NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Obec Háj


Menu: Úvod / Aktuality Turistické východiská

Všeobecné informácie

Obec Háj s 350 obyvateľmi sa nachádza na začiatku malebnej Hájskej doliny, vo východnej časti Slovenského krasu, medzi Zádielskou planinou  a Jasovskou planinou.

Obec Háj – stred obce

Nadmorská výška v strede obce je 261 m, 230-706 m v chotári.

Obec sa v súčasnosti čiastočne stáva chalupárskou obcou (približne 40 chalúp).

Palóc – tradičná ľudová architektúra

Chalupári prichádzajú do obce hlavne počas víkendov a školských prázdnin za oddychom.

Zo starých schátralých gazdovských domov si vybudovali prekrásne chalúpky, v ktorých trávia príjemné chvíle odpočinku.

Maďarsky názov obce je Áj a v maďarčine slovo značí „údolie“.

Potok tečúci cez dedinu sa aj dnes nazýva Ájpatak (Hájsky potok) a údolie Áji völgy – Hájska dolina.

Hájsky potok

Dĺžka Hájskeho potoka je priblížne 14 kilometrov a je ľavostranným prítokom rieky Turňa.

Hájsky potok

Pramení na rozhraní Slovenského krasu a Volovských vrchov (podcelok Pipitka) pod  výhľadovým Jelením vrchom (947 m.n.m.) a Hačavským sedlom (814 m n. m.).

Hájske vodopády

Obec s potočnou radovou zástavbou je známa hlavne kôli Hájským vodopádom, ktoré sú nazývané aj ako Vodopády Hlboký jarok.

Hájske vodopády

Spomínané vodopády sa nachádzajú hneď za obcou v Hájskej doline a patria medzi vyhľadavané prírodné zaujímavosti v katastri obce.

K vodopádom sa dostanete pešky z obce Háj po lesnom chodníku, ktorý začína pri plote posledného domu alebo po asfaltovej ceste, ktorá je zároveň aj žltá turistická trasa a červená cykloturistická trasa.

Viac info o Hájskych vodopádoch sa dočítate tu:

Hájska dolina

Hájska dolina patrí medzi najkrajšie doliny na Slovensku.

Hájska dolina

Je to úzka a približne 6.5 km dlhá krasovitá dolina, ktorá sa nachádza medzi malebnými obcami Háj a Hačava.

Viac info o Hájskych vodopádoch sa dočítate tu:

Sedliacke domy typu Palóc

Z významných pamiatok sa v obci zachovali sedliacke domy typu palóc (maďarsky Palóc tájház) s prvkami pôvodnej ľudovej architektúry typické pre tento región.

haj3
dom typu palóc

Palóc (maď. Palócok) je nárečová oblasť na severe Maďarska a juhu Slovenska (okrem oblasti Zemplína a východu Abova), ktorá sa nachádza medzi riekami Váh, Dunaj a Bodva s vlastnou architektúrou a zvykmi.

Viac info o sedliackych domoch o typu Palóc sa dočítate tu:

Rímskokatolícky kostol sv. Jozefa

Rímskokatolícky kostol sv. Jozefa je jednoloďová barokovo-klasicistická stavba s polygonálne ukončeným presbytériom a predstavanou vežou z obdobia okolo roku 1764.

Rímskokatolícky kostol sv. Jozefa

Bol postavený na mieste starého kostola z roku 1637, ktorý v roku 1672 začala používať reformovaná cirkev.

Prešiel neskoršími úpravami v rokoch 1950, 1972 a 1994.

Kostol má neskorobarokový hlavný oltár s obrazom sv. Jozefa a s plastikami dvoch svätcov z druhej polovice 18.storočia.

V rokoch 1713 a 1753 starý kostol vyhorel.

Zaklenutý je krížovou klenbou.

Fasáda kostola je členená lizénami a opornými piliermi.

Okná sú polkruhovo ukončené, veža má ihlancovú helmicu.

Reformovaný kostol

Reformovaný kostol, jednoloďová neoklasicistická stavba s pravouhlym ukončením presbytéria a predstavanou vežou z roku 1896.

Reformovaný kostol, Autor fotgrafie: Rauenstein

Interiér je plochostropý.

Nachádza sa tu drevená empora a klasicistická rustikálna kazateľnica.

Kostol má hladké fasády, okná sú polkruhovo ukončené, veža má ihlancovú helmicu.

Hostinec pod Skalou

Tradičný vidiecky hostinec v centre obce Háj bol postavený začiatkom 20. storočia ako sedliacky dom.

Hostinec pod Skalou v obci Háj

V súčasnosti slúži tento objekt ako turistická krčma, ktorá je obľúbená medzi, cykloturistami, turistami a jaskyniarmi.

Viac info o Hostinci pod Skalou sa dočítate tu:

Plastová socha Anjela

Ďalšou atrakciou obce je 10 metrová plastová socha Anjela s odlomeným krídlom , ktorú obci darovala americká filmová spoločnosť po dokončení nahrávania filmu „Za nepriateľskou líniou“ v roku 2000.

plastová socha Anjela

Časť filmu sa natáčala práve v prekrásnej prírode neďaleko obce.

Táto socha je umiestnená pri obecnom cintoríne.

K bývalej filmovej rekvizite návštevníkov nasmerujú orientačné tabule.

Hájske hrnčiarstvo – Amália Holíková

V  zadnej časti domu č. 88 sa nachádza keramická dielňa Hájske hrnčiarstvo.

Hájske hrnčiarstvo – Amália Holíková

Keramika sa tu vyrába tradičným spôsobom na hrnčiarskom kruhu, pálená v elektrickej peci.

Majiteľkou Hájskeho hrnčiarstva je pani Amália Holíková, ktorá sa venuje už viac ako 10 rokov výrobe ručne točenej alebo modelovanej úžitkovej keramiky na hrnčiarskom kruhu.

Na pozemku Hájskeho hrnčiarstva pribudla v lete 2014 postavená “keltská pec” na vypaľovanie drevom, a na jar v roku 2015 aj vysokožiarová pec tiež na výpal keramiky drevom.

Viac info o Hájskom hrnčiarstve sa dočítate tu:

Speleoclub CASSOVIA

V obci sa nachádza aj vysunuté pracovisko Speleoclubu CASSOVIA.

Speleodomec Háj

Viac informácií o speleoclube: www.cassovia.sss.sk

Turistické možnosti a zaujímavosti

Cez obec prechádzajú turistické a cykloturistické trasy do okolitej prírody.

Turistické trasy

Obcou prechádza zlta žltá turistická trasa, ktorá začína v sedle Hradná stráň (350 m n.m.) a za obcou Hačava pokračuje smerom na vrch Osadník (1146 m n.m.) vo Volovských vrchoch.

Táto trasa vás zavedie aj k zrúcaninám Turnianskeho hradu, ktorý sa nachádza pri razcestníku Hradná stráň (350 m n.m.).

Celkový čas k rázcestníku Hradná stráň (350 m n.m.) je z obce Háj priblížne 0:30 h (naspäť 0:30 h).

Opačným smerom zlta žltá turistická trasa pokračuje cez už spomínanú Hájsku dolinu s Hájskými vodopádmi do neďalekej malebnej obce Hačava.

V obci Hačava sa zachovala pôvodná ľudová architektúra – drevenice, sedliacké murované domy zo začiatku 20. storočia a konca 19. storočia, ako aj barokovo-klasicistický kostol z 2. polovice 18. storočia s ikonostasom.

Celkový čas do obce Hačava trvá priblížne 1:00 h (naspäť 1:10 h).

V obci začína zelena zelená turistická trasa, ktorá vás zavedie na jedno z najväčších hradísk v celej Európe Zádielske hradisko – Okrúhly laz.

Celkový čas ku hradisku trvá priblížne 0:25 h (naspäť 0:20 h).

V obci začína aj modra modrá turistická trasa, ktorá prechádza Jasovskou planinou až do obce Drienovec – Drienovecké kúpele.

Celkový čas do kúpeľov trvá priblížne 2:45 h (naspäť 3:00 h).

Kombinované trasy

Kombinovanými trasami sa môžeme z obce Háj dostať na výhľadku Zádielska vyhliadka na Krkavčích skalách na Zádielskej planine, do monumentálnej krasovej Zádielskej doliny, ku kaplnke sv. Ladislava na Jasovskej planine, na výhľadový Jelení vrch (947 m.n.m.), do strediska v Šugov v Šugovskej doline a do obce Jasov..

Cykloturistické trasy

Cykloturistom je tu k dispozícií červená cykloturistická trasa nazývaná Cyklomagistrála Slovenský kras o celkovej dĺžke priblížne 195 km.

Ako sa dostať do obce Háj

Do obce Háj sa dostanete odbočkou z obce Turňa nad Bodvou, ktorá sa nachádza na ceste I. triedy 16 (I/16) vedúca v trase Zvolen – Lučenec – RožňavaKošice.

História

Poddanská obec sa prvýkrát spomína v rokoch 1357 a 1409.

starý mlyn na konci dediny začiatkom 20.storočia

Obec Háj vnikla pravdepodobne niekedy v druhej polovici 13. alebo na začiatku 14. storočia na pôvodnom rozsiahlejšom chotári obce Turňa nad Bodvou.

V 14. storočí patrila dedina Háj k Turnianskému hradu.

Keď kráľ Žigmund v roku 1409 vymenil hrad za hrad Slavónii.

Obec Háj bola už v stredoveku v podstate maďarská dedina.

Do roku 1715 počet obyvateľstva značne poklesol.

Od 18. storočia patrila rodine Keglevichovcov.

V posledných desaťročiach 19. a 20. storočia počet obyvateľov klesol o viac ako tretinu.

Obyvatelia sa popri poľnohospodárstvu venovali ovocinárstvu.

Za I. ČSR sa zaoberali poľnohospodárstvom a pracovali v kameňolome.

Obec bola v rokoch 1938-44 pripojená k Maďarsku.

V rokoch 1964 až 1990 bola spoločne s obcou Turna nad Bodvou spojená do obce Turnianske Podhradie.

Po roku 1990 je Háj opäť samostatná obec.

Stravovanie

Objednaj si ubytovanie


Pamiatky

  • Rímskokatolícky kostol z roku 1637
  • Reformovaný kostol z roku 1894

Prírodné zaujímavosti v obci

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie


Videá

Translate » Prekladač