NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Kontakt


E-mail: info(zavinac)slovensky-kras(bodka)eu

E-mail: info(zavinac)keturist(bodka)sk

podporujeme:
OZ Turizmus Východné Slovensko

Ružinská č.5
040 11 Košice,
SLOVAKIA

Foto: Norbert Šoltés, RNDr. Jaroslav Stankovič, Ing. Beáta Chovančáková, Marián Chovančák, Ing. Peter Tornauer, Marcel Chovančák a Miron Jesensky.

Členovia: Marián Hološka, Norbert Šoltés, Ing. Beáta Chovančáková, Marián Chovančák, Ing. Peter Tornauer, Ing. Milan Tornauer a Marcel Chovančák.

Copyright: Všetok textový a multimediálny obsah a akékoľvek informácie uverejnené na portáloch keturist.sk a slovenský kras.eu sú vlastníctvom redakcie a ďalších osôb, ktoré sa podieľajú na ich tvorbe v zmysle zákona č. 383/1997 Z.z.. Všetky tu zverejnené informácie, dáta a údaje sú chránené autorskými právami. Akékoľvek distribuovanie obsahu uverejneného na týchto doménach  je možné až po získaní písomného súhlasu prevádzkovateľa portálu keturist.sk a slovenský kras.eu. Grafické a textové odkazy na naše stránky je možné legálne uverejniť na iných stránkach.

Vylúčenie zodpovednosti a záruk: Vstup na portály keturist.sk a slovenský kras.eu a jeho používanie je na vlastné riziko každého užívateľa. Prevádzkovateľ portálov keturist.sk a slovenský kras.eu nezodpovedá za akékoľvek škody, vzniknuté či už priamo alebo nepriamo v súvislosti s používaním portálov keturist.sk a slovenský kras.eu, a ani za škody vzniknuté z dôvodu čiastočnej či úplnej nefunkčnosti portálov keturist.sk a slovenský kras.eu. Taktiež prevádzkovateľ keturist.sk a slovenský kras.eu nezodpovedá za výšku Vášho účtu za telekomunikačné služby. Portály keturist.sk a slovenský kras.eu nezodpovedajú ani neručia za pravdivosť a obsah ani formu reklamy, uverejnenej na naších portáloch a neručí ani za záväzky osôb, ktorých ponuky sú vo forme reklamy zverejnené na našich portáloch keturist.sk a slovenský kras.eu.

Upozornenie!!!
Porušenie autorského zákona môže byť kvalifikované aj ako trestný čin podľa paragrafu 152 Trestného zákona s trestnou sadzbou odňatia slobody až na jeden rok alebo peňažným trestom.

Translate » Prekladač