NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Brzotínska skala (598 m n.m.)


Menu: Úvod / Aktuality Kam do prírody

Podkategória: Vrchy, skaly, vyhliadky a sedlá

Všeobecné informácie

Na severozápadnom svahu Silickej planiny, nad obcou Brzotín a Brzotínskymi rybníkmi sa vo výške 598 m. n.m. nachádza výhľadová Brzotínska skala.

Pohľad na Brzotínske rybníky z vyhliadky Bzotinska skala – foto: Viktor Baláž KST Rožňava

Z geomorfologického hľadiska patri do oblasti Slovenského rudohoria a jeho horského celku Slovenský kras (podcelok Silická planina).

Skalná stena skalnej plošinky prudko spadá do kaňonu rieky Slanej (jej koniec) a Rožňavskej kotliny.

Pohľad z vyhliadky Bzotinska skala – foto: Viktor Baláž KST Rožňava

Od roku 2017 je turisticky sprístupnená Klubom slovenských turistov Rožňava, ktorý tu k tejto vyhliadke osadili nové smerovníky so súhlasom Správy Národného parku Slovenský kras.

Brzotínska skala zo svojej výhľadovej skalnej plošinky ponúka jedinečný výhľad do okolia a to hlavne na Rožňavskú kotlinu.

Na západe vidieť Plešiveckú planinu, na juhozápade kaňon rieky Slanej, na severe obec Brzotín, Brzotínske rybníky, Revúcku vrchovinu s vrchom Turecká (953 m n.m.), na  severovýchode mesto Rožňava, čiastočne  Volovské vrchy s vrchmi Skalisko – Volovec (1293 m n.m.) a Pipítka (1225 m n.m.).

Pohľad do kaňonu rieky Slaná z vyhliadky Bzotinska skala – foto: Viktor Baláž KST Rožňava

Na geologickej stavbe Brzotinskej skaly sa podieľajú prevažne strednotriasové svetlé wettersteinské vápence.

Brzotínska skala je súčasťou NPR rezervácie Brzotínske skaly, ktorá bola vyhlásená v roku 1984 pre svoju výraznú krajinársku, geomorfologickú a biologickú hodnotu.

Svojou rozlohou 433,78 ha patrí národná prírodná rezervácia k najväčším rezerváciám na území Slovenského krasu.

Rastie tu niekoľko vzácnych a chránených i endemických druhov našej flóry.

Pohľad na Brzotínske rybníky z vyhliadky Bzotinska skala – foto: Viktor Baláž KST Rožňava

Keďže je tu 5.stupeň ochrany platí tu zákaz pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce a vchádzať alebo stáť s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy!!!

Na vstup do prírodnej rezervácie s 5 stupňom ochrany je potrebné aby ste postupovali nasledovne.

1. Podať žiadosť na okresný úrad v sídle kraja odbor starostlivosti o životné prostredie na udelenie výnimky z územnej ochrany podľa § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Takúto žiadosť treba riadne odôvodniť a uviesť dôvody, pre ktoré by mala byť výnimka udelená.

2. Takéto podanie sa spoplatňuje podľa položky 160 zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších prepisov sumou 10 Eur ak podáva žiadosť fyzická osoba alebo 100 Eur ak je žiadosť podaná právnickou osobou.

Ako sa dostať na Brzotínske skaly

Dobrými východiskami ku výhľadovej skale sú obce JovicePlešivec , Silica a stredisko Gombasek.

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto:

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

Translate » Prekladač