Spravodaj / Turistické východiská

Rekreačné strediská a oblasti:
Domica
Gombasek
Soroška-Jablonovské sedlo
Šugov
Mestá:
Medzev
Moldava nad Bodvou
Rožňava
Obce:
Ardovo
Bôrka
Bretka
Brzotín
Dlhá Ves
Drnava
Dvorníky-Včeláre
Drienovec-Drienovecké kúpele
Gemerská Hôrka
Hačava
Háj
Hrhov
Hrušov
Jablonov nad Turňou
Jasov
Jovice
Kečovo
Krásnohorská Dlhá Lúka
Krásnohorské Podhradie
Kružná
Lúčka
Ochtinná
Plešivec
Rakovnica
Silica
Silická Brezová
Silická Jablonica
Slavec
Štítnik
Turňa nad Bodvou
Zádiel

Všeobecné informácie

roznavaNajväčším mestom NP Slovenský kras a strediskom služieb cestovného ruchu turistického regiónu je mesto Rožňava asi s 22 000 obyvateľmi.

Je to bývalé banícke mestečko s množstvom historických pamiatok.

S bohatou históriou baníctva a hutníctva tohto regiónu sa môžu návštevníci oboznámiť v baníckom múzeu, ktoré má expozície vo viacerých budovách.

V Rožňave sa každoročne organizuje množstvo kultúrnych, športových a spoločenských podujatí.

Má priestranné stredoveké námestie so štvorcovým pôdorysom, obklopeným meštianskými domami, uprostred ktorého sa nachádza dominantná neskororenesančná strážna veža zo 17. storočia s barokovým kostolom sv. Františka Xaverského.

Pod vežou je secesný biely pomník Františky Andrassyovej, patrónky chudobných, postavený v secesnom štýle v roku 1905.

Najvýznamnejšou kultúrnou pamiatkou tohto mesta je gotický ketadrálny kostol Nanebovzatia Panny Márie postavený v 13. storočí so vzácnym barokovým interiérom a gotyckými rebrovými klenbami.

Ďalšími pamiatkami Námestia baníkov sú biskupský palác, budova radnice, kláštor vincentiek, budova bývalej banskej komory a kostol sv. Anny.

Rožňava je dobrým východiskom na výhľadový vrch Skalisko – Volovec (1293 m n.m.) vo Volovských vrchoch, vrch Turecká (954 m n.m.) na hrad Krásna Hôrka, Silickú planinu a výhľadovú Dievčenskú skalu (660 m.n.m.).

História

Prvá písomná zmienka o Rožňave je z konca 13. storočia.

Rožňava vznikla ako banícke sídlo.

Prvé mestské výsady získala 1340 a mestom (poddanským) sa stala 1382.

V 16. storočí nastal úpadok baníctva, najmä vplyvom tureckých nájazdov.

V 17. storočí baníctvo zaniklo.

Nasledujúce storočia sa rozvíjala remeselná výroba a manufaktúry.

V rokoch 1938-1945 bola súčasťou Maďarska.

Fotogaléria

Videa

 • Mesto Rožňava (pozri video..)

Pamiatky

 • Bývalé evanjelické gymnázium
 • Evanjelický kostol
 • Rokokový meštiansky dom
 • Dom banskej komory
 • Kláštor vincentiek
 • Pomník Františky Andrássyovej
 • Rad krámikov
 • Gotický meštiansky dom
 • Morový stĺp
 • Biskupský palác
 • Kostol jezuitov
 • Kostol a kláštor františkánov
 • Strážna veža
 • Radnica
 • Stredoveký meštiansky dom
 • Biskupská katedrála
 • Špitál
 • Bývalé katolícke gymnázium
 • Bývalý seminár na výchovu kňazov
 • Bývalý kláštor premonštrátov
 • Stará nemocnica
 • Kostol reformovanej cirkvi
 • Budova manufaktúry na spracovanie kože
 • Socha Lajosa Kossutha
 • Banícke múzeum
 • Bývalý Františkin sirotinec

Ubytovanie, stravovanie a služby

 • Stravovanie (čítaj viac…)
 • Služby (čítaj viac…)

Aktivity

 • Turistické trasy (čítaj viac…)
 • Cyklotrasy – Karstvelo (čítaj viac…)

Kultúra a umenie

 • Banícke múzeum v Rožňave (link…)
 • Galéria Baníckeho múzea (link…)
 • Historická expozícia – prezentačný múzejný depozitár (link…)
 • Banské pracoviská (link…)
 • Expozícia baníctva a hutníctva Gemera (link…)
 • Expozícia prírody Slovenského krasu a priľahlýh oblastí (link…)
 • GOS – Gemerské osvetové stredisko (link…)

Zaujímavosti

 • Hvezdáreň v Rožňave (čítaj viac…)
 • Pivovar Kaltenecker (čítaj viac…)
 • Slovenská banská cesta (čítaj viac…)
 • Slovenská železná cesta (čítaj viac…)

Pravidelné kulturné a hudobné podujatia

 • Album podujatí GOS (čítaj viac…)

Mapy

Turistická

Cykloturistická

Počasie

Doprava

Pekný obrazok

Pekný obrazok

FacebookTwitterGoogle+Share