NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Kostol sv. Jána Krstiteľa v Hrhove


Menu: Úvod / Aktuality Kam za pamiatkami

Podkategória: Náboženské pamiatky

Všeobecné informácie

Rímsko-katolícky kostol sv. Jána Krstiteľa v obci Hrhov je pôvodne gotický s obraným múrom a nízkou hranolovou vežou.

katolícky kostol sv. Jána Krstiteľa

Kostol je jednoloďová pôvodne gotická stavba z druhej polovice 13. storočia.

Presbytérium a sakristia sú zaklenuté valenou klenbou.

veža v opevnení, zdroj: https://www.hrhov.sk/

Stavebným materiálom boli opracované tufové kvádre z lokálneho zdroja.

Kostol bol prestavaný a rozšírený v roku 1500, kedy došlo k rozšíreniu lodi.

V 17. storočí bol kostol fortifikovaný, časť opevnenia sa dochovala v podobe renesančnej hranolovej veže.

Zásadná prestavba sa uskutočnila v rokoch 1814-1815, kedy bol kostol nanovo zaklenutý.

Veža kostola pochádza z roku 1846.

V interiéri sa nachádza gotický náhrobný kameň Juraja Bubeka z ružového mramoru, datovaný do roku 1390.

Fasády kostola sú členené lizénami, pilastrami a polkruhovo ukončenými oknami so šambránami.

Veža lemovaná pilastrami je ukončená korunnou rímsou s terčíkom a ihlancovou helmicou.

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.Počasie

Translate » Prekladač