NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Obec Slavec


Menu: Úvod / Aktuality Turistické východiská

Všeobecné informácie

Obec Slavec (maď. Szalóc) sa nachádza v úzkom Slanskom kaňone, ktorý je vymedzený zo západu Plešiveckou planinou a z východu Silickou planinou.

Romantická chalupa IDA – celoročné ubytovacie zariadenie

Súčasťou obce je miestna časť Hámor, miestna časť osada – rekreačné stredisko Gombasek a od roku 1961 aj obec Vidová.

V okolí obce sa vyskytujú rôzne prírodné zaujímavosti ako sú závrty, priepasti, vyvieračky, jaskyne a vzácna fauna a flóra.

Kaňon Slanej a obec Vidová, fotograf:  Örs Orosz (Gombaszögi Nyári Tábor)

Z pamiatok sa v obci nachádzajú reformovaný kostol, ktorý bol postavený v gotickom slohu, ale v 19. storočí prešiel výraznou prestavbou.

Reformovaný kostol v Slavci

Reformovaný kostol v Slavci bol pravdepodobne bol postavený koncom 14. storočia ako  jednoloďová pôvodne gotická stavba s pravouhlým záverom a predstavanou vežou z 15. storočia.

Reformovaný kostol v Slavci, zdroj foto: OZ Sine Metu

Vtedy ešte katolícky kostol neskoršími úpravami svoju stredovekú podobu stratil.

Ide o jednoloďovú stavbu s pravouhlým záverom a predstavanou vežou, ktorého jadro tvorí ešte stredoveká sakrálna stavba asi zo 14. storočia.

Viac info o dome hámorníkov v obci sa dočítate tu:

Baroková kúria v obci Slavec – Szaloci Csákany kuria

Významnou pamiatkou v obci je SLAVEC je Baroková kúria (Szaloci Csákany kuria – dóm číslo 142) s hospodárskou stavbou nazývanou Dom hámorníkov z 2.polovice 18.storočia.

Baroková kúria v obci Slavec – Szaloczi Csákany kuria , fotograf: Ida Csefo György

Baroková kúria maďarsky nazývaná ako Szaloci Csákany kuria sa nachádza v obci Slavec na súpisnom čísle 142,  v lokalite Hámor pri ceste vedúcej do obce Brzotín.

Pôvodná baroková stavba obdĺžnikového pôdorysu z 2. polovice 18. storočia bola na začiatku 19. storočia dobudovaná do pôdorysu tvaru L.

Nachádza sa v lokalite Hámor pri starej ceste  vedúcej do obce Brzotín.

Viac info o kúrií v obci sa dočítate tu:

Dom hámorníkov

Hneď vedľa kúrie sa nachádza hospodárska budova a pamiatka Dom hámorníkov.

Dom hámorníkov v obci Slavec, fotograf: Ida Csefo György

Postavená bola začiatkom 19. storočia.

Má jednopriestorovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná.

Viac info o dome hámorníkov v obci sa dočítate tu:

Gemerská ľudová architektúra v obci Slavec

V obci Slavec sa zachovali domy, ktoré predstavujú typickú ľudovú architektúru z konca 19. storočia a začiatku 20. storočia.

Gemerská ľudová architektúra v obci Slavec – dom č.10 , fotograf: Ida Csefo György

Obec Slavec sa vyznačuje obojstrannou radovou zástavbou.

V obci sú dva typy domov, ktoré majú typické znaky charakteristické pre lokalitu Gemera.

Reformovaný kostol v časti Vidová

V obci Vidová sa nachádza tiež reformovaný kostol.

Obec Vidová

Reformovaný kostol je jednoloďová pôvodne jednoduchá renesančná stavba s pravouhlým záverom.

Na začiatku 19. storočia bola pristavaná veža.

Strecha kostola je vysoká valbová, veža je ukončená šindľovou zvonovitou helmicou.

V interiéri sa nachádza maľovaný kazetový strop, empora z roku 1783, lavice s maľovanými čelami z rovnakého obdobia a kazateľnica.

Fasády kostola sú hladké bielené.

Ruiny pavlínskeho kláštora v Gombaseku

V časti Gombasek sa nachádza historická pamiatka zrúcaniny kláštora paulínov s gotickým kostolom,ktorý tu stál začiatku 14. storočia až do konca 16. storočia.

Ruiny pavlínskeho kláštora v Gombaseku a Zvonica, ktorá slúži aj ako vyhliadková veža na ruiny kostola, zdroj foto: OZ Sine Metu

V 16. storočí bol zničený cisárskym vojskom.

Súčasťou rozsiahleho kláštora bol aj kláštorný kostol postaveného v gotickom slohu.

Zvonica, ktorá slúži aj ako vyhliadková veža na ruiny kostola, Foto: Gombaszögi Nyári Tábor

Po archeologickom výskume v roku 2018 tu postavili zvonicu tak, aby sa v lokalite dali slúžiť bohoslužby.

Zvonica slúži aj ako vyhliadková veža na ruiny kostola a na okolitú prírodu údolia rieky Slaná.

Viac info o kláštore sa dočítate tu:

Náučný chodník v areáli Gombasek

Pamiatka je súčasťou náučného chodníka v areáli Gombasek.

Jeho celková dĺžka je približne 3km a má desať zastavení s informačnými tabuľami v slovenskom, maďarskom aj v anglickom jazyku.

Náučný chodník je nenáročný a vhodný aj pre školské exkurzie a rodiny s deťmi.

Viac info o náučnom chodníku sa dočítate tu:

OZ Sine Metu

Celý areál zveľaďuje OZ Sine Metu, ktoré je aj organizátorom Gombaseckého letného tábora a majiteľom celého Gombaseckého areálu.

Stredisko Gombasek, zdroj foto: OZ Sine Metu

Je tu vybudovaná chatová osada, stanový tábor a amfiteáter, v ktorom sa od roku 1955 každoročne organizuje celoslovenský festival Maďarov žijúcich na Slovensku, ale môžete tu vidieť aj folklórne súbory z Maďarska.

Remeselnícky dom

Neďaleko sa nachádza národná kultúrna pamiatka – Remeselnícky dom.

Remeselnícky (šafárov) dom v Gombaseku, Foto: Gombaszögi Nyári Tábor

Tento želiarsky dom bol postavaný v 19. storočí ako súčasť hospodárskeho dvora Andrašiovského (Andrássyovského) veľkostatku.

Súčasťou veľkostatku bola aj rokoková kúria Andrášiovcov.

Viac info o remeselníckom dome sa dočítate tu:

Budova Železného hámra

Pri vstupe do Gombaseku naľavo od cesty sa nachádza stará budova Železného hámra so zvyškom vysokej pece a priľahlými výrobnými priestormi z roku 1841.

Železný hámor v Gombaseku, Foto: Gombaszögi Nyári Tábor

Ešte v roku 2017 to bol posledný hámor na Gemeri, dnes už neexistuje.

Železný hámor, patriaci onoho času Andrášiovcom (Andrássyovcom), slúžil na zušľachťovanie a opracovanie surového železa.

Viac info o budove železného hámra sa dočítate tu:

Kúria Andrášiovcov v Gombaseku

Rokoková kúria Andrášiovcov (Andrássyovcov) z druhej polovice 18. storočia sa nachádza sa v katastrálnom území obce Slavec v rekreačnom stredisku Gombasek.

Kúria Andrášiovcov v Gombaseku zdroj foto: OZ Sine Metu

Za národnú kultúrnu pamiatku bola kúria vyhlásená v roku 1975.

Jednopodlažná a podpivničená stavba má obdĺžnikový pôdorys s manzardovou strechou.

V 19.storočí prešla klasicistickou úpravou.

Viac info o kúrií sa dočítate tu:

Gombasecká jaskyňa

Najväčším turistickým lákadlom obce je verejnosti sprístupnená Gombasecká jaskyňa, ktorá je zaradená do zoznamu Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO a nachádza sa v miestnej časti Gombasek.

Gombasecká jaskyňa

Za národnú prírodnú pamiatku bola vyhlásená v roku 1996.

Viac info o jaskyni sa dočítate tu:

Diviačia priepasť

Z ďalších významných prírodnou zaujímavosťou v blízkosti obce je Diviačia priepasť.

Dosahuje hĺbku 123 m a predstavuje najhlbšiu priepasť Plešivskej planiny.

Patrí medzi najkrajšie a najpozoruhodnejšie jaskyne na Slovensku.

Viac info o priepasti sa dočítate tu:

Turistické ciele

Obec je dobrým východiskom na Plešiveckú planinu a Silickú planinu.

V obci sa pravidelne organizujú kultúrno-spoločenské aktivity a uchovávajú tradičné ľudové remeslá a zručnosti.

Turistické trasy

Obcou prechádza zlta žltá turistická trasa.

Vstupný portál do jaskyne

Smerom na Silickú planinu (južný smer) sa po zlta žltej turistickej trase dostanete do rekreačného strediska Gombasek.

Celkový čas k rázcestníku Gombasek (250 m n.m.) je približne 0:30 h (naspäť 0:30 h).

Od rázcestníka Gombasek (250 m n.m.) zlta žltá turistická trasa pokračuje Závozným priepastiam, ktoré sa nachádzajú pri rázcestníku Závozná (475 m n.m.).

Celkový čas od rázcestníka Gombasek (250 m n.m.) až ku rázcestníku Závozná (475 m n.m.) je približne 0:30 h (naspäť 0:15 h).

Od rázcestníka Gombasek (250 m n.m.) zlta žltá turistická trasa pokračuje cez spomínaný rázcestník Závozná (475 m n.m.) až k jaskyni Silická ľadnica.

Celkový čas od rázcestníka Gombasek (250 m n.m.) ku spomínanej jaskyni je približne 1:30 h (naspäť 1:15 h).

Opačným smerom zlta žltá turistická trasa pokračuje z obce Slavec na Plešivskú planinu k smerovníku Farkašová samota (650 m n.m.).

Celkový čas k smerovníku Farkašová samota (650 m n.m.) je približne 3:15 h (naspäť 2:20 h).

Kombinované trasy

Kombinovanými trasami sa môžeme z obce Slavec dostať k 43m hlbokej Mestskej priepasti (pri rázcestníku Mestská priepasť 521 m n.m.), Brzotínským skalám, na výhľadovú Gerlašskú skala (752 m n.m.) a zdatnejší turisti môžu navštíviť aj výhľadovú Dievčenskú skalu (660 m n.m.).

Pohľad na Brzotínske rybníky z vyhliadky Bzotinska skala – foto: Viktor Baláž KST Rožňava

Cykloturistické trasy

Cykloturistom je tu k dispozícií modrá cykloturistická trasa a v rekreačným strediskom Gombasek prechádza červená cykloturistická trasa nazývaná Cyklomagistrála Slovenský kras o celkovej dĺžke približne 195 km.

Ako sa dostať do obce Slavec

Do obce Slavec sa dostanete po ceste I. triedy 16 (I/16) vedúcej v trase Zvolen – Lučenec – RožňavaKošice.

Ubytovanie a stravovanie

Chalupa Ida
Slavec 5
049 11 Slavec
Tel.: +421-(0)
E-mail: idacsefo@zoznam.sk
Internet: www.chalupaida.estranky.cz
GPS súradnice: 48º 35′ 2“ N, 20º 27′ 60“

Objednaj si ubytovanie

História

Prvá písomná zmienka o obci Slavec je z roku 1243.

Samotná obec vznikla v 13. storočí vyčlenením z Brzotína.

Spomína sa v r. 1326, keď bola predmetom sporu medzi zemianskymi rodmi Mariássyovcov a Bebekovcov.

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1243, kedy sa spomína v listine jágerskej kapituly.

Obec bola v týchto časoch majetkom Bebekovcov.

Koncom 14. stor. prešla do vlastníctva Štítnickovcov.

Časť obce patrila do r. 1556 poulínskemu kláštoru v Gombaseku, ktorý založil v roku 1371 Juraj Bebek (Bebek György).

Členila sa na sedliacku a valašskú časť.

Okrem uvedených rodov patrila viacerým iným zemianskym rodom: Hámossyovcom, Eszterháziovcom, Ragályiovcom.

Až do roku 1945 Andrássyovcom, ktorí boli jej poslednými vlastníkmi.

Podobným osudom prešli aj blízka obec Vidová, od roku 1961 patriaca samosprávne k Slavcu, osada Gombasek a osada Hámor, ktoré sú miestnymi časťami obce Slavec.

Prvá písomná zmienka o časti obce Vidová pochádza z roku 132O.

Osada Gombasek, ktorá toho času nie je obývaná sa spomína už v r. 1243 ako osada „vila“.

V tomto roku po vymretí rodu Borsovcov osadu daroval kráľ Béla IV. Bebekovcom v Plešivci.

Osada mala v roku 1891 92 obyvateľov.

V 16.- 17. storočí boli obce vystavené tureckým nájazdom a drancovaniu cisárskych vojsk.

V 19. storočí tu bol hámor Rimamuránskej spoločnosti a vo Vidovej vznikla huta a elektráreň.

V minulosti sa obyvatelia zaoberali prevažne poľnohospodárstvom, pas- tierstvom, pálením vápna a prácou v hute.

Obyvatelia už v stredoveku pálili uhlie pre železiarske podniky.

V obci samej vznikli železiarne v 2. pol. 18. storočia.

Posledným majiteľom obce do roku 1945 boli Andrášiovci (Andrássyovci).

Sú tu evidované nasledujúce archeologické náleziská:

1. poloha Maštaľná jaskyňa, jaskynné sídlo z mladšej doby kamennej, doby bronzovej a staršej doby železnej.
2. poloha osada Gombasek, sídlisko, založené začiatkom 14. storočia.
3. údolie Slanej, v úrovni kameňolomu, ojedinelý archeologický nález kamenného nástroja úštepu zo staršej doby kamennej.
4. poloha jaskyňa Ľudmila, v miestach dnešného lomu, jaskynné sídlisko z mladšej doby kamennej, staršej doby železnej a zo stredoveku, archeologické nálezisko je dnes zničené lámaním kameňa.

V katastri obce sa našlo paleolitické a neolitické osídlenie bukovohorskej kultúry.

Pamiatky

  • 2xreformovaný kostol

Prírodné zaujímavosti v obci

Kultúra a umenie

  • Tanečný súbor SZALÓKA (Slavec) (čítaj viac…)

Info jaskyňa

Mesto/Obec Prevádzka Dĺžka trasy Teplota v jaskyni
Slavec/stredisko Gombasek Otvorená okrem pondelkov 530 m 10°C (vlhko a prievan)

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.


Počasie

Translate » Prekladač