NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Ľudová architektúra v Silickej Jablonici – roľnícke domy typu Palóc


Menu: Úvod / Aktuality Kam za pamiatkami

Podkategória: Ľudová architektúra a vidiecké múzeá

Všeobecné informácie

V obci Silická Jablonica (maď. Jablonca) sa zachovalo množstvo pôvodných roľníckych domov typu Palóc, čo je najviac zachovaných ľudových domov tohto druhu v celej oblasti Gemera, východnej oblasti Abova a Slovenského krasu.

silicka-jablonica
Ľudová architektúra v Silickej Jablonici

Obec patrila v minulosti do Turnianskej a v 19. storočí do Abovsko-turnianskej župy.

Spomínané objekty predstavujú typickú ľudovú architektúru z konca 19. storočia a začiatku 20. storočia.

Ľudová architektúra v Silickej Jablonici, fotograf: Tibor Ičo

V obci sú dva typy domov, ktoré majú typické znaky charakteristické pre lokalitu Gemera.

Prvým z nich sú domy zo začiatku 20. storočia typické pre oblasť Gemera, Malohotu a Abova.

Ľudová architektúra v Silickej Jablonici, fotograf: Tibor Ičo

Takéto domy dodržovali tradičnú trojpriestorovú schému: izba – pitvor – komora, s radením do hĺbky pozemku.

Domy predstavujúce túto ľudovú architektúru majú čísla 3, 6, 7, 13, 18, 21, 23, 26, 43 , 45, 51, 53, 57, 97, 98, 99, 100, 103, 105, 115,  123, 148, 149 a 163.

Ľudová architektúra v Silickej Jablonici

V obci sa zachovala aj typická ľudová architektúra založená na tradičnej kultúre maďarského ľudu na pomedzí dnešného Maďarska a Slovenska nazývanou Palóc.

Palóc (maď. Palócok) je nárečová oblasť s vlastnou architektúrou a zvykmi na severe Maďarska a juhu Slovenska ( územie Hevešskej, Boršodskej, Gemerskej,  Novohradskej župy a západnej časti Abova), ktorá sa nachádza medzi riekami Váh, Dunaj a Bodva.

Ľudová architektúra v Silickej Jablonici, fotograf: Tibor Ičo

Medzi architektonicky hodnotnú stavbu typu Palóc môžeme považovať dom číslo 11. z roku 1829, ktorý je evidovaný v evidencii národných kultúrnych pamiatok na Slovensku.

Ďalšie domy predstavujúce typickú ľudovú architektúru typu Palóc majú čísla  4,  8, 9, 10,  11, 12, 17, 22, 65, 68, 70, 95, 102, 104, 107, 116, 119, 124 a 136.

Ide o murované domy z kameňa alebo z nepálenej tehly s bohato zdobenými drevenými alebo murovanými pristavanými stĺpovými podstienkami v dvorovej časti fasády.

Vpredu je obytný dom a za ním hospodárske objekty pod spoločnou strechou.

Typickým znakom architektúry tohto regiónu Gemera sú domy s prvkami ľudového klasicizmu a secesie so sedlovou strechou.

Vyznačujú sa najmä vyrezávanými drevenými alebo murovanými stĺpovými podstienkami s pavlačami, vyzdobenými priečeliami, štítmi s bohatou ornamentálnou výzdobou, s čelnou galériou a sú orientované poväčšine priečelím do ulice.

Vyskytujú sa tu buď typy domov s takzvaným portikom (stĺpová predsieň pred hlavným vchodom domu) alebo podstienkom (drevenými alebo murovanými stĺpikmi, ktoré lemujú celú dĺžku domu).

Niektoré domy majú vstupnú bránu a oplotenie zalícované s múrom fasády.

Tieto ľudové domy sú postavené  zo sušených tehál alebo kameňa.

V minulosti boli strechy pokryté slamou.

Typické biele stĺporadia podstienkov, pod ktorými sa v lete sušia girlandy červenej papriky a trsy zlatožltej kukurice, sa nachádzajú na juhu celého Gemera.

Niektoré domy majú ešte dodnes zdobené, vyrezávané pôvodné okná a to buď špaletové alebo kastlové.

Strechy pôvodných domov boli pokryté do 20. storočia poväčšine so šindľovou krytinou.

Začiatkom 20. storočia sa začali využívať pálené krytiny, bridlicové krytiny, krytiny z eternitu a plechové pásy.

Špaletové a kastlové okná sú dvojdielne okná, ktoré majú vonkajšie aj vnútorné krídla a medzi nimi je časť okenného výklenku (špaleta).

Pri kastlových oknách sa otvárajú vonkajšie krídla dovnútra, pri špaletových von.

Špaletové (skrinkové) okná majú zásadnú výhodu vo využiteľnosti medziokenného priestoru, napríklad na kvety.

V izbách bola hlinená podlaha vymazaná blatom s plevami.

Dvojpriestorový dom pozostával z jednej izby a pitvora.

Súčasťou pitvora mohla byť aj tzv. pitvorová komôrka, ktorá vznikla predelením priestoru pozdĺžnou priečkou zo zadného priestoru (vznikol tak tretí priestor).

Trojpriestorový dom pozostával z izby – pitvora ( budúca kuchyňa )  – komora, s radením do hĺbky pozemku alebo miestami aj s orientáciou pozdĺž ulice.

Vstupným priestorom bol pitvor s pecou a otvoreným ohniskom, z ktorého dym vychádzal na povalu.

Z pitvora sa vchádzalo do prednej izby a do komory.

Začiatkom 20. storočia bolo zaužívané stavanie domov so štvordielnym priestorovým členením (predná izba-kuchyňa-zadná izba-komora).

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto:

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

 

Translate » Prekladač