NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Obec Jasov


Menu: Úvod / Aktuality Turistické východiská

Všeobecné informácie

Jasov (v minulosti Jasov a Jasovský Podzámok (Podhradie), maď. Jászó, Jászóváralja, nem. Jooss, Pizendorf, Pisendorf) je obec na Slovensku v okrese Košice-okolie (Košický samosprávny kraj).

Obec Jasov

Obec je vstupnou bránou do NP Slovenský kras z jeho severovýchodnej časti.

Leží v juhozápadnej časti Košickej kotliny, na území pod dominantou vápencovej Jasovskej skaly (349 m n.m.).

Obec Jasov

Obec sa nachádza približne 28 kilometrov od mesta Košice juhozápadným smerom.

Disponuje rozsiahlym katastrálnym územím, siahajúcim od krasovej krajiny a riečnych nív v južnej časti až po horské zalesnené partie hlavného hrebeňa Volovských vrchov.

Turistická obec je známa hlavne so svojím neskorobarokovým premonštránskym kláštorom z 18.storočia a verejnosti sprístupnenou Jasovskou jaskyňou, v ktorej sa od roku 1995 vykonávajú speleoklimatické pobyty.

Jasovská jaskyňa

Jaskyňa je zaradená do Zoznamu svetového kulturného a prírodného dedičstva UNESCO.

archeologické nálezy

Známa je výskytom bohatej kalcitovej sintrovej výplne, pozoruhodnými skalnými tvarmi a vývojom podzemných priestorov, širokým druhovým zastúpením netopierov, viacerými archeologickými nálezmi a zaujímavou históriou.

Viac info o jaskyni sa dočítate tu:

Premonštrátsky kláštor v Jasove – Jasovský kláštor

Kláštorný komplex je jedno z vrcholných diel baroka s prepracovaným dizajnom a maliarskou a sochárskou výzdobou.

Premonštrátsky kláštor v Jasove

Komplex tvorí rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa, francúzsky a anglický park (z 2. polovice 18. storočia) s ohradením, krídlové budovy, nádvorie, knižnica a skleník. Komplex patrí medzi národné kultúrne pamiatky.

Viac info o kláštore sa dočítate tu:

Premonštrátsky kláštor v Jasove – Jasovský kláštor (čítaj viac v novom okne..)

Kláštorná knižnica

V kláštore sa nachádza významná kláštorná knižnica s 80 tisíc zväzkami kníh z oblasti teológie.

kláštor a Jasovská skala

Je predpoklad, že kláštorná knižnica sa začala budovať v druhej polovici 13. storočia.

Viac info o kláštornej knižnici sa dočítate tu:

Kostol Sv. Michala archanjela

Kostol sv. Michala archanjela je jasovským farským kostolom, ktorý tu bol vybudovaný v románskom slohu pravdepodobne ešte pred tatárskym vpádom.

jasov
Kostol Sv. Michala archanjela

V 15. storočí bol prestavaný v gotickom slohu.

Viac info o kostole sa dočítate tu:

Ľudová architektúra

V obci sa zachovalo zopár sedliackych domov z konca 19. storočia a začiatku 20.storočia.

Ľudová architektúra

Ľudová architektúra je tu najviac zastúpená murovanými domami, ktoré sú typické pre oblasť južného Spiša, Gemera, Malohotu a Abova.

Jasovský hrad

Na výhľadovom vápencovom skalnom brale nazývanom Jasovská skala (349 m.n.m.), v ktorom sa nachádza Jasovská jaskyňa, sa nachádzajú zvyšky stredovekého Jasovského hradu.

Jasovský hrad

Tento strážny hrádok dal vystavať uhorský kráľ Karol I. Róbert z Anjou (1288-1342) v rokoch 1312-1320 ako ochrannú baštu kláštora a spravoval ho sám palatín.

Viac info o hrade sa dočítate tu:

Jasovská skala (349 m n. m.)

Jasovská skala (349 m n. m.) je morfologicky výrazný terénny útvar ležiaci na severovýchodnom okraji Jasovskej planiny  so xerotermnými a horskými druhmi rastlín a živočíchov.

Jasovská skala (349 m n. m.)

Ponúka úžasný výhľad do okolia (Volovské vrchy  s Kojšovskou hoľou) a na samotnú obec Jasov  s premonštrátskym barokový kláštorom.

Viac info o Jasovskej skale sa dočítate tu:

Jasovské rybníky

Vznik Jasovských rybníkov sa datuje do obdobia 15. storočia, kedy prepošt Peter II. vybavil u kráľa Žigmunda nariadenie, ktoré prikazovalo obyvateľom obce povinnú účasť na ich budovaní.

Jasovské rybníky

V súčasnosti je funkčné a na rybačku využiteľné len najväčšie z nich, kde je v letnom období možnosť kúpania na vlastnú zodpovednosť a v zime poskytuje možnosť korčuľovania sa.

Viac info o rybníkoch sa dočítate tu:

Turistické ciele

Okolie Jasova ponúka turistom zaujímavé turistické výlety do okolitej prírody.

Náučný chodník

Náučný chodník Jasovská skala patrí medzi okružné, samoobslužné, pešie a krátke trasy, využiteľné na poznávanie hlavne v letnom období.

Náučný chodník Jasovská skala – pred Jasovskou jaskyňou

Prechádza chráneným územím v Národnom parku Slovenský kras, Národnej prírodnej rezervácii Jasovské dubiny a na trase sa nachádza aj Národná prírodná pamiatka Jasovská jaskyňa s blízkou  národnou kultúrnou pamiatkou premonštrátsky kláštor v Jasove.

Viac info o náučnom chodníku sa dočítate tu:

Turistické trasy

V obci začína  žltá turistická trasa vedúca na Jasovskú planinu k rázcestníku Ladislavová vyvieračka (420 m n.m.),kde sa nachádza kaplnka sv. Ladislava.

Kaplnka sv. Ladislava – Rastlinný kostol Sv. Ladislava, fotograf: Marcinčin Jozef

Celkový čas ku rázcestníku Ladislavová vyvieračka (420 m n.m.) trvá približne 3:25 h (naspäť 3:00 h).

Taktiež tu začína  modrá turistická značka, ktorá prechádza Šugovskou dolinou a pokračuje  Jasovskou planinou až do malebnej obce Hačava.

Kombinované trasy

Obec je dobrým východiskom na výhľadový Jelení vrch (947 m.n.m.), do Hájskej doliny,v ktorej sa nachádzajú Hájske vodopády, do obce Háj, do rekreačného strediska Šugov a do Drienoveckých kúpeľov.

Historia

Začiatky trvalého osídlenia spadajú asi do prvej polovice 12. storočia.

Obyvateľstvo sa zaoberalo hlavne poľnohospodárstvom a baníctvom, v malej miere hrnčiarstvom a furmančením.

V miestnych baniach sa okrem drahých kovov dolovalo aj železo, olovo a meď. Bane na železnú rudu ožili v poslednej tretine 18.storočia.

Na sklonku 18. storočia bola v Jasove vybudovaná vysoká pec.

Patrilo k nej aj niekoľko hámrov v Jasove a priľahlých oblastiach tejto banícko-hutníckej obce.

Neskôr k železiarni pristavali aj valcovňu.

V roku 1870 prevádzku železiarne zastavili.

O hutníckej činnosti v Jasove a okolí máme údaj už z predhistorického obdobia.

Pred jaskyňou Fajka sa našla hallštattská jama s ohniskom a železným polotovarom – hrudou zvarového železa hmotnosti dvoch kilogramov.

Začiatkom tohto storočia vzniklo niekoľko menších podnikov – píla, mlyny a tehelňa.

V 50-tych rokoch bolo založené JRD, od roku 1965 ŠM.

Neskôr pribudli moderná tehelňa, kachličkáreň, drevospracujúci závod.

Pamiatky

Prírodné zaujímavosti v obci

Aktivity

  • Turistické trasy (čítaj viac…)

Zaujímavosti

  • Slovenská železná cesta (čítaj viac…)


Info jaskyňa

Mesto/Obec Prevádzka Dĺžka trasy Teplota v jaskyni
Jasov Otvorená okrem pondelkov 720 m 10°C (vlhko a prievan)

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

Translate » Prekladač