NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Obec Hrušov


Menu: Úvod / Aktuality Turistické východiská

Všeobecné informácie

Hrušov (maď. Körtvélyes) je obec na Slovensku v okrese Rožňava (Košický samosprávny kraj).

Obec Hrušov

Obec leží v západnej časti Turnianskej kotliny v doline Vápenného potoka.

Malebná dedinka v Rožňavskom okrese sa nachádza pod Jablonovským sedlom (nazývaným aj ako Soroška) v oblasti Slovenského krasu.

Obec Hrušov

Nadmorská výška v strede obce je 241 m, 212-577 m v chotári.

V obci je radová zástavba a  preteká ňou regulovaný Vápenný potok, ktorý pramení pod nevýrazným vrchom na okraji Silickej planiny nazývaným ako Zajačia brána (537 m n.m.).

Obec Hrušov – Vápenný potok

Kataster obce tvoria vinice, pasienky, lesy, sady a je tu aj vynikajúci poľovný revír.

Pretože je to známa vinárska oblasť, k špecialitám patrí predovšetkým vynikajúce hrušovské víno, no kto raz ochutnal tunajšiu plnenú kapustu, nikdy na ňu nezabudne.

Rímskokatolícky kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Z historických pamiatok tu môžete obdivovať národnú kultúrnu pamiatku rímskokatolícky kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie.

Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Pôvodne gotický kostol Panny Márie z 2. polovice 14. storočia bol začiatkom 18. storočia čiastočne zbarokizovaný.

Jediné okno, ktoré zachovalo svoj gotický vzhľad je okno nachádzajúce sa za oltárom.

Viac info o kostole sa dočítate tu:

Reformovaný kostol augsburského vyznania

Reformovaný kostol augsburského vyznania, hrob projektanta a staviteľa cesty cez Sorošku Raisa Keresztelyho.

reformovaný kostol augsburského vyznania

Je to jednoloďová tolerančná stavba s pravouhlým záverom a predstavanou vežou z roku 1795.

Vo veži sa nachádzajú dva zvony, z roku 1905 a z roku 1930.

Fasády kostola sú členené lizénami a polkruhovo ukončenými oknami so šambránami.

Veža lemovaná lizénami má nárožné zaoblenia, ukončená je ihlancovou helmicou.

Kaplnka sv.Anny

Významnou pamiatkou obce je  kaplnka sv.Anny, ktorá sa nachádzaj v lese za dedinou.

Kaplnka sv. Anny pri Hrušove, fotograf : Viktor Baláž KST Rožňava

Gotická jednoloďová kaplnka z prvej polovice 14. storočia a s barokovou polkruhovou apsidou.

V 15. storočí sa na určitú dobu dostal s prestávkami do rúk vojsk Jána Jiskru z Brandýsa a aj bratríckych vojsk.

Viac info o kaplnke sa dočítate tu:

Vidiecka kúria grófov Andrášiovcov (Andrássyovcov)

V obci sa zachovala vidiecka kúria grófov Andrášiovcov (Andrássyovcov), v ktorej sa môžete aj ubytovať.

Vidiecka kúria grófov Andrášiovcov (Andrássyovcov)

Bola postavená začiatkom 18. storočia v barokovom slohu.

Vidiecka kúria je prízemná murovaná budova so skromnou architektonickou výzdobou.

Viac info o kúrií sa dočítate tu:

Ľudová architektúra v obci

V obci je zachovaných mnoho domov tradičnej ľudovej architektúry zo začiatku 20. storočia a konca 19. storočia.

gemerský roľnícky dom

Viac info o ľudovej architektúre sa dočítate tu:

Vidiecke múzeá v Hrušove

Obec má aj vlastné vidiecke múzea, ktoré poukazujú na kultúrnu rozmanitosť vidieka a jeho tradície.

Múzeum obce Hrušov – pán Július Sebő

Sú zariadené starým nábytkom a obsahujú predmety, ktoré používali miestny obyvatelia v minulosti v domácnosti a pri prácach na poli a s domácimi zvieratami (ošatenie, výšivky, hlinený riad, funkčné krosná, kolovrátky, šustrovské pomôcky a mnohé ďalšie).

Viac info o múzeách sa dočítate tu:

Fontána s pamätníkom padlým

Ďalšími zaujímavosťou v obci je fontána s pamätníkom padlým v prvej a druhej svetovej vojne.

Hrušovské rybníky a rybárčenie

Hrušovské rybníky sa nachádzajú pod známym  Jablonovským sedlom (535 m n.m.)  nazývaným aj ako Soroška, medzi obcami Hrušov a Jablonov nad Turňou.

Turnianska kotlina – Hrušovské rybníky – pohľad zo Sorošky

Sú to dve samostatné vodné nádrže: VN Hrušov I. o rozlohe približne 6 ha a VN Hrušov II. o rozlohe približne 5 ha.

Ide o areál chovných rybníkov vo vlastníctve obce Hrušov, ktoré sú hospodársky využívaná pre chov rýb.

Potenciálny záujemcovia majú možnosť ubytovať sa v tunajšej „Rybárskej chate“.

Je tu povolený lov kaprov, šťuk, zubáčov a úhorov.

Viac info o rybníkoch sa dočítate tu:

NPR Hrušovská lesostep

Pri obci sa nachádza NPR Hrušovská lesostep s bohatou flórou a faunou.

NPR Hrušovská lesostep, zdroj foto: http://npslovenskykras.sopsr.sk/

V rezervácii sa chránia aj vzácne spoločenstvá živočíchov, ktoré su typické pre najteplejšie vápencové krasové územia.

Viac info o Hrušovskej lesostepi sa dočítate tu:

Hrušovská jaskyňa

Nachádza sa na úpätí krasovej stráne východnej časti Silickej planiny a je súčasťou prírodnej rezervácie Hrušovská lesostep pod Jablonovským sedlom (Soroškou).

Hrušovská jaskyňa

Jaskyňa s jedinečnou kvapľovou výzdobou, najkrajšou v Európe, ktorá však nie je sprístupnená pre verejnosť.

Viac info o Hrušovskej jaskyni sa dočítate tu:

Turistické ciele

Stará vinohradnická obec je v súčasnosti súčasťou Turnianskej vínnej cesty.

Náučný chodník Turnianska vínna cesta

Rozvíja sa tu vidiecky turizmus, nachádzajú sa tu turistické chodníky a cykloturistické trasy.

Obcou prechádza náučný chodník Turnianska vínna cesta, ktorá predstavuje a poukazuje na významnú vinohradnícku oblasť, jeho históriu, tradície a zvyky, tradičnú gastronómiu a tradičné remeslá.

Trasa Turnianskej vínnej cesty prechádza obcami Silická Jablonica, Hrušov, Jablonov nad Turňou, Hrhov, Dvorníky-Včeláre, Turňa nad Bodvou a končí v meste Moldava nad Bodvou.

Turistické trasy

Obec je dobrým východiskom na Silickú planinu a planinu Dolný vrch.

hrad Szádvár

Obcou prechádza zelena zelená turistická trasa, ktorá južným smerom pokračuje až na na planinu Dolný vrch a k hranici s Maďarskom.

Odtiaľ už pokračujete po zelenej turistickej značke (Maďarské značenie).

Na maďarskej strane sa hneď na hranici so Slovenskom nachádza priepasť Vecsembükki zsomboly, ktorá je so svojou celkovou dĺžkou 236 m je treťou najhlbšou priepasťou v Maďarsku.

Priepasť Vecsembükki zsomboly v NP Aggtelek (Aggteleki Nemzeti Park), autor fotografie: Krížom-Krasom (www.krizomkrasom.sk )

Vstupný portál je pre verejnosť prístupný.

Severozápadným smerom  zelena zelená turistická trasa pokračuje na Silickú planinu a výhľadovú Dievčenskú skalu (660 m.n.m.).

výhľad z Dievčenskej skaly

Celkový čas na výhľadovú skalu trvá približne 2:40 h (naspäť 2:25 h).

Obcou prechádza aj  žltá turistická trasa, ktorá severným smerom prechádza cez NPR Hrušovská lesostep a pokračuje až do strediska Jablonovské sedlo-Soroška.

Celkový čas do strediska trvá približne 1:00 h (naspäť 0:45 h).

Južným smerom žltá turistická trasa prechádza obcami Silická Jablonica a Silica.

Za obcou Silica pokračuje až ku jaskyni Silická ľadnica.

Celkový čas ku jaskyni trvá približne 3:30 h (naspäť 3:15 h).

Kombinované turistické trasy

Kombinovanými turistickými trasami sa môžete dostať do bývalej goralskej dediny DERENK a k zrúcaninám hradu Szádvár (obe zaujímavosti sú v Maďarsku).

História

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1243.

Obec patrila kráľovskému panstvu Turňa.

V roku 1243 jej časť dostali zemania, v 14. storočí Bebekovci z Plešivca.

V osemnástom storočí už mala svoju pečať a erb, ktoré sa po schválení v heraldickej komisii SR používajú aj v súčasnosti.

Mnohí obyvatelia sú potomkami husitov – svedčia o tom aj niektoré priezviská.

Obyvatelia sa v minulosti zaoberali ovocinárstvom, vinohradníctvom a poľnohospodárstvom.

V rokoch 1939 až 1945 bol Hrušov pripojený k Maďarsku.

Pamiatky


Prírodné zaujímavosti

Kultúra a umenie

Ostatné

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

Videá

Translate » Prekladač