Menu: Úvod / Aktuality Turistické východiská  

Všeobecné informácie

roznava

Námestia baníkov

Najväčším mestom v NP Slovenský kras a strediskom služieb cestovného ruchu turistického regiónu je mesto Rožňava asi s 22 000 obyvateľmi.

Je to bývalé banícke mestečko s množstvom historických pamiatok.

S bohatou históriou baníctva a hutníctva tohto regiónu sa môžu návštevníci oboznámiť v baníckom múzeu, ktoré má expozície vo viacerých budovách.

Významnou pamiatkou je aj budova GOS na ul. Betliarskej č. 8., kde je zriadený Dom tradičnej kultúry Gemera.

roznava2

Strážna veža v Rožňave a pomník Františky Andrassyovej (www.anp.hu)

V meste sa nachádza priestranné stredoveké Námestie baníkov so štvorcovým pôdorysom, obklopeným meštianskymi domami, uprostred ktorého sa nachádza dominantná neskororenesančná Strážna veža zo 17. storočia s barokovým kostolom sv. Františka Xaverského.

Strážna veža slúžila na ochranu mesta pred vpádmi Turkov.

O tom, že zažila i skutočne krušné chvíle, svedčí turecká delová guľa, ktorú možno dodnes vidieť v jej južnej fasáde.

Veža je sprístupnená aj turistom.

Z jej ochodze sa návštevníkovi otvára prekrásny výhľad na mesto a okolie.

Turistické prehliadky veže zabezpečuje Turistické informačné centrum v Rožňave.

Pod vežou sa nachádza secesný biely pomník Františky Andrassyovej, patrónky chudobných, postavený v secesnom štýle v roku 1905.

IMG_3772

Rázcestník na Volovci – pohľad zo Skaliska

Najvýznamnejšou kultúrnou pamiatkou tohto mesta je gotický katedrálny kostol Nanebovzatia Panny Márie postavený v 13. storočí so vzácnym barokovým interiérom a gotyckými rebrovými klenbami.

Ďalšími pamiatkami Námestia baníkovbiskupský palác, budova radnice, kláštor vincentiek, budova bývalej banskej komory a kostol sv. Anny.

Na námestie sa dá dostať troma prístupovými cestami.

V meste sa nachádza aj slovenský remeselný pivovar Kaltenecker, ktorý bol postavený na okraji mesta Rožňavy v roku 1997 ako reštauračný minipivovar.

Pivovar je vyhľadávaným a obľúbeným miestom domácich i zahraničných turistov.

V Rožňave sa každoročne organizuje množstvo kultúrnych, športových a spoločenských podujatí.

Turistické ciele

volovec

chata Volovec

Rožňava je dobrým východiskom na výhľadový vrch Skalisko – Volovec (1293 m n.m.) a horskú chatu Volovec vo Volovských vrchoch, na vrch Turecká (954 m n.m.), na hrad Krásna Hôrka, Silickú planinu a výhľadovú Dievčenskú skalu (660 m.n.m.).

História

Prvá písomná zmienka o Rožňave je z konca 13. storočia.

Rožňava vznikla ako banícke sídlo.

Prvé mestské výsady získala 1340 a mestom (poddanským) sa stala 1382.

V 16. storočí nastal úpadok baníctva, najmä vplyvom tureckých nájazdov.

V 17. storočí baníctvo zaniklo.

Nasledujúce storočia sa rozvíjala remeselná výroba a manufaktúry.

V rokoch 1938-1945 bola súčasťou Maďarska.

Fotogaléria

Pamiatky

 • Bývalé evanjelické gymnázium
 • Evanjelický kostol
 • Rokokový meštiansky dom
 • Dom banskej komory
 • Kláštor vincentiek
 • Pomník Františky Andrássyovej
 • Rad krámikov
 • Gotický meštiansky dom
 • Morový stĺp
 • Biskupský palác
 • Kostol jezuitov
 • Kostol a kláštor františkánov
 • Strážna veža
 • Radnica
 • Stredoveký meštiansky dom
 • Biskupská katedrála
 • Špitál
 • Bývalé katolícke gymnázium
 • Bývalý seminár na výchovu kňazov
 • Bývalý kláštor premonštrátov
 • Stará nemocnica
 • Kostol reformovanej cirkvi
 • Budova manufaktúry na spracovanie kože
 • Socha Lajosa Kossutha
 • Banícke múzeum
 • Bývalý Františkin sirotinec

Kultúra a umenie

Zaujímavosti

 • Hvezdáreň v Rožňave (čítaj viac…)
 • Pivovar Kaltenecker (čítaj viac…)
 • Slovenská banská cesta (čítaj viac…)
 • Slovenská železná cesta (čítaj viac…)

Mapy

Turistická

Cykloturistická

Počasie

Vídeá