NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Mesto Rožňava


Menu: Úvod / Aktuality Turistické východiská

Všeobecné informácie

Rožňava (maď. Rozsnyó, nem. Rosenau) je okresné mesto na Slovensku ležiace v Košickom kraji.

Historické centrum mesta Rožňava

Mesto Gemer sa nachádza v regióne Gemer, v Rožňavskej kotline.

Z južnej strany mesto obkolesuje NP Slovenský kras, zo severu úpätia Volovských vrchov.

Cez mesto preteká Rožňavský potok Drázus a rieka Slaná.

Rožňava s 22 000 obyvateľmi je strediskom služieb cestovného ruchu turistického regiónu a vstupnou bránou do NP Slovenský kras.

Rožňava sa nachádza v Rožňavskej kotline a v údolí rieky Slanej, medzi svahmi Revúckej vrchoviny, Volovských vrchoch a planinami Slovenského krasu.

V Rožňave sa každoročne organizuje množstvo kultúrnych, športových a spoločenských podujatí.

Je to bývalé banícke mestečko s množstvom historických pamiatok.

Banícke múzeum

S bohatou históriou baníctva a hutníctva tohto regiónu sa môžu návštevníci oboznámiť v baníckom múzeu, ktoré má expozície vo viacerých budovách.

Bansko-hutnícka, Prírodná expozícia” a Banské pracoviská

Banícke múzeum v Rožňave, ktoré vzniklo začiatkom 20. Storočia spojením mestského a Bansko-hutníckeho múzea v Rožňave v súčasnosti pozostáva zo štyroch expozícií a galérie.

Viac info o múzeu sa dočítate tu:

Dom tradičnej kultúry Gemera

Významnou pamiatkou je aj budova GOS na ul. Betliarskej č. 8., kde je zriadený Dom tradičnej kultúry Gemera.

budova_gos_po
Dom tradičnej kultúry Gemera

V súčasnosti sú v Dome tradičnej kultúry Gemera zriadené remeselnícke dielne, ktoré verejnosti slúžia na tvorivé aktivity.

Viac info o dome tradičnej kultúry sa dočítate tu:

Historické centrum a pamiatková zóna mesta Rožňava (Námestie baníkov)

V meste sa nachádza priestranné stredoveké Námestie baníkov so štvorcovým pôdorysom, obklopeným meštianskymi domami, uprostred ktorého sa nachádza dominantná neskororenesančná Strážna veža zo 17. storočia s barokovým kostolom sv. Františka Xaverského.

Galéria
Galéria

Od roku 1991 je historické centrum chránené ako pamiatková zóna.

Viac info o pamiatkovej zóne sa dočítate tu:

Strážna veža

Dominantou historického centra mesta Rožňava je neskororenesančná strážna veža.

Strážna veža v Rožňave – začiatok 20. storočia

Strážna veža slúžila na ochranu mesta pred vpádmi Turkov.

O tom, že zažila i skutočne krušné chvíle, svedčí turecká delová guľa, ktorú možno dodnes vidieť v jej južnej fasáde.

Veža je sprístupnená aj turistom.

Z jej ochodze sa návštevníkovi otvára prekrásny výhľad na mesto a okolie.

Turistické prehliadky veže zabezpečuje Visit Rožňava – Turistické informačné centrum.

Pod vežou sa nachádza secesný biely pomník Františky Andrassyovej, patrónky chudobných, postavený v secesnom štýle v roku 1905.

Viac info o veži sa dočítate tu:

Ostatné pamiatky

Najvýznamnejšou kultúrnou pamiatkou tohto mesta je gotický katedrálny kostol Nanebovzatia Panny Márie postavený v 13. storočí so vzácnym barokovým interiérom a gotickými rebrovými klenbami.

Ďalšími pamiatkami Námestia baníkovbiskupský palác, budova radnice, kláštor vincentiek, budova bývalej banskej komory a kostol sv. Anny.

Kúpalisko v Rožňave

Kúpalisko v Rožňave tvori rozsiahly areál s kapacitou pre 1500 návštevníkov.

Súčasťou tohto areálu je veľký plavecký bazén s trojposchodovým skokanským mostíkom o rozmeroch 50 x 25 m s minimálnou výškou vody 1,20 m a maximálnou výškou vody 4,0 m.

Pre detských návštevníkov tu majú k dispozícií 3 detské bazény, detské dopravné ihrisko a detské ihriská s pieskoviskami, hojdačkami a preliezkami.

Viac info o kúpalisku sa dočítate tu:

Turistické ciele

Turistické trasy

Rožňavou prechádza  modrá turistická trasa, ktorá prechádza severovýchodným smerom Volovskými vrchmi až na najvyšší vrch pohoria nazývaného Zlatý stôl (1322 m n.m.).

Zlatý Stôl (1322 m n.m.)

Celkový čas na Zlatý stôl (1322 m n.m.) trvá približne 5:30 h (naspäť 4:45 h).

Južným smerom prechádza  modrá turistická trasa Rožňavskou kotlinou cez obec Jovice na Silickú planinu až do obce Silica.

V Rožňave začína  zelená turistická trasa, ktorá pokračuje Revúckou vrchovinou až na vrch Turecká (954 m n.m.).

Mestom prechádza aj  žltá turistická trasa, ktorá juhozápadným smerom pokračuje do obce Betliar.

V obci Betliar sa nachádzajú hodnotné historické a kultúrne pamiatky.

Východným smerom pokračuje  žltá turistická trasa na hrad Krásna Hôrka, do obce Krásnohorské podhradie a obce Krásnohorská Dlhá Lúka.

Celkový čas k rázcestníku Krásna Hôrka hrad (450 m n.m.) trvá približne 1:45 h (naspäť 1:45 h) a celkový čas k rázcestníku Krásnohorské Podhradie, Mauzóleum (355 m n.m.) trvá približne 2:15 h (naspäť 2:15 h).

V spomínaných obciach sa nachádzajú prírodné, historické a kultúrne pamiatky.

Kombinované trasy

Rožňava je dobrým východiskom na výhľadový vrch Skalisko – Volovec (1293 m n.m.) a neďalekú horskú chatu Volovec vo Volovských vrchoch, na Silickú planinu, výhľadovú Dievčenskú skalu (660 m.n.m.) a k jaskyni Silická ľadnica s majestátnym a sprístupneným vstupným portálom.

Skalisko – Volovec (1293 m n.m.) foto: Viktor Baláž KST Rožňava

Cykloturistické trasy

Cykloturistom je tu k dispozícií červená cykloturistická trasa nazývaná Cyklomagistrála Slovenský kras o celkovej dĺžke približne 195 km a začína tu modrá cykloturistická trasa.

História

Prvá písomná zmienka o Rožňave je z konca 13. storočia.

Rožňava vznikla ako banícke sídlo.

Mesto bolo pomenované podľa názvu mimoriadne výnosnej bane nazývanej Rosnoubana (Rozsnyóbánya, Rosenau).

Prvé mestské výsady získala 1340 a mestom (poddanským) sa stala 1382.

V stredoveku sa tu ťažilo najmä zlato a striebro, neskôr sa Rožňava stala dôležitým centrom remeselnej výroby a školstva.

V čase panovania Mateja Korvína sa mesto dostáva okolo roku 1470 dozväzku siedmich hornouhorských baníckych miest.

Baníctvo tu tak prežíva po krátkom úpadku svoj druhý vrchol.

V roku 1555 mesto prepadli Turci a Rožňava bola nútená podriadiť sa fiľakovskému sandžaku, o trvalo až do roku 1594.

V 16. storočí nastal úpadok baníctva, najmä vplyvom tureckých nájazdov.

V 17. storočí baníctvo zaniklo.

Nasledujúce storočia sa rozvíjala remeselná výroba a manufaktúry.

V roku 1776 zakladá Mária Terézia rožňavské biskupstvo a tým sa postavenie mesta mení na slobodné biskupské mesto.

Rožňavu v roku 1831 postihla cholerová epidémia a mesto sa v tejto súvislosti stalo centrom regionálnych nepokojov.

Počas protihabsburského povstania v rokoch 1848-1849 znáša mesto hospodárske nevýhody historických udalostí a stáva sa i dejiskom
vojenských operácií.

Prelom 19. a 20. storočia prináša mestu a jeho obyvateľom vymoženosti modernej techniky.

Mesto je zapojené do siete železnice a telegrafu a jeho ulice a námestie sú osvetlené elektrickými lampami.

Elektrická energia sa získava z turbíny elektrárne postavenej na umelom ramene rieky Slanej.

V rokoch 1938-1945 bola Rožňava súčasťou Maďarska.

20. storočie prinieslo mestu mnoho dejinných zvratov.

V čase socializmu dochádza i k snahe oživenia baníctva a v meste sa ťaží železná ruda.

Dochádza však ku vyčerpaniu ložísk a k následnému zastaveniu ťažby.

Pamiatky

 • Bývalé evanjelické gymnázium
 • Evanjelický kostol
 • Rokokový meštiansky dom
 • Dom banskej komory
 • Kláštor vincentiek
 • Pomník Františky Andrássyovej
 • Rad krámikov
 • Gotický meštiansky dom
 • Morový stĺp
 • Biskupský palác
 • Kostol jezuitov
 • Kostol a kláštor františkánov
 • Strážna veža
 • Radnica
 • Stredoveký meštiansky dom
 • Biskupská katedrála
 • Špitál
 • Bývalé katolícke gymnázium
 • Bývalý seminár na výchovu kňazov
 • Bývalý kláštor premonštrátov
 • Stará nemocnica
 • Kostol reformovanej cirkvi
 • Budova manufaktúry na spracovanie kože
 • Socha Lajosa Kossutha
 • Banícke múzeum
 • Bývalý Františkin sirotinec

Kultúra a umenie

Zaujímavosti

 • Hvezdáreň v Rožňave (čítaj viac…)
 • Pivovar Kaltenecker (čítaj viac…)
 • Slovenská banská cesta (čítaj viac…)
 • Slovenská železná cesta (čítaj viac…)


Info kúpaliská

Kúpalisko Rožňava
[horizontal-scrolling group=“GROUP5″]
Bazény Prevádzka Hĺbka Teplota vody
4/4 Zatvorené 0.3 – 1.3 m 25 – 26°CBazény Typ Hĺbka Veľkosť Prevádzka
Plavecký bazén Nekrytý 0,3 m 50×25 m  25-26 °C
Detský bazén Nekrytý 0,25 m 0x0 m   27°C
Detský bazén Nekrytý 0,4 m 0x0 m   26°C
Detský bazén Nekrytý 0,3 m 0x0 m   28°C

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

Translate » Prekladač