Menu: Úvod / Aktuality Turistické východiská

Všeobecné informácie

Obec Zádiel (v minulosti Zadiel, maď. Szádelő, Szádellő) je obec na okraji územia NP Slovenský kras v okrese Košice-okolie.

Obec Zádiel a Zádielská dolina

Nadmorská výška v strede obce je 262 m n.m., 260-854 m n.m. v chotári.

Obec je vstupnou bránou do Zádielskej doliny, ktorá patrí medzi najkrajšie doliny na Slovensku.

Spomínaná dolina sa nachádza severne od obce Zádiel.

Zádielska dolina bola vyhlásená pre svoju jedinečnosť v roku 1954 za národnú prírodnú rezerváciuZádielska tiesňava.

Krasová tiešňava bola vytvorená intenzívnou eróznou činnosťou potoka Blatnica do vápencového geologického podložia Zádielskej planiny a planiny Horný vrch vo východnej časti Slovenského krasu.

Sedliacké domy zo začiatku 20. storočia

Samotná obec Zádiel sa rozkladá pri vyústení doliny Zádielskej tiesňavy.

V obci sa z pamiatok zachovalo zopár sedliackych domov zo začiatku 20. storočia a reformovaný klasicistický kostol z konca 18. storočia.

V kostole sa nachádza orgán, ktorý zboru Reformovanej kresťanskej cirkvi daroval gróf Andráši (Andrássy).

dsc00633
Sedliacký dom

Posledná prestavba reformovaného kostola prebehla v roku 1906.


História

Obec sa prvý krát spomína v roku 1355.

Obec zádiel začiatok 20. storčia

Patrila zemanom a od 16. storočia panstvu Turňa (Turnianskemu hradu).

V 17. storočí bola spustošená a koncom 17. storočia ju dosídlili protestanti vykázaní z obce Turňa nad Bodvou.

V roku 1715 mala vinice a 8 domácností, v roku 1720 mlyn, v roku 1828 mala obec 44 domov a 369 obyvateľov.

Za I. ČSR obyvatelia boli roľníci a poľnohospodárski robotníci.

Obec bola v rokoch 1938-45 pripojená k Maďarsku.

JRD bolo založené v roku 1956.

V rokoch 1964 až 1990 bol Zádiel súčasťou obce Zádielske Dvorníky.

Od roku 1990 sa Zádiel stal samostatnou obcou.

Turistické možnosti a zaujímavosti

Vďaka Zádielskej dolinei je v obci a v jej okolí rozšírená cykloturistika a pešia turistika.

Návštevníkom je tu k dispozícií Náučný chodník Zádielska tiesňava, ktorý začína za obcou a smeruje na sever po ceste cez Zádielsku tiesňavu proti toku Blatnického potoka.

Turistické trasy

Najväčším turistickým lákadlom v okolí obce je už spomínaná Zádielska dolina, cez ktorú z obce Zádiel prechádza cervena červená turistická trasa až ku rázcestníku Zádielská dolina – horáreň (450 m n.m.).

Krkavčie skaly

Práve na tejto trase a v strede Zádielskej doliny sa nachádza skalná veža a jeden z najvyšších skalný útvarov na Slovensku Cukrová homoľa.

Celkový čas k rázcestníku Zádielská dolina – horáreň (450 m n.m.) je z obce Zádiel približne 1:00 h (naspäť 0:45 h).

Spomínaná cervena červená turistická trasa začína v obci Dvorníky-Včeláre prechádza obcou Zádiel, Zádielskou dolinou, planinou Horný vrch, Silickou planinou a konči v stredisku Domica.

Kombinované trasy

Kombinovanými turistickými trasami sa môžete dostať:  k zrúcaninám Turnianského hradu nachádzajúcich sa v NPR Turniansky hradný vrch, k jednému z najväčších hradísk v celej Európe Zádielske hradisko – Okrúhly laz, k  výhľadovým miestam Zádielska vyhliadka na Krkavčích skalách a Vyhliadka Zádielsky kameň (601 m n.m.).

img_0015
Zádielska dolina

Ďalšími turistickými lákadlami sú aj neďaleká hlboká krasová tiesňava Hájska dolina  a v nej ukryté Hájske vodopády, malebná obec Hačava a jej drevenice, Zádielska planina, planina Horný vrch, Borčianska planina, výhľadový Jelení vrch (947 m.n.m.), Národné prírodné rezervácie Zemné hradisko a Havrania skala.

Cykloturistické trasy

Cykloturistom je tu k dispozícií červená cykloturistická trasa nazývaná Cyklomagistrála Slovenský kras o celkovej dĺžke priblížne 195 km.

Touto trasou sa môžete dostať do obce Hrhov s Hrhovským vodopádom a Hrhovskými rybníkmi, k Národnej prírodnej rezervácií Zemné hradisko, do malebnej obec Hačava s drevenicami a na Zádielskú planinu.

Ubytovanie a stravovanie

Zádiel je najnavštevovanejšou obcou v Slovenskom krase, ktorá ponúka pre návštevníkov ubytovacie a  stravovacie služby.

Priamo v doline sa môžete ubytovať a stravovať v Zádielskej chate.

Ubytovanie na súkromí MVDr. Flachbartová K.
Zádiel č.16 (pri parkovisku)
Tel: +421 911 134806
e-mail : zadiel@zadiel.sk
web stránka: www.zadielskadolina.sk

Bufet – Turist Klub
(pri parkovisku)
(Tel. kontakt: 0911 134806)


Parkovisko v obci Zádiel

Prevádzkovateľ: obec Zádiel

Prevádzkovavá doba: marec-november / v čase od 9:00 do 16:00

Poplatky:
Osobný automobil – 1,50€/deň

Autobus (vozidlo pre 9 a viac osôb ) – 3,50 €/deň

Fotogaléria

Obec Zádiel

Fotograf: Marcel Chovančák

Zádielská dolina 2013

Fotograf: Marcel Chovančák

Zádielská vyhliadka-2

Fotograf: Peter Tornauer

Zádielská planina

Fotograf: Norbert Šoltés a Marcel Chovančák

Zádielske hradisko

Fotograf: Marcel Chovančák

Pamiatky

  • Kostol reformovaný

Pamiatky v okolí

Prírodné zaujímavosti v obci a v okolí

Aktivity

Ostatné

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.