NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Obec Kečovo


Menu: Úvod / Aktuality Turistické východiská

Všeobecné informácie

Kečovo (nem. Götsche, maď. Kecső) je obec na Slovensku v okrese Rožňava (Košický samosprávny kraj).

obec Kečovo

Obec sa nachádza na Silickej planine neďaleko hraníc s Maďarskou republikou.

Nadmorská výška v strede obce je 354 m, 308-530 m v chotári.

Obec Kečovo

Kečovo leží na južnom okraji vápencovej Silickej planiny.

Chotár obce má charakter pahorkatiny bez povrchových tokov a je málo zalesnený.

Okolie obce je bohaté na závrty, priepasti, vyvieračky a jaskyne.

Neďaleké stredisko Domica patrí do katastra obce Kečovo.

Ľudová architektúra

V obci sa zachovalo zopár sedliackych domov z konca 19. storočia a začiatku 20.storočia.

pôvodná gemerská ľudová architektúra

Ľudová architektúra je tu najviac zastúpená murovanými domami, ktoré sú typické pre oblasť južného Spiša, Gemera, Malohotu a Abova.

Klasicistický evanjelický kostol

Klasicistický evanjelický kostol je jednoloďová stavba postavená v rokoch 1817-1820.

centrum obce a Evanjelický kostol

V kostole sa nachádza empora a klasicistický oltár z prvej polovice 19. storočia.

Fasády kostola sú členené lizénovými rámami a oknami s lomeným oblúkom a šambránami.

Veža je lemovaná lizénami a ukončená korunnou rímsou s terčíkom a ihlancovou helmicou.

Rímskokatolícky kostol Nanebevstúpenia Pána

Rímskokatolícky kostol Nanebevstúpenia Pána je jednoloďová klasicistická stavba s polkruhovým ukončením presbytéria a predstavanou vežou z roku 1827.

Rímskokatolícky kostol Nanebevstúpenia Pána

Presbytérium je zaklenuté konchou, loď je plochostropá.

Nachádza sa tu drevená empora.

Fasády kostola sú členené pilastrami a segmentovo ukončenými oknami.

Veža je ukončená korunnou rímsou s terčíkom a ihlancovou helmicou.

Jaskyňa Domica

Neďaleko obce sa nachádza verejnosti sprístupnená jaskyňa Domica, ktorá je od roku 1995 zaradená do zoznamu Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Jaskyňa Domica

Bola vytvorená v druhohorných strednotriasových svetlých wettersteinských vápencoch silického príkrovu pozdĺž tektonických porúch koróznou a eróznou činnosťou podzemných tokov Styxu a Domického potoka.

Viac info o jaskyni sa dočítate tu:

Turistické možnosti a zaujímavosti

Hneď za obcou v smere na Silickú Brezovú sa nachadza NPR Kečovské škrapy.

Kečovské škrapy

Predmetom ochrany na tomto území je naše najväčšie škrapové pole na vápencovej stráni pod vrchom Maliník (493 m).

Turistické trasy

Obcou prechádza  červená turistická trasa, ktorá začína v stredisku Domica a vedie až do obce Dvorníky – Včeláre.

Baradla

Celkový čas ku jaskyni Domica trvá po tejto trase (južným smerom) približne 0:30 h (naspäť 0:35 h).

V obci začína  žltá turistická trasa, ktorá pokračuje Kečovskou dolinou až do neďalekého Maďarska.

Kombinované trasy

Najväčšími turistickými lákadlami v okolí obce sú jaskyňa Baradla nachádzajúca sa v Aggtelek National Park (Maďarsko), NPR Domické škrapy, nesprístupnená jaskyňa Čertová diera,  turistami vyhľadávaná jaskyňa Domica, sprístupnená Gombasecká jaskyňa a jaskyňa Silická ľadnica s majestátnym a sprístupneným vstupným portálom.

Cykloturistické trasy

Cykloturistom je tu k dispozícií červená cykloturistická trasa nazývaná Cyklomagistrála Slovenský kras o celkovej dĺžke priblížne 195 km.

História

Prvá písomná zmienka o obci je z 13. storočia.

Obec bola v 16. storočí po tureckých nájazdoch vyľudnená a znovu osídlená v 18. storočí.

Obec sa v minulosti zaoberala poľnohospodárstvom, kováčstvom, chovom dobytka, uhliarstvom a pálením vápna.

V rokoch 1939 až 1945 bola obec pripojená k Maďarsku.

Pamiatky

  • Klasicistický evanjelický kostol
  • Klasicistický rímskokatolícky kostol zasvätený Nanebovstúpeniu Pána

Prírodné zaujímavosti v obci

Kultúra a umenie

  • Folklórny súbor z Kečova


Info jaskyňa

Domica
[horizontal-scrolling group=“GROUP8″]

Content missing

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

Translate » Prekladač