NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Obec Ardovo


Menu: Úvod / Aktuality Turistické východiská

Všeobecné informácie

Ardovo (maď. Pelsőcardó) je obec na Slovensku v okrese Rožňava.

Obec Ardovo

Obec sa nachádza na západnom okraji Silickej planiny, 20 km na juhozápad od mesta Rožnava.

Nadmorská výška v strede obce je 277 m, 250-520 m v chotári.

Obec Ardovo

V obci sa pravidelne organizujú kultúrno-spoločenské aktivity: Maškarný ples – fašiangy, Dni obce, Futbalový memoriál Ferenca Baka, Deň dôchodcov, Deň detí, Mikulášsky večierok pre deti, Čajové posedenie na Luciu, Vianočné divadelné predstavenie.

Zachované sú aj niektoré ľudové remeslá a zručnosti:
pálenie dreveného uhlia, výroba drevených násad, výroba brezových metiel, výroba bábik zo šúpolia a pod.

Obec Ardovo, fotograf: Ida Csefo György

Najviac aktívne sú poľovnícke združenie a speleologický klub, ktoré privádzajú do obce návštevníkov aj z iných regiónov a krajín (Maďarská republika, Česká republika).

Turistická obec Ardovo je známa vďaka Ardovskej jaskyni.

Ardovská jaskyňa

Táto verejnosti nesprístupnená jaskyňa je chránenou prírodnou pamiatkou s archeologickým náleziskom.

Ardovská jaskyňa

Jaskyňa má kvapľovú výzdobu s výskytom vzácnych druhov netopierov.

Viac info o jaskyni sa dočítate tu:

NKP klasicistický kostol evanjelickej cirkvi

Klasicistický evanjelický kostol postavený v roku 1788 na staršom základe ako klasicistický tolerančný chrám bez veže je národnou kultúrnou pamiatkou.

klasicistický kostol evanjelickej

Okolo kostola sú základy starého pevnostného múru zo 16.-17. storočia.

Viac info o kostole sa dočítate tu:

Oltár so vstavanou kazateľnicou v Evanjelickom kostole

V interiéri kostola je zaujímavý barokovo-klasicistický oltár so vstavanou kazateľnicou, ktorý je zapísaný v zozname národných kultúrnych pamiatok.

Oltár so vstavanou kazateľnicou

Oltár so vstavanou kazateľnicou je z konca 18. storočia.

Ľudová architektúra

V obci sa zachovalo zopár sedliackych domov z konca 19. storočia a začiatku 20.storočia.

sedliacke domy

Ľudová architektúra je tu najviac zastúpená murovanými domami, ktoré sú typické pre oblasť južného Spiša, Gemera, Malohotu a Abova.

Ľudová architektúra typu Palóc

V obci sa zachovala aj typická ľudová architektúra založená na tradičnej kultúre maďarského ľudu na pomedzí dnešného Maďarska a Slovenska nazývanou Palóc.

Ľudová architektúra typu Palóc

Tieto ľudové domy sú postavené  zo sušených tehál alebo kameňa.

Táto architektúra je súčasťou južných častí Gemera, ktorého znakom sú prvky ľudového klasicizmu, najmä podstienky s pavlačami a drevenými alebo murovanými stĺpikmi.

Palóc v Ardove, fotograf: Ida Csefo György

Palóc (maď. Palócok) je nárečová oblasť s vlastnou architektúrou a zvykmi na severe Maďarska a juhu Slovenska ( územie Hevešskej, Boršodskej, Gemerskej, Novohradskej župy a západnej časti Abova), ktorá sa nachádza medzi riekami Váh, Dunaj a Bodva.

Mátéov dom – NKP murovaný roľnícky dom

Mátéov dom je národná kultúrna pamiatka, ktorá bola postavená v roku 1852.

Mátéov dom

Dom je národnou kultúrnou pamiatkou a je príkladom miestneho ľudového staviteľstva.

Viac info o ľudovom dome sa dočítate tu:

Turistické možnosti a zaujímavosti

Turistické trasy

Ardovom prechádza  žltá turistická trasa z obce Plešivec , ktorá pokračuje Silickou planinou až k jaskyni Domica.

Jaskyňa Domica

Kombinované trasy

Obec je dobrým východiskom ku Gombaseckej jaskyni, k jaskyni s krásnym vstupným portálom Silickej ľadnici, k národnej prírodnej rezervácii Kečovské škrapy,  k národnej prírodnej rezervácii Domické škrapy, k 43m hlbokej Mestskej priepasti (pri rázcestníku Mestská priepasť 521 m n.m.), Závozným priepastiam (pri rázcestníku Závozná 475 m n.m.) a do obcí Silica, Silická Brezová a Kečovo.

V neďalekom Maďarsku je to Aggtelek National Park, jaskyňa Baradla a obec Aggtelek.

Cykloturistické trasy

Cykloturistom je tu k dispozícií červená cykloturistická trasa nazývaná Cyklomagistrála Slovenský kras o celkovej dĺžke priblížne 195 km.

História

Prvá písomná zmienka je z prvej polovice 13. storočia.

Obec založili kráľovský hájnici na staršom osídlení.

V stredoveku tu boli bane na olovo.

Od polovice 16. storočia bola obec poplatná Turkom.

V roku 1682 bola obec spustošená.

Nová kolonizácia bola až v roku 1740.

Obyvatelia sa v minulosti zaoberali chovom oviec a pálením uhlia.

V rokoch 1939 až 1945 bolo Ardovo pripojené k Maďarsku.

Ubytovanie, stravovanie a služby

Pamiatky

Príroda v obci

Mapy

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

Videá

Translate » Prekladač