NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Obec Lúčka


Menu: Úvod / Aktuality Turistické východiská

Všeobecné informácie

Obec Lúčka (Lucska) je obec na Slovensku v okrese Rožňava (Košický samosprávny kraj).

Gemerská ľudová architektúra v obci Lúčka, prvý je dom č. 101 a druhý je dom č.100 ( Palóc )

Leží na styku Volovských vrchov (podcelok Pipítka) a planiny Horného vrchu v turisticky významnej doline Čremošná.

Dolina Čremošná nazývaná aj ako údolie potoka Čremošná je hlboká približne 17 km dlhá krasovitá dolina, ktorú vo vápencoch vyhĺbil potok Čremošná.

Nadmorská výška v strede obce je 540 m, 465-1186 m v chotári.

Husitský kostol v Lúčke – zrúcanina

Obec Lúčka je známa hlavne kvôli pomerne zachovalej zrúcanine stredovekého husitského opevneného kostola postaveného v 13.storočí.

Husitský kostol v Lúčke – Okolie je udržiavané pasením oviec, bez nutnosti celoplošného kosenia

V polovici 15. storočia bol kostolík obsadený vojskom Jána Jiskru z Brandýsa a bratrickým vojskom pozostávajúcich z časti aj z bývalých husitskích bojovníkov.

Preto má pomenovanie ako „husitský kostolík“.

Viac info o kostole sa dočítate tu:

Vidiecka pamiatková zóna

Obec Lúčka bola v roku 1992 vyhlásená za vidiecku pamiatkovú zónu.

sedliacky dom

Presnejšie sa jedná o jej severnú časť, ktorá predstavuje asi polovicu zástavby terajšej obce.

Táto časť obce je staršia a kompaktne zachovaná.

Viac info o pamiatková zóna sa dočítate tu:

Gemerská ľudová architektúra

Z pamiatok sa tu nachádza pomerne dosť zachovaných tradičných sedliackych domov z konca 19. a začiatku 20.storočia.

tradičná gemerská architektúra sedliackych domov

Na niektorých domoch sa zachovala aj ornamentálna výzdoba priečelia.

Staré sedliacke domy sú situované v obojstrannej radovej zástavbe okolo potoka.

Tieto domy sú murované, trojpriestorové, s hĺbkovým radením obytných a hospodárskych objektov.

Viac info o ľudovej architektúre sa dočítate tu:

Rímskokatolícky kostol sv. Jána

Rímskokatolícky kostol sv. Jána je jednoduchá jednoloďová stavba s polygonálnym ukončením presbytéria a prestavanou vežou.

Rímskokatolícky kostol sv. Jána

Kostol má hladké fasády členené polkruhovo ukončenými oknami so šambránami.

Veža má zvonovitú helmicu.

Reformovaný renesanačno-klasicistický kostol

Reformovaný kostol je jednoduchá jednoloďová stavba s pravouhlým záverom a predstavanou.

Reformovaný kostol

Stavba zachováva tradíciu gemerských klasicistických sakrálnych stavieb.

Kostol má hladké fasády, veža je ukončená trojuholníkovými štítmi a ihlancovou helmicou.

Hospodárske objekty

V obci sa zachovali stavebné objekty určené pre hospodársku činnosť jej obyvateľov (stodola, senník, pivnica, maštaľ, ovčinec, chliev, kurín, včelín, kôlňa, voziareň, studňa a udiareň).

Slúžili na uskladnenie poľnohospodárskych produktov, na ustajnenie hospodárskych zvierat, na uloženie poľnohospodárskeho inventára a dopravných prostriedkov.

Teplé pramene

V obci vyviera niekoľko teplých prameňov, ktoré sú nasmerované do korýt.

Tieto korytá mali pravdepodobne za úlohu vodu nielen zachytiť, ale aj vyčistiť.

Taktiež sa v minulosti z týchto korýt napájali aj kone.

Aj dnes môžeme nájsť na mnohých miestach v dedine takéto dobové korytá plné priezračnej vody, dnes už svoj pravý význam neplnia sú skôr atrakciou a spomienkou na staré časy.

Obec Lúčka je jednou z najkrajších obcí v NP Slovenský kras.

Turistické možnosti a zaujímavosti

Cykloturistické trasy

Obcou prechádzajú cykloturistické trasy (modrá a červená).

Cykloturistom je tu k dispozícií červená cykloturistická trasa nazývaná Cyklomagistrála Slovenský kras o celkovej dĺžke priblížne 195 km.

História

Prvá písomná zmienka o obci je z prvej polovice 15.storočia.

Patrila hradnému panstvu Turňa.

V chotári ťažili železnú rudu.

Obyvatelia obce sa v minulosti živili poľnohospodárstvom, chovom dobytka, prácou v lesoch a v 18.storočí sa tu rozvíjala železiarska výroba.

V 19.storočí bola v obci postavená vysoká pec a vznikla tu železiareň, ktorá pracovala ešte začiatkom 20. storočia.

V rokoch 1939 až 1945 bola obec pripojená k Maďarsku.

Pamiatky

  • Kostol svätého Jána
  • Reformovaný renesančno-klasicistický kostol

Príroda

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

Videa

Translate » Prekladač