NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Obec Plešivec


Menu: Úvod / Aktuality Turistické východiská

Všeobecné informácie

Plešivec (maď. Pelsőc) je obec na Slovensku v okrese Rožňava (Košický samosprávny kraj).

Obec Plešivec

Pôvodne stredoveké mestečko bolo sídlom šľachtického rodu Bebekovcov.

Nadmorská výška v strede obce je 218 m, 205-850 m v chotári.

Obec Plešivec

Je to obec s bývalými výsadami mesta a je v rámci horného Gemera počtom obyvateľov najväčšou obcou.

V súčasnosti je dôležitým cestným a železničným uzlom, administratívnym a kultúrnym centrom regiónu.

Obec Plešivec

Je to architektonicky zaujímavá a pôsobivá obec, v ktorej sa nachádza množstvo pamiatok.

Nachádza sa v kaňonovitej doline rieky Slanej, na sútoku so Štítnikom, medzi Silickou planinou, Plešiveckou planinou a planinou Koniar.

Samotný Plešivec leží na mieste, kde sa spájajú naozaj unikátne kaňony.

Na severe je to kaňon Štitníka a na severovýchode je to kaňon Slanej.

Oba kaňony sú jedinými pravými kaňonmi na Slovensku.

Kaňon Slanej

Kaňon Slanej je približne 8,5 km dlhé údolie, ktoré vytvorila rieka Slaná.

Kaňon Slanej, fotograf: , Örs Orosz (Gombaszögi Nyári Tábor)

Rieka Slaná pramení v Stolických vrchoch, v podcelku Stolica, na severnom úpätí vrchu Stolica (1 476,4 m n. m.) v nadmorskej výške približne 1 280 m n. m.

Viac info o kaňone sa dočítate tu:

Kaňon Štítnika

Kaňon Štítnika je približne 11,5 km dlhé údolie, ktoré vytvorila rieka Štitník.

Kaňon Slanej, Plešivec a kaňon Štítnika (v pravo), fotograf: , Örs Orosz (Gombaszögi Nyári Tábor)

Rieka Štitník pramení v Stolických vrchoch, v podcelku Stolica pod Faltenovym sedlom (1 254,0 m n. m.), na juhozápadnom úpätí vrchu Stolica (1 476,4 m n. m.) v nadmorskej výške približne 1 240 m n. m.

Viac info o kaňone sa dočítate tu:

Reformovaný kostol sv. Juraja

Najvýznamnejšia pamiatka v obci je národná kultúrna pamiatka z 13. storočia a pôvodne gotický reformovaný kostol sv. Juraja, ktorého gotické prvky sú stále viditeľné.

plesivec
kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi

Kostol patrí  Reformovanej kresťanskej cirkvi (kalvínom).

Viac info o kostole sa dočítate tu:

Pri kostole stojí barokovo-klasicistická zvonica.

Baroková zvonica

Baroková zvonica je členená pilastrami a kordónovými rímsami, ukončená je korunnou rímsou s terčíkom s hodinami a barokovou helmicou s laternou.

plesivec
barokovo-klasicistická zvonica

Rezonančné otvory so šambránami sú polkruhovo ukončené, v poliach medzi oknami sa nachádzajú dekoratívne kazety s festónmi.

Ďalšou veľmi významnou pamiatkou je zrúcanina Plešiveckého hradu, ktorý bol postavený Bebekovcami.

Hrad Plešivec – zrúcanina

Priamo v obci sa nachádzajú zvyšky vodného gotického hradu Plešivec zo začiatku 14. storočia.

Zvyšky obvodového muriva hradu Plešivec

V súčasnosti sa z hradu zachoval len 10 metrový úsek kamenného múru, vysokého asi 7 metrov a hrubého asi 1,1 metra.

Viac info o hrade sa dočítate tu:

Župný dom (Stoličný dom)

Bývalý župný (stoličný) dom v obci Plešivec je dvojposchodová trojtraktová pôvodne baroková stavba.

Župný (stoličný) dom

Má pôdorys v tvare nepravidelného písmena U bol postavený rokov 1716-1719.

Začiatkom 19. storočia prešiel klasicistickou úpravou.

Viac info o župnom dome sa dočítate tu:

Ďalšie pamiatky

Malomestský charakter obce dotvárajú meštianske domy a to hlavne na Hlavnom námestí.

pamätník na II. svetovú vojnu

Mimo námestia je tu pomerene veľa zachovaných ľudových a remeselných domov z konca 19. storočia a zo začiatku 20. storočia.

Nájdete tu aj menší rímskokatolícky kostol postavený v roku 1901 a barokovo-klasicistická budovu obecnej zvonice.

Hlavné námestie dopĺňa pamätník na II. svetovú vojnu.

Doprava

Plešivec je významnou regionálnou dopravnou križovatkou, keďže sa tu križuje cesta I/16 (E 58) s cestou II/587 do Štítnika, resp. južným smerom do Maďarska popri jaskyni Domica.

Severným okrajom obce vedie železničná trať Zvolen – Košice, z ktorej tu odbočujú lokálne trate do Muráňa a Slavošoviec.

Turistické možnosti a zaujímavosti

V okolí obce sa vyskytujú rôzne prírodné zaujímavosti ako sú závrty, priepasti, vyvieračky, jaskyne a vzácna fauna a flóra.

Priepasť Zvonivá jama

Najznámejšie priepasti Slovenského krasu, ktoré sa nachádzajú v podzemí Plešiveckej planinyZvonivá jama a Diviačia priepasť.

Turistické trasy

Obcou prechádza  modrá turistická trasa, ktorá severným smerom prechádza  Plešiveckou planinou až na výhľadovú Gerlašskú skala (752 m n.m.).

Pohľad na Brzotínske rybníky z vyhliadky Bzotinska skala – foto: Viktor Baláž KST Rožňava

Celkový čas k výhľadovej Gerlašskej skale (752 m n.m.) trvá z obce Plešivec približne 3:45 h (naspäť 3:00 h).

Na tejto trase sa nachádza technická pamiatka Serényiho cisterna, ktorá sa nachádza na rozľahlých lúkach Plešiveckej planiny.

Serényiho cisterna – foto: Viktor Baláž KST Rožňava

Juhovýchodným smerom prechádza modrá turistická trasa Silickou planinou až rázcestníku Pod Dlhým bralom (430 m n.m.).

Po tejto trase sa môžete dostať k 43m hlbokej Mestskej priepasti, ktorá sa nachádza pri rázcestníku Mestská priepasť (521 m n.m.).

Celkový čas k rázcestníku Mestská priepasť (521 m n.m.) trvá z obce Plešivec približne 1:35 h (naspäť 2:00 h).

V obci začína  žltá turistická trasa, ktorá prechádza Silickou planinou až k sprístupnenej jaskyni Domica.

Celkový čas k jaskyni Domica trvá z obce Plešivec približne 3:15 h (naspäť 3:10 h).

Kombinované trasy

Obec je dobrým východiskom k jaskyniam Silická ľadnica, Gombasecká jaskyňa (v stredisku Gombasek), Závozným priepastiam (pri rázcestníku Závozná 475 m n.m.), k výhľadovej Brzotínskej skale (598 m n.m.), Brzotínským skalám, do obcí Ardovo, Gemerská Hôrka, Dlhá Vec, Slavec, Silica, Silická Brezová a Kečovo.

Cykloturistické trasy

Obcou prechádzajú cykloturistické trasy (modrá a červená).

Cykloturistom je tu k dispozícií červená cykloturistická trasa nazývaná Cyklomagistrála Slovenský kras o celkovej dĺžke priblížne 195 km.

História

Prvá písomná zmienka je z 13.storočia.

Kráľ Belo IV. daroval Plešivec v roku 1243 rodu Ákošovcov (Bebekovcom), ktorí si tu postavili hrad a kláštor.

Koncom 13. storočia sa stala mýtnou stanicou.

Keď sa však Juraj Bebek (maď. György Bebek de Pelsőcz) (*? _ +1567) spojil s Turkami, panovník Maximilián II. (*1527 _ +1576) poslal proti nemu vojenskú výpravu pod vedením Lazara Švendu (nem. Lazarus Freiherr von Schwendi, maď. Schwendi Lázár) (*1522 _ +1583) , ktorý hrad Plešivec v roku 1566 dobil a zbúral.

Odvtedy patril Plešivec viacerým zemepánom. V 16. – 17. storočí mnoho vytrpel, lebo ležal na ceste vojsk, v roku 1570 ho spustošili Turci a odvtedy platil vysokú daň fiľakovskému begovi, v 17. storočí ho pustošili aj stavovské a cisárske vojská.

Obyvateľstvo sa zaoberalo chovom domácich zvierat, pálením vápna, pestovaním ovocia, poľnohospodárstvom a prácou v hámroch.

Začiatkom 18. storočia sídlo Gemerskej župy až do vyhorenia v roku 1849.

Po postavení železníc koncom 19. storočia sa Plešivec stal železničným uzlom.

V rokoch 1939 až 1945 bola obec pripojená k Maďarsku.

Pamiatky

  • Rímskokatolícky kostol

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

Translate » Prekladač