NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Zdroj informácií


Použitá literatúra a informácie

 • Krásy a vzácnosti slovenskej prírody – Dušan Janota, Milan Tesák, Ivan Vološčuk- Vydalo vydavateľstvo Osveta, n.p., Martin roku 1984.
 • Polla : Hrady a kaštiele na východnom Slovensku. Východoslovenské vydavateľstvo, Košice, 1980.
 • Sahuľ a kolektív : Lesy východného Slovenska. Štátne lesy, podnikové riaditeľstvo v Košiciach, Košice.
 • Štefan Pisoň : Naše mestá. Mladé letá, slovenské vydavateľstvo kníh pre mládež, Bratislava 1984.
 • S. Javorka, J. Futák, V. Csapadyová : Kvety lesov a lúk. Slovenské vydavateľstvo pôdohospodárskej literatúry v Bratislave v spolupráci s Mezógazdasági kiadó Budapest, 1966.
 • Streit, J.: Boj za Jablonovský tunel, Práca, Bratislava 1954
 • Streit, J.: Splnené sny, Mladá fronta, Praha 1955
 • Alexander Frický : KOŠICE kultúrne pamiatky, Východoslovenské vydavateľstvo v Košiciach pre mestskú správu pamaiatok roku 1974.
 • VLASTIVEDNÝ SLOVNÍK OBCÍ NA SLOVENSKU I,II, III, Pripravil Encyklopedický ústav Slovenskej akadémie vied, Vydala VEDA, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied v Bratislave, roku 1977
 • Vladimír Adamec-Jiri Hosnedl a Kolektív : ČESKOSLOVENSKO lexikon turistických zaujímavostí, Vydal Šport, slovenské telovýchovné vadavateľstvo, Bratislava 1986.
 • Durcek,J.: Slovensky kras, Turisticky sprievodca CSSR, Sport, Bratislava, 1989, s.137, 174
 • Orvan,J.: Okres Roznava – prognoza zdrojov pitnej vody do roku 2010 – hydrogeologicka studia, INGEO, Zilina, 1992
 • Brym,J.F.: Vegetacni pomery na uzemi Slovenskeho krasu, Krasy Slovenska, r.VI, s.99-117,1927
 • VKU, Harmanec: Slovensky kras – Domica, Turisticka mapa 1:50000, 1996
 • Vojtech Baláž : Zo stariny košíc, nakladateľstvo Nová brázda v Košiciach v roku 1948.
 • Jakal,J.: Kras Silickej planiny, Martin, 1975, s.96-116, 102
 • Encyklopédia Slovenska, Vydavateľstvo SAV, v Bratislave 1977.
 • Benicky V.: Najhlbsia priepast v Slovenskom krase, Krasy Slovenska, r.XV, s.3, 1936
 • Rozloznik,M.; Karasova,E; kolektiv: Slovensky kras; Martin
 • Ing. Kubáček a kol.: Dejiny železníc na území Slovenska,
 • Koněrza J.: Stavba jednokolejné hlavní dráhy Červená Skala – Margecany, MŽ ÚSS, Praha 1936
 • Zeithammer, K.: 50 let trati Červená Skala – Margecany, Železničář, 36, 1986, č.18
 • Zprávy veřejné služby technické, 1920, 1931 – 1934
 • Slovensky urad geodezie a kartografie, Zakladna mapa CSSR 1:10000, Slovenska kartografia, Bratislava, 1976
 • Ing. Mojmír Krejčiřík: Po stopách našich železnic, Nadas Praha 1991.
 • Panos,V.: Hrhovska vyveracka, Krasy Slovenska, r. XXXV, 1958, s.234-237
 • Ing. Alojz Drozd, Ing. Eugen Chladný, Ing. Ladislav Paulíny, Ing. Ivan Poliaček, CSc., Ing. Vladimír Vébr, doc. Ing. Jozef Zvara, CSc.: Stavebníctvo na Slovensku 1945 – 1985 Dopravné stavby, ALFA Bratislava 1989.
 • Rozloznik,M.; Karasova,E; kolektiv: Slovensky kras, Orvan, J.,: Podzemne vody; Martin
 • Starka,V.; Blaha,L.: Juhoslovenky kras, Osveta, Martin, 1956, s.62
 • Slovensko- príroda: Slanské vrchy, Obzor, Bratislava, 1972
 • Skrivanek, F.; Starka,V.: Krasove zjevy Horniho vrchu v Jihoslovenskem Krasu, Sbornik Csl. Spolecnosti zemepisne , r. 1955, sv.LX, s.202-207
 • Senes,J.: Problemy a moznosti speleologie v Juhoslovenskom krase, Krasy Slovenska, r.XXVII, s.134-140, 1950
 • Skrivanek, F.: Geomorfologicky a geologicky vyzkum propasti Veterna diera v Jihoslovenskem krasu, Ceskoslovensky kras, r.10, c.1, s.1-11, 1957
 • Eduard Kladiva (1991): ŠPR Zádielska tiesňava, speleologický inventarizačný výskum. Manuskript.
 • Štefan Pisoň (1983, Osveta Martin): Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku.

Združenie Slovenská železná cesta
Hlavná 88
04001 Košice
Tel.: 055 72 606 24, 055 62 240 35
Email: kunhalmi@hotmail.com

Zdroj informácií: Ing. Gabriel Kunhalmi

Translate » Prekladač