NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Obec Silická Jablonica


Menu: Úvod / Aktuality Turistické východiská

Všeobecné informácie

Obec Silická Jablonica (maď. Jablonca) sa nachádza v údolí riečky Turňa, medzi planinami Dolný vrch a Silická planina.

Silická Jablonica, fotograf: Tibor Ičo

Nadmorská výška obce v jej strede je 256 , v jej chotári je 220 – 607 m.

Katastrálne územie obce Silická Jablonica je situované v južnej časti okresu Rožňava v Košickom kraji.

Silická Jablonica, fotograf: Tibor Ičo

Stará vinohradnícka obec je v súčasnosti súčasťou Turnianskej vínnej cesty a NP Slovenský kras.

Územie obce leží v jeho ochrannom pásme.

V okolí obce sa vyskytujú rôzne prírodné zaujímavosti ako sú závrty, priepasti, vyvieračky, jaskyne a vzácna fauna a flóra.

Uprostred obce nájdeme ešte typickú vahadlovú studňu nazývanú gémeskút.

Medzi dominanty obce patria rímskokatolícky kostol sv. Petra a Pavla a kostol reformovanej cirkvi s opevnením.

Rímskokatolický kostol sv. Petra a Pavla

Rímskokatolícky kostol sv. Petra a Pavla v Silickej Jablonici je jednoloďová neorománska stavba s polkruhovým ukončením presbytéria z roku 1867.

Rímskokatolický kostol sv. Petra a Pavla v Silickej Jablonici, fotograf: Tibor Ičo

Na mieste súčasnej stavby stál neskorogotický kostol neznámej podoby z konca 15 storočia.

V tých časoch bol zasvätený Nanebovzatiu Panny Márie.

Viac info o kostole v obci sa dočítate tu:

Reformovaný kostol v Silickej Jablonici

Reformovaný kostol v Silickej Jablonici je jednoloďová klasicistická tolerančná stavba s pravouhlým záverom a predstavanou vežou.

klasicistický reformovaný kostol z roku 1789

Bol postaveny v roku 1789 po vydaní Tolerančného patentu Jozefom II. z roku 1781, ktorý po rokoch prenasledovania dovolil evanjelikom stavať si vlastné chrámy a obnoviť cirkevné zbory.

Pôvodne bol pôvodne postavený bez veže, keďže protestantské kostoly ešte podliehali určitým stavebným obmedzeniam.

Viac info o kostole v obci sa dočítate tu:

Ľudová architektúra v Silickej Jablonici

V obci Silická Jablonica (maď. Jablonca) sa zachovalo množstvo pôvodných roľníckych domov typu Palóc, čo je najviac zachovaných ľudových domov tohto druhu v celej oblasti Gemera, východnej oblasti Abova a Slovenského krasu.

silicka-jablonica
Ľudová architektúra v Silickej Jablonici

Obec patrila v minulosti do Turnianskej a v 19. storočí do Abovsko-turnianskej župy.

Spomínané objekty predstavujú typickú ľudovú architektúru z konca 19. storočia a začiatku 20. storočia.

Viac info o ľudovej architektúre v obci sa dočítate tu:

Hrádok Sokolí kameň

Neďaleko obce na planine Dolný vrch pod Bukovým vrchom (499 m.n.m) na výhľadovej Sokolej skale stál neveľký hrad zvaný Sokolí kameň.

Hrádok Sokolí kameň – foto: Viktor Baláž KST Rožňava

Dnes sú z hradu badateľné iba nepatrné zvyšky murív.

Ide o pozostatky valov stredovekého strážneho hrádku.

Hrad zanikol koncom 14. storočia.

Viac info o hrade sa dočítate tu:

Turistické ciele a možnosti

Turistické trasy

Obcou prechádza  žltá turistická trasa, ktorá smerom do obce Silica prechádza Silickou planinou.

img_8701
Zbojnícka jaskyňa

Za obcou Silica pokračuje   žltá turistická trasa ku jaskyni Silická ľadnica s majestátnym a sprístupneným vstupným portálom.

Celkový čas z obce Silická Jablonica ku jaskyni Silická ľadnica trvá približne 1:10 h (naspäť 1:05 h).

Sokolia skala (450 m n.m.), fotograf: , Örs Orosz (Gombaszögi Nyári Tábor)

Opačným smerom pokračuje   žltá turistická trasa do obce Hrušov.

Kombinované trasy

Obec je dobrým východiskom do PR Sokolia skala, kde sa nachádza výhľadová Sokolia skala (450 m n.m.) a zaniknutý hrádok Sokolí kameň, na Silickú planinu, na planinu Dolný vrch, k Zbojnickej jaskyni a k hradu Szádvár.

Cykloturistické trasy

Cykloturistom je tu k dispozícií červená cykloturistická trasa nazývaná Cyklomagistrála Slovenský kras o celkovej dĺžke priblížne 195 km.

História

Prvá písomná zmienka o obci Silická Jablonica je z roku 1386 kedy sa nazývala Jablonca, Zedlyche.

V ďalšom historickom vývoji sa jej názov menil nasledovne: z roku 1402 je písomne doložený názov Jabloncha, Zedliche, z roku 1750 Jabloncza, z roku 1920 Jablonica, z roku 1927 Jablonca, z roku 1948 Silická Jablonica.

Po maďarsky sa obec úradne nazývala Jablonca.

Obec je doložená v roku 1386.

Patrila Bebekovcom z Plešivca.

V roku 1427 mala 58 port.

Od polovice 16. storočia bola súčasťou panstva Turňa.

Obec patrila v minulosti do Turnianskej a v 19. storočí do Abovsko-turnianskej župy.

V roku 1828 mala 136 domov a 695 obyvateľov.

Obec bola v roku 1938 až 1945 pripojená k Maďarsku.

V roku 1944 ju postihla povodeň.

Pamiatky

Ostatné

Doprava

Obcou prechádza cesta 3. triedy číslo 050163 medzi obcami Jablonov n. Turňou a Silická Jablonica.

Cesta tr. III/050163 sa v obci Jablonov n. Turňou pripája na cestu tr. I/50 (E571).

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

Translate » Prekladač