NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Obec Krásnohorské Podhradie


Menu: Úvod / Aktuality Turistické východiská

Všeobecné informácie

Krásnohorské Podhradie (maď. Krásznahorkaváralja) je obec na Slovensku v okrese Rožňava (Košický samosprávny kraj).

Stred obce a pohľad na hrad

Obec leží v Rožňavskej kotline v doline potoka Pača, pravostranného prítoku Čremošnej.

Nadmorská výška v strede obce je 369 m, 335-966 m v chotári.

Pohľad z obce na hrad Krásna Hôrka

V strede obce sa nachádza Františkino námestie s malým parčíkom, v ktorom je umiestnený Čierny obelisk z roku 1903.

Na tomto obelisku je  nápis v maďarskom jazyku, ktorý oslavuje grófku Františku a jej dobré skutky.

Hrad Krásna Hôrka

Táto turistická obec je známa kvôli zachovanému stredovekému hradu – hrad Krásna Hôrka, ktorý je najvzácnejšou a najznámejšou pamiatkou tohto regiónu.

Hrad Krásna Hôrka – Exteriér

Budovať ho začal rod Mariášovcov (Mariássyovcov) okolo roku 1320.

Neskôr ho vlastnil rod Bebekovcov, ktorí hrad prebudovali na mohutnú protitureckú pevnosť.

Viac info o hrade sa dočítate tu:

Špecializovaná expozícia na hrade Krásna Hôrka

Dnes je na hrade múzeum, kde možno obdivovať nábytok rôznych období, zbierku zbraní, obrazov, porcelánu, skla, hudobné nástroje, konské postroje.

Špecializovaná expozícia na hrade Krásna Hôrka

Špecializovaná stála expozícia na hrade Krásna Hôrka prezentuje prostredníctvom jednotlivých stavebných etáp výstavby hradu vývoj fortifikačného staviteľstva na území Uhorska od 13. do 19. storočia.

Viac info o múzeu sa dočítate tu:

Priamo v obci sa nachádzajú ďalšie významné pamiatky tohoto regiónu.

Rímskokatolícky kostol Všetkých svätých

Najstaršou pamiatkou v obci je rímskokatolícky kostol Všetkých svätých, ktorý bol postavený začiatkom 14. storočia.

Kostol Všechsvätých

Pôvodne to bol gotický kostol, ale v priebehu niekoľkých storočí bol viackrát prestavaný, naposledy v roku 1787 v klasicistickom štýle.

Viac info o kostole sa dočítate tu:

Andrássyho (Andrášiho) obrazáreň

Pôvodnú secesnú budovu expozície v Krásnohorskom Podhradí dal v rokoch 1908-1909 postaviť Dionýz  Andráši (maď. Dénes István György Klement Andrássy)  (*1835 _ +1913), vtedajší majiteľ krásnohorského panstva s cieľom umiestniť svoju hodnotnú zbierku výtvarného umenia a knižnicu.

Andrássyho obrazáreň

V tom čase  tu bolo umiestnených okolo 145 výtvarných diel.

Viac info o obrazárni sa dočítate tu:

Kuria Andrášiovcov (Andrássyovcov)

Kúria z roku 1885 je postavená v štýle eklekticizmu a stojí vedľa Andrášiho (Andrássyho) obrazárne.

kúria z roku 1885

Tento objekt s pôdorysom v tvare písmena „L“ slúži v súčasnosti štátnemu podniku LESY SR.

Mauzóleum grófa Dionýza a Františky Andrášiovcov (Andrássyovcov)

Architektonicky významná stavba z roku 1904 je miestom posledného odpočinku grófa Dionýza Andrášiho (Andrássyho) a jeho manželky grófky Františky.

Mauzóleum grófa Dionýza Andrássyho – vstup

Patrí medzi najhodnotnejšie pamiatky secesného umenia na Slovensku.

Viac info o mauzóleu sa dočítate tu:

Návštevnícke centrum

Oproti mauzóleu (oproti cez cestu) bolo v niekdajšom strážnom dome zriadené návštevnícke centrum Mauzólea s parkoviskom.

Návštevnícke centrum  Mauzólea

V tomto dome začiatku 20. storočia žila desiatky rokov rodina, ktorá strážila Mauzóleum rodiny Andrášiovcov (Andrássyovcov).

Ľudová architektúra

V obci sa zachovalo zopár sedliackych domov z konca 19. storočia a začiatku 20.storočia.

Ľudová architektúra v obci

Ľudová architektúra je tu najviac zastúpená murovanými domami, ktoré sú typické pre oblasť južného Spiša, Gemera, Malohotu a Abova.

Sakrálne pamiatky a pamätníky 

Obec zdobí viacero menších sakrálnych pamiatok a pamätníkov.

Pred vchodom do hradu sa nachádza malá prícestná baroková kaplnka sv. Jána Nepomuckého so sochou tohto svätého z prvej polovice 18. storočia.

Na kupole otvorenej stavby sú dodnes viditeľné zvyšky freskovej výzdoby.

Pod hradným svahom sa nachádza Božia muka z 19. storočia, malá štíhla štvorcová stavba s nízkymi pilastrami po bokoch.

Pred kostolom je liatinový kríž s korpusom, postavený roku 1837.

Na stene kostola je zavesený drevený procesiový kríž s nápisom MISSIO a letopočtami 1899, 1914, 1927 a 1936.

Pri ceste do hradného parku je prícestný liatinový kríž s korpusom pravdepodobne zo začiatku 20. storočia.

Pri štátnej ceste do Košíc sa nachádza prícestný kríž z umelého kameňa a liatinovým korpusom postavený 19.11.1950.

Ústredný kamenný kríž cintorína s malým novším liatinovým korpusom pochádza z druhej polovice 19. storočia.

Pred OÚ v parčíku je obelisk z čierneho mramoru s nápisom „FRANCISKA TÉR“ (Franciskino námestie). Bol postavený roku 1901.

V parku pod hradom je do skaly osadená pamätná tabuľa z čierneho mramoru, vyhotovená roku 1898 na večnú pamiatku grófa Dénesa Andrássyho a jeho manželky Francisky zborom úradníkov veľkopanstva.

Drevený vyrezávaný milecentenáriový pomník bol odhalený 8.6.1996 a je na ňom vyrytých 38 mien okolitých obcí.

Na budove knižnice je pamätná tabuľa oslobodenia obce so sovietskou armádou 22.1.1945.

Pamätná tabuľa bola na stene domu č. 41, rodného domu Jozefa Fábryho, odhalená roku 1979 a sňatá roku 1990.

Turistické možnosti a zaujímavosti

Turistické trasy

Obcou prechádza  žltá turistická trasa z mesta Rožňava, ktorá následne pokračuje do obce Krásnohorská Dlhá Lúka a na Silickú palninu.

Silická planina, (zdroj: www.eastern-slovakia.com)

V spomínanom mesta aj v obci sa nachádzajú prírodné, historické a kultúrne pamiatky.

Kombinované trasy

Obec je dobrým východiskom na Silickú palninu, kde sa nachádzajú  jaskyne Silická ľadnica a Krasnohorská jaskyňa,  výhľadová Dievčenská skala (660 m.n.m.)Jablonovské sedlo (535 m.n.m.) a Brzotínske skaly.

Krásnohorská jaskyňa a návštevníci

Vo Volovských vrchoch sú to podhorská obec Pača, výhľadový vrch Volovec-Skalisko (1293 m n.m.),  vrch Pipítka (1225 m n.m.)Úhornianské sedlo (999 m n.m.)Úhornianské  jazero a  podhorská obec Úhorná.

Cykloturistické trasy

Cykloturistom je tu k dispozícií červená cykloturistická trasa nazývaná Cyklomagistrála Slovenský kras o celkovej dĺžke približne 195 km.

História

Obec sa spomína v roku 1322, vyvinula sa pod hradom.

Začiatkom 15.storočia bola obec mýtnou stanicou.

Obec v roku 1569 a 1570 vypálili Turci.

V roku 1754 získala právo jarmoku.

v 19. storočí pracovali v poľnohospodárstve a na grófskych majetkoch.

Za prvej ČSR sa zaoberali poľnohospodárstvom, pracovali na veľkostatkoch a v lesoch, časť v baniach na Malom Vrchu a v Rožňave.

V rokoch 1939 až 1945 bola obec pripojená k Maďarsku.

Pamiatky

Kultúra a umenie

Pravidelné kulturné a hudobné podujatia

  • Krasnohorské hradné hry (čítaj viac…)

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

 

Translate » Prekladač