NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Obec Silická Brezová


Menu: Úvod / Aktuality Turistické východiská

Všeobecné informácie

Obec Silická Brezová (maď. Borzova/Szádvárborsa) sa nachádza na Silickej planine v NP Slovenský kras.

Obec Silická Brezová, Zdroj foto: Muro Miron Jesensky (www.eastern-slovakia.com)

V okolí obce sa vyskytujú rôzne prírodné zaujímavosti ako sú závrty, priepasti, vyvieračky, jaskyne a vzácna fauna a flóra.

Reformovaný kostol

Z najvýznamnejších pamiatok sa v obci nachádza renesančný kostol zo 16. storočia s drevenou maľovanou kazateľnicou z 18. storočia.

Reformovaný kostol, Silická Brezová zdroj: www.silickabrezova.sk

Kazateľnica je ľudová drevená, maľovaná z 18. storočia.

Lavice pomaľované kvetmi a ľudovou ornamentikou z prvej polovice 18. storočia.

Vedľa kostola stojí vysoká hranolová klasicistická veža z 19. storočia.

Na severovýchodnej časti kostola sa nachádza pamätná tabuľa padlých hrdinov za prvej a druhej svetovej vojny.

Ďalšie pamiatky

Ďalej sa z pamiatok zachovalo mnoho tradičných sedliackych domov z konca 19. storočia a začiatku 20. storočia.

sedliacky dom, Silická Brezová zdroj: www.silickabrezova.sk

Obec má aj zachovalú dobovú studňu, ktorá je doteraz funkčná.

V katastri obce Silická Brezová sa nachádzajú prírodné zaujímavosti – PR Kráľova studňa, jaskyňa Milada a priepasť Zvonivá, ktoré sú zapísané v zozname UNESCO.

Jaskyňa Milada

Turistické ciele a možnosti

Turistické trasy

Obcou prechádza  červená turistická trasa, ktorá vedie zo strediska Domica až do obce Dvorníky – Včeláre.

NPR Kráľova studňa

Táto trasa vedie južným smerom k rázcestníku Jaskyňa Domica (339 m n. m), kde sa nachádza sprístupnená a jedna z najkrajších jaskýň na Slovensku nazývanej Domica.

Celkový čas ku jaskyni Domica trvá po tejto trase (južným smerom) približne 1:30 h (naspäť 1:45 h).

Vstupný portál do jaskyne

Opačným smerom pokračuje   červená turistická trasa do obce Silica.

V blízkosti obce Silica sa nachádza verejnosti prístupný vstupný portál jaskyne Silická ľadnica.

Kombinované trasy

Obec je dobrým východiskom k Gombaseckej jaskyni (nachádza sa v stredisku Gombasek), k 43m hlbokej Mestská priepasti (pri rázcestníku Mestská priepasť 521 m n.m.), k Závozným priepastiam (pri rázcestníku Závozná 475 m n.m.), k národnej prírodnej rezervácii Kečovské škrapy, k národnej prírodnej rezervácii Domické škrapy, k výhľadovej Dievčenskej skale (660 m.n.m.), do prírodnej rezervácií Sokolia skala, kde sa nachádza výhľadová Sokolia skala, ale aj do obcí Silica a Kečovo.

Cykloturistické trasy

Cykloturistom je tu k dispozícií červená cykloturistická trasa nazývaná Cyklomagistrála Slovenský kras o celkovej dĺžke priblížne 195 km.

História

Archeologické nálezy objavené v chotári obce svedčia o osídlení tohto územia už v neolite.

Po dobe halštatskej sa osídlenie prerušilo až do stredoveku.

Prvá písomná zmienka je zo 14. storočia.

Obyvatelia sa tu zaoberali poľnohospodárstvom, chovom dobytka a ťažbou červeného mramoru.

Pôvodným vlastníkom obce bol István Szalonnai, po ňom Bebekovci, od 17.storočia Andrássyovci a Eszterházyovci.

Pamiatky

  • Renesančný kostol zo 16. storočia
  • klasicistická veža z 19. storočia

Prírodné zaujímavosti v katastri obce

Kultúra a umenie

  • Folklórny súbor v Silickej Brezovej

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

Translate » Prekladač