NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Jaskyňa Silická ľadnica


Menu: Úvod / Aktuality Kam do prírody

Podkategória: Jaskyne a priepasti

Podkategória: Národné prírodné pamiatky

Všeobecné informácie

Patrí medzi najvýznamnejšie prírodné zaujímavosti Slovenského krasu.

Vstupný portál do jaskyne

Jaskyňa je dlhá 1100 m, hlboká 110 m a je najnižšie položená ľadová jaskyňa na Slovensku a v Europe.

Nachádza sa na Silickej planine v Slovenskom krase asi 2 km západne od obce Silica.

NÁRODNÁ PRÍRODNÁ PAMIATKA

Skalná stena vo vstupnej časti dosahuje hĺbku 90 m.

Vstupný portál môžu návštevníci obdivovať z upravenej terasy, pričom ústie vstupnej korózno-rútivej jaskyne sa nachádza v nadmorskej výške 503 m.

upravený chodník pred jaskyňou

V portáli sa nachádza skromná ľadová výzdoba, ktorá vydrží aj v letných horúčavách.

Pohyb mimo chodníka a portálovej  terasy je zakázaný a veľmi nebezpečný.

Vstupnom portál – ľadová výzdoba

Jaskyňa bola vytvorená v druhohorných strednotriasových vápencoch Silického príkrovu podzemným tokom Čierneho potoka a je súčasťou Silicko-Gombaseckého podzemného hydrologického systému.

Vstupnej časti sa prejavuje výnimočný botanický a biologický úkaz inverzie flóry a fauny.

Vďaka tejto mikroklíme sú vstupnej časti jaskyne vytvorené vhodné podmienky pre život chladnomilných lesných druhov rastlín a živočíchov, ktoré sú typické pre vyššie položené horské pásma.

Vody Čierneho potoka zo Silickej ľadnice tečú do Gombaseckej jaskyne.

V zimnom období sa v jaskyni zdržiavajú netopier obyčajný (Myotis myotis) a podkovár malý (Rhinolophus hipposideros).

Pred zaľadnením bola jaskyňa bola viackrát osídlená.

Archeologické nálezy sa datujú do neolitu, doby bronzovej a laténskej.

Národná prírodná pamiatka je tiež od roku 1995 súčasťou svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

V blízkosti jaskyne sa nachádza turistami vyhľadávaná priepasť Babská diera.

Ako sa dostať ku jaskyni

Ku jaskyni vedie  žltá turistická trasa z obce Silica.

Celkový čas ku jaskyni Silická ľadnica z obce trvá približne 0:20 h (naspäť 0:20 h).

Ďalšia možnosť je taktiež po  žltej turistickej trase, ale od rázcestníka Silická jaskyňa parkovisko (525 m n.m.), ktorý sa nachádza pri malom parkovisku tesne pred obcou Silica.

Celkový čas ku jaskyni od parkoviska trvá približne 0:15 h (naspäť 0:15 h).

Navštíviť Silickú ľadnicu môžete aj na exkurzii s EduTrek Slovakia.

EduTrek Slovakia organizuje turisticko-vzdelávacie exkurzie Krížom-Krasom v Národnom parku Slovenský kras pre verejnosť, turistické kluby, školy, environmentálne krúžky, jednotlivcov i skupiny mimo turistických trás na planinách Horný vrch, Dolný vrch a Koniar, na planine Plešiveckej, Borčianskej, Zádielskej, Jasovskej a Silickej, v Zádielskej tiesňave a v Kamenianskom krase.

Názov exkurzie: MYSTICKOU SILICKOU – Silická planina, okruh po kultových lokalitách, kde sa konali pradávne obetné rituály

Vzdelávacie exkurzie v NP Slovenský kras sú vykonávané na základe povolenia Okresného úradu v Košiciach, Odbor starostlivosti o životné prostredie: OU-KE-OSZP1-2019/018439 zo dňa 20.5.2019.

Kontakt

Mgr. Andrea Miškufová – EduTrek Slovakia
Mobil: +421 907 198 724
E-mail: edutrekslovakia@gmail.com
Web: www.krizomkrasom.sk

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.


Počasie

Videá
Zdroj informácií :
RNDr. Jaroslav Stankovič (Krásnohorská jaskyňa)

Translate » Prekladač