vojenský bunker z 1. ČSR.

Vojenský bunker vzor 37 v obci Bretka – autor foto: EduTrek Slovakia

Objekt ľahkého opevnenia vzor 37 alebo ľudovo Ropík (česky Řopík) je typ železobetónového objektu ľahkého opevnenia budovaného v rámci výstavby československého opevnenia štátnej hranice.

Reformovaný kostol

Reformovaný kostol je jednoduchá jednoloďová stavba s pravouhlým záverom a predstavanou vežou z roku 1864.

Reformovaný kostol, zdroj foto: https://www.obec-bretka.eu/

Kostol má hladké fasády, veža s nárožnými skoseniami je ukončená ihlancovou helmicou.

Beretkeiovská kúria

Beretkeiovská kúria je jednopodlažná baroková stavba na obdĺžnikovom pôdoryse s manzardovou strechou z roku 1754.

baroková kúria

Kaštieľ so sypkou a domom služobníctva patril rodom Beretkeyovcov, Tornallyayovcov a Fialkovcov.

Viac info o kúrií sa dočítate tu:

Kúria Fialkovcov

V obci sa nachádza hneď pri ruine kostolíka aj menšia kúria rodu Fialkovcov.

Termálne kúpalisko

Milovníkom vody je k dispozícii termálne kúpalisko s dvomi bazénmi.

kúpalisko

Návštevníkom sú tu k dispozícii dva bazény a to plavecký a detský.

Viac info o kúpalisku sa dočítate tu:

Skanzen Beretkei a Včelárské múzeum Jozefa Beretkeiho

Nádherná chalupa postavená rodinou Beretkei v 18. storočí.

Skanzen Beretkei a Včelárské múzeum Jozefa Beretkeiho, zdroj foto: https://www.obec-bretka.eu/

Domček sa oddeľuje na dve časti, prvá časť tzv. Škanzen a druhá časť domčeku sa slúži ako ubytovacie zariadenie, vo dvore sa nachádza včelárske múzeum a ľudová izba.

Viac info o skanzene sa dočítate tu:

Vodný mlyn

Za obcou sa na trase naučného chodníka sa nachádza technická pamiatka vodný mlyn.

starý vodný mlyn
starý vodný mlyn

Vodou poháňaný vodný mlyn postavili v roku 1920.

Turistické ciele a možnosti

V oblasti športových aktivít ponúka obec a jej okolie široké možnosti.

V obci začína Náučný chodník Prielom Muráňa, ktorý prechádza krajinným výtvorom Prielom Muráňa a končí v obci Meliata.

Turistické trasy

Značkové turistické trasy poskytujú vhodné využitie voľného času pre peších turistov.

Obcou prechádza  zelená turistická trasa z obce Dlhá Ves.

Druhým smerom prechádza zelená turistická trasa obcou Meliata a pokračuje do obce Licince.

Cykloturistické trasy

V letných mesiacoch ide predovšetkým o horskú cyklistiku, pretože cez obec vedie zelená cyklistická trasa.

História

Prvý písomný doklad o obci pochádza z roku 1286.

Vznikla vyčlenením z Čoltova.

Počas vojen v 17. storočí obec spustla a skoro zanikla.

Nový obyvatelia sem prišli z Hucína a Horehronia.

Obyvateľstvo sa tu v minulosti živilo poľnohospodárstvo, murárstvom a ovocinárstvo.

Za prvej ČSR sa obyvatelia živili ako roľníci a poľnohospodársky robotníci.

V rokoch 1939 až 1945 bola obec pripojená k Maďarsku.

Ubytovanie, stravovanie a služby

Skanzen Beretkei a Včelárské múzeum Jozefa Beretkeiho
Bretka 29
980 46 Bretka
Tel.: 047 552 3978
Mob.: 0902 242 319

Pamiatky

  • Kaplnka sv. Andreja
  • Vodný mlyn zo začiatku 20. storočia
  • Továreň na klince
  • Kúria Fialkovcov
  • Reformovaný kostol

Príroda

  • Prírodná pamiatka Prielom Muráňa
  • Hutnianska jaskyňa

Aktivity


Info kúpaliská

Kúpalisko Bretka
[horizontal-scrolling group=“GROUP4″]
Bazény Prevádzka Hĺbka Teplota vody
0/2 Zatvorené 0.3 – 1.3 m 24 – 26°C
Bazény Typ Hĺbka Veľkosť Prevádzka
Plavecký bazén Nekrytý 1.3 m 25×15 m   24°C
Detský bazén nerezový Nekrytý 0.3 m nepravidelný tvar   26°C

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

 

Translate » Prekladač