NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Obec Gemerská Hôrka


Menu: Úvod / Aktuality Turistické východiská

Všeobecné informácie

Gemerská Hôrka (maď. Gömörhorka alebo Özörény) je obec na Slovensku v okrese Rožňava (Košický samosprávny kraj).

Penzión Skalná ruža – Kövirózsa panzió **

Obec sa nachádza na rozhraní juhozápadnej časti Slovenského krasu a Rimavskej kotliny na nive a terase rieky Slanej.

Leží južným smerom od najjužnejšieho výbežku Koniarskej planiny, ktorého dominantou je vrch malých rozmerov nazývaný Hôrka (359 m n.m.).

Vrch Hôrka (359 m n.m.), autor foto: EduTrek Slovakia

Nadmorská výška v strede obce je 217 m, 200-429 m v chotári.

V obci sa nachádza 6 pamätných stĺpov, ktorými sú označené krasové javy na území obce: Skalická jaskyňa, Ponor pri Kamennom moste a 4 krasové vyvieračky: Pivničná diera, Studnička, Prameň, Dedinská studňa.

Reformovaný kostol

Reformovaný kostol je jednoloďová tolerančná stavba s pravouhlým záverom a predstavanou vežou z roku 1786.

Reformovaný kostol, zdroj: http://www.gemerskahorka.eu/

Upravovaný bol na konci 19. storočia.

Interiér kostola je zaklenutý českými plackami.

Súčasťou interiéru sú dve protiľahlé maľované empory.

Fasády kostola sú hladké s polktuhovo ukončenými oknami.

Veža s nárožnými skoseniami je ukončená korunnou rímsou s terčíkom a barokovou helmicou.

Drevená klasicistická kazateľnica

V klasicistickom reformovanom kostole sa nachádza vzácna drevená klasicistická kazateľnica z roku 1786 s vyrezávanými ornamentmi na kazetách.

Drevená klasicistická kazateľnica, zdroj: http://www.gemerskahorka.eu/

Umiestnená do stredu dlhšej strany pôdorysu.

Tájház – Dom tradícií

Ak chcete nahliadnuť do sveta tradičného vidieckeho života, tak zavítajte do obecného Domu tradícií – Tájház.

Tájház – Dom tradícií, zdroj: http://www.gemerskahorka.eu/

V dome tradícií sa nachádza zbierka ľudových tradícií, expozícia tradičného bývania, remesiel, pracovných a nástrojov.

Ľudová architektúra

V obci sa zachovalo zopár sedliackych domov z konca 19. storočia a začiatku 20.storočia.

Ľudová architektúra

Ľudová architektúra je tu najviac zastúpená murovanými domami, ktoré sú typické pre oblasť južného Spiša, Gemera, Malohotu a Abova.

Pamätník osloboditeľom a padlým vojakom obce v II. sv. vojne

V malom obecnom parku je umiestnený pamätník osloboditeľom a padlým vojakom obce v II. sv. vojne, ktorý je pamiatkovo chránený.

Pamätník osloboditeľom a padlým vojakom obce v II. sv. vojne, zdroj: http://www.gemerskahorka.eu/

Cykloklub KARSTVELO Slovenský kras

Obec má cykloklub KARSTVELO Slovenský kras s požičovňou bicyklov a informačnú kanceláriu.

Cyklochodník pri penzióne, zdroj: http://www.gemerskahorka.eu/

Turistická informačná kancelária v obci má sídlo v budove penziónu Skalná ruža.

Kúpalisko Veronika

V obci sa nachádza kúpalisko Veronika s kapacitou 175 osôb.

V prevádzke je len počas letnej sezóny, a to obvykle od začiatku júna až do konca augusta.

Viac info o kúpalisku sa dočítate tu:

Turistické ciele

Z obce vedú značené cyklotrasy a turistické trasy na  planinu Koniar, Plešiveckú planinu, do obce Plešivec a obce Meliata.

Náučný chodník

Pre peších turistov je tu k dispozícií aj náučný chodník Krasové javy Hôrky, ktorý poukazuje na prírodné krásy a zaujímavosti okolia obce.

Náučný chodník Krasové javy Hôrky – pohľad od Penziónu Skalná ruža

Tento náučný chodník zavedie turistov ku jaskyni a vyvieračke Pivničná diera.

Tá sa nachádza neďaleko obce a pod skalnou stenou vysokou približne 5 metrov.

Jaskyňa a vyvieračka Pivničná diera – autor foto: EduTrek Slovakia

Ďalšou zaujímavosťou na tomto náučnom chodníku je kamenný most, ktorý bol postavený niekedy koncom 18. storočia a začiatkom 19. storočia.

Pod mostom sa nachádza významný krasový jav – obrovská depresia ponoru Skalického slepého údolia nazývanou ako Ponor pri Kamennom moste.

Kamenný most v Gemerskej Hôrke– autor foto: EduTrek Slovakia

Ďalšou významnou zaujímavosťou na tomto náučnom chodníku je výhľadový vrch nazývaný ako Hôrka (359 m n.m.).

Tento náučný chodník začína pri penzióne Skalná ruža.

Ubytovanie, stravovanie a služby

Penzión Skalná ruža – Kövirózsa panzió **

Penzión poskytuje celoročné ubytovanie v 2 a 3 lôžkových izbách s vlastným sociálnym zariadením, WC a sprchovacím kútom.

Penzión Skalná ruža – Kövirózsa panzió **

Môžete z neho podnikať výlety na hrad Krásnu Hôrku, do kaštieľa v Betliari, do Štítnika so známym gotickým kostolom, do historickej Rožňavy, na románsku rotundu v Šiveticiach, či do obce Gemer, ktorá je kolískou Gemera.

Viac info o penzióne sa dočítate tu:

História

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1413.

Na rozhraní 17.-18. storočia spustla.

Na mieste vodného mlyna postavili v roku 1883 celulózku.

V minulosti sa obyvatelia obce zaoberali poľnohospodárstvom, pálením vápna, dreveného uhlia, chovom oviec i kôz a 19. storočí aj prácou v papierenskom priemysle.

V rokoch 1939 až 1945 bola Gemerská Hôrka pripojená k Maďarsku.

Pamiatky

  • Klasicistický reformovaný kostol
  • Drevená klasicistická kazatelnica
  • Pamätník osloboditeľom a padlým vojakom obce v II. sv. vojne

Príroda

Aktivity

Kultúra a umenie

Info kúpaliská

Kúpalisko v Gemerskej Hôrke
[horizontal-scrolling group=“GROUP3″]
Bazény Prevádzka Hĺbka Teplota vody
0/2 Zatvorené 0.3 – 1.5 m 23°C

Turistická informačná kancelária v obci

Turistická informačná kancelária v Gemerskej Hôrke má sídlo v budove penziónu Skalná ruža.
Ponúka bezplatné informácie o:

  • prírodnom potenciáli regiónu
  • kultúrnych pamiatkach
  • rekreačných možnostiach
  • športových zariadeniach a podujatiach
  • kontaktoch na organizácie a firmy
  • dopravných spojeniach

Ponúka predaj: brožúr, máp, pohľadníc a suvenírov.

Turistická informačná kancelária – kontakt

Turistické informačné centrum
Gemerská Hôrka 104
049 12 Gemerská Hôrka
Tel: +421 (0) 58 792 1458
Fax: +421 (0) 58 792 1458
Mobil: +421 (0) 905 718 046
e-mail: info@penzionskalnaruza.sk
otváracia doba:
pondelok – štvrtok: 7.30 – 16.00
piatok: 7.30 – 13.30

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

Translate » Prekladač