NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Hrhovské rybníky


Menu: Úvod / Aktuality Kam do prírody

Podkategória: Vodopády, jazierka, rieky …

Súradnice GPS:
N 48°35.529′ E 020°44.923′

Všeobecné informácie

Hrhovské rybníky boli vybudované v 60. rokoch 20. storočia na mieste niekdajších rozľahlých močarísk Veľké jazero (Nagy-tó) a Malé jazero (Kis-tó).

Hrhovské rybníky

Sústava rybníkov sa nachádzajú pri obci Hrhov (na juh od obce) v ochrannom pásme NP Slovenský kras.

Rozprestierajú sa na ploche 250 ha v nadmorskej výške 193 m n.m. hneď vedľa cesty I. triedy 16 (I/16) vedúcej v trase Zvolen – Lučenec – Rožňava a Košice.

Hrhovské rybníky – pohľad na Planinu Horný vrch

Z geomorfologického členenia patrí územie Hrhovských rybníkov do subprovincie Vnútorných Západných Karpát, oblasti Slovenského rudohoria, celku Slovensky kras a oddielu Turnianska kotlina.

Jazerá dosahujú hĺbku približne 2 metrov.

Hrhovské rybníky – pohľad na lom Turňa

Hrhovské rybníky patria do povodia potoka Turňa, ktorý sa následne vlieva do rieky Bodva.

Patria medzi najväčšie rybníky na území Slovenskej republiky.

V súčasnosti je lokalita Hrhovských rybníkov evidovaná ako Významné vtáčie územie Slovenska.

Žije a hniezdi tu celý rad chránených druhov vtáctva, z nich za spomenutie stoja volavky, kane močiarne, bučiaky veľké, trsteniariky, celosvetovo chránené chochlačky bielooké a mnohé ďalšie (okolo 120 druhov).

Biotop je priam predurčený aj na výskyt väčšieho množstva obojživelníkov, cicavcov, hmyzu a plazov.

Popri viacerých druhoch žiab a mlokov tu môžete pozorovať aj hojne zastúpenú užovku fŕkanú (Natrix tessellata) a užovku obojkovú (Natrix natrix).

Rybníky sú v súčasnosti hospodársky využívané (využívajú hlavne sa na chov kaprov asi 80%), poskytujú však aj možnosť rekreácie a spolu s Hrhovským vodopádom patria medzi najväčšie prírodné  zaujímavosti obce Hrhov.

Popri jazerách prechádza červená cykloturistická trasa.

Ako sa dostať ku Hrhovským rybníkom

Hrhovské rybníky sa nachádzajú južne od obce Hrhov vedľa cesty I. triedy 16 (I/16) vedúcej v trase Zvolen – Lučenec – Rožňava a Košice.

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

Translate » Prekladač