NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Obec Zádiel


Menu: Úvod / Aktuality Turistické východiská

Všeobecné informácie

Obec Zádiel (v minulosti Zadiel, maď. Szádelő, Szádellő) je obec na okraji územia NP Slovenský kras v okrese Košice-okolie.

Obec Zádiel a Zádielská dolina

Nadmorská výška v strede obce je 262 m n.m., 260-854 m n.m. v chotári.

Obec je vstupnou bránou do Zádielskej doliny, ktorá patrí medzi najkrajšie doliny na Slovensku.

Sedliacky dom zo začiatku 20. storočia

Spomínaná dolina sa nachádza severne od obce Zádiel.

Viac info o Zádielskej doline sa dočítate tu:

Zádielska dolina a tiesňava

Južná časť Zádielskej doliny bola vyhlásená pre svoju jedinečnosť v roku 1954 za národnú prírodnú rezerváciuZádielska tiesňava.

Krasová tiesňava bola vytvorená intenzívnou eróznou činnosťou potoka Blatnica do vápencového geologického podložia Zádielskej planiny a planiny Horný vrch vo východnej časti Slovenského krasu.

Viac info o NPR Zádielskej tiesňave sa dočítate tu:

Samotná obec Zádiel sa rozkladá pri vyústení doliny Zádielskej tiesňavy.

Sedliacke domy zo začiatku 20. storočia

V obci sa z pamiatok zachovalo zopár sedliackych domov zo začiatku 20. storočia a reformovaný klasicistický kostol z konca 18. storočia.

V kostole sa nachádza orgán, ktorý zboru Reformovanej kresťanskej cirkvi daroval gróf Andráši (Andrássy).

Posledná prestavba reformovaného kostola prebehla v roku 1906.

Predaj suvenírov

Pred vstupom do doliny si môžete zakúpiť suveníry od firmy S&A Design.

S&A Design – Výroba a predaj suvenírov zo Zádielskej doliny

Ich výrobky znázorňujúcich Zádielsku dolinu, pamiatky z okolia obce Zádiel a iných zaujímavostí z celej oblasti NP Slovenský kras.

Viac info o S&A Design – Výroba a predaj suvenírov zo Zádielskej doliny sa dočítate tu:

História

Obec sa prvý krát spomína v roku 1355.

Obec zádiel začiatok 20. storčia

Patrila zemanom a od 16. storočia panstvu Turňa (Turnianskemu hradu).

V 17. storočí bola spustošená a koncom 17. storočia ju dosídlili protestanti vykázaní z obce Turňa nad Bodvou.

V roku 1715 mala vinice a 8 domácností, v roku 1720 mlyn, v roku 1828 mala obec 44 domov a 369 obyvateľov.

Za I. ČSR obyvatelia boli roľníci a poľnohospodárski robotníci.

Obec bola v rokoch 1938-45 pripojená k Maďarsku.

JRD bolo založené v roku 1956.

V rokoch 1964 až 1990 bol Zádiel súčasťou obce Zádielske Dvorníky.

Od roku 1990 sa Zádiel stal samostatnou obcou.

Turistické možnosti a zaujímavosti

Vďaka Zádielskej doline je v obci a v jej okolí rozšírená cykloturistika a pešia turistika.

Náučný chodník Zádielska tiesňava

Náučný chodník
Návštevníkom je tu k dispozícií Náučný chodník Zádielska tiesňava, ktorý začína za obcou a smeruje na sever po ceste cez Zádielsku tiesňavu proti toku Blatnického potoka.

Náučný chodník Zádielska tiesňava

Trasa náučného chodníka tvorí uzavretý okruh.

Výhodné je postupovať podľa číslovania jednotlivých zastávok, ktorých je celkom 7.

Viac info o náučnom chodníku Zádielska tiesňava sa dočítate tu:

Turistické trasy
Najväčším turistickým lákadlom v okolí obce je už spomínaná Zádielska dolina, cez ktorú z obce Zádiel prechádza cervena červená turistická trasa až ku rázcestníku Zádielská dolina – horáreň (450 m n.m.).

Krkavčie skaly

Práve na tejto trase a v strede Zádielskej doliny sa nachádza skalná veža a jeden z najvyšších skalný útvarov na Slovensku Cukrová homoľa.

Celkový čas k rázcestníku Zádielská dolina – horáreň (450 m n.m.) je z obce Zádiel približne 1:00 h (naspäť 0:45 h).

Pohľad na Cukrovú homoľu zo Zádielskej vyhliadky na Krkavčích skalách.

Spomínaná cervena červená turistická trasa začína v obci Dvorníky-Včeláre prechádza obcou Zádiel, Zádielskou dolinou, planinou Horný vrch, Silickou planinou a konči v stredisku Domica.

Kombinované trasy
Kombinovanými turistickými trasami sa môžete dostať:  k zrúcaninám Turnianskeho hradu nachádzajúcich sa v NPR Turniansky hradný vrch, k jednému z najväčších hradísk v celej Európe Zádielske hradisko – Okrúhly laz, k  výhľadovým miestam Zádielska vyhliadka na Krkavčích skalách a Vyhliadka Zádielsky kameň (601 m n.m.).

Zádielska dolina

Ďalšími turistickými lákadlami sú aj neďaleká hlboká krasová tiesňava Hájska dolina  a v nej ukryté Hájske vodopády, malebná obec Hačava a jej drevenice, Zádielska planina, planina Horný vrch, Borčianska planina, výhľadový Jelení vrch (947 m.n.m.), Národné prírodné rezervácie Zemné hradisko a Havrania skala.

Cykloturistické trasy
Cykloturistom je tu k dispozícií červená cykloturistická trasa nazývaná Cyklomagistrála Slovenský kras o celkovej dĺžke približne 195 km.

Touto trasou sa môžete dostať do obce Hrhov s Hrhovským vodopádom a Hrhovskými rybníkmi, k Národnej prírodnej rezervácií Zemné hradisko, do malebnej obec Hačava s drevenicami a na Zádielskú planinu.

Ubytovanie a stravovanie

Zádiel je najnavštevovanejšou obcou v Slovenskom krase, ktorá ponúka pre návštevníkov ubytovacie a  stravovacie služby.

Priamo v doline sa môžete ubytovať a stravovať v Zádielskej chate.

Ubytovanie na súkromí MVDr. Flachbartová K.
Zádiel č.16 (pri parkovisku)
Tel: +421 911 134806
e-mail : zadiel@zadiel.sk
web stránka: www.zadielskadolina.sk

Bufet – Turist Klub
(pri parkovisku)
Mobil: 0911 134806

Zádielska chata
Milan Branna
Zádielska dolina, časť Bôrka
Telefón (rezervácie): +421 (0)58 79 79 222
E-mail: info@zadielskachata.sk
Web: www.zadielskachata.sk
Instagram: https://www.instagram.com/zadielskachata/
Facebook: https://www.facebook.com/ZadielskaChata/
Aktuálne otváracie hodiny Zádielskej chaty si môžete pozrieť tu:

Stravovanie

Ubytovanie

Parkovisko v obci Zádiel

Prevádzkovateľ: obec Zádiel
Prevádzkovavá doba: marec-november / v čase od 9:00 do 16:00

Poplatky: Osobný automobil – 1,50€/deň
Autobus (vozidlo pre 9 a viac osôb ) – 3,50 €/deň

Pamiatky

  • Kostol reformovaný

Pamiatky v okolí

Prírodné zaujímavosti v obci a v okolí

Aktivity

Ostatné

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

 

Translate » Prekladač