NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Župný dom (Stoličný dom) v Plešivci


Menu: Úvod / Aktuality Kam za pamiatkami

Podkategória: Ostatné pamiatky

Všeobecné informácie

Bývalý župný (stoličný) dom v obci Plešivec je dvojposchodová trojtraktová pôvodne baroková stavba.

Župný (stoličný) dom

Má pôdorys v tvare nepravidelného písmena U bol postavený rokov 1716-1719.

Začiatkom 19. storočia prešiel klasicistickou úpravou.

Interiéry sú zaklenuté valenou klenbou s lunetami, krížovou a pruskou klenbou.

Priečeliu dominuje trojosový rizalit členený vysokým pilastrovým rádom, ukončený trouholníkovým štítom s tympanónom.

Pravé krídlo budovy bolo v prvej polovici 20. storočia nevhodnou prestavbou.

Na tejto budove je umiestnená pamätná tabuľa na smrť odsúdeným národovcom Š.M.Daxnerovi, J.Franciscimu a M.Bakulínymu od Frico Motošku z roku 1928.

Popravení mali byť 6.11.1848 za ozbrojenú účasť v Slovenskom povstaní.

Slovenské povstanie alebo slovenské dobrovoľnícke výpravy bolo ozbrojené vystúpenie dobrovoľníckych skupín organizovaných Slovenskou národnou radou so sídlom vo Viedni na severnom území Uhorska v období september 1848 – marec 1849 v rámci Revolúcie 1848 – 1849.

Krátko pred vykonaním rozsudku štatariálny súd Gemerskej stolice zrušil trest smrti a odovzdal obvinených riadnemu súdu.

Po prehre uhorskej gardy pri Schwechate a zhoršení politickej situácie bolo konanie súdu zastavené.

Nápis na pamätnej tabuli:
V TOMTO DOME BOLI NA SMRŤ ODSÚDENÍ ROKU 1848 M. DAXNER J. FRANCISCI M. BAKULÍNI

Bývalý Župný sa nachádza na ul. Československej armády číslo 1.

V súčasnosti tu sídli Obecný úrad.

Kontakt

Obecný úrad Plešivec
Čsl.Armády 1,
049 11 Plešivec
Telefón: 058/792 11 35

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto:

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

Translate » Prekladač