NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Rieka Slaná


Menu: Úvod / Aktuality Kam do prírody

Podkategória: Vodopády, jazierka, rieky …

Všeobecné informácie

Rieka Slaná (maď. Sajó) odvodňuje južnú časť Slovenského rudohoria, časť Cerovej vrchoviny a Rimavskú kotlinu.

slana2
rieka Slaná

Pramení v Stolických vrchoch pod masívom vrchu Stolica (1 476 m n. m.) v nadmorskej výške 1272 m n.m..

Na jej začiatku tečie hlbokou horskou dolinou nazývanou Slanská dolina.

Kaňon Slanej a obec Vidová, fotograf: , Örs Orosz (Gombaszögi Nyári Tábor)

Pri obci Brzotín vytvára približne 8,5 km dlhé údolie kaňon Slanej, ktoré končí pri obci Plešivec.

Toto hlboké a široké údolie oddeľuje Plešivskú planinu na severe od Silickej planiny na juhu.

Rieka Slaná, Autor fotograf : Farkas Gergely

Na hornom toku priberá rieka Slaná len malé, málo rozvinuté, prevažne ľavostranné prítoky, až ďalej po toku pribúdajú väčšie pobočky na pravej strane, ako napríklad Štítnik, Muráň a Turiec.

Na strednom toku prijíma svoj najväčší pravostranný prítok Rimavu s prítokom Rimavicou, Gortvou a Blhom.

Bitka pri Muhi 1241 medzi Maďarmi a Mongolmi

Potom už Slaná opúšťa slovenské územie za obcou Lenartovce.

Je významným pravotokom rieky Tisza.

Celková dĺžka rieky Slaná je 230 km, z toho na území Slovenska 110 km.

Najväčším prítokom je rieka Hornád, ktorý do nej ústí v Maďarsku.

V Maďarsku sa do nej vlieva aj rieka Bodva.

Pre vodákov je rieka Slaná splavná skôr v strednej (BrzotínPlešivec – Tornaľa) a dolnej časti (Tornaľa – hranica – Maďarsko).

Pozdĺž toku rieky Slaná sa nachádzajú jaseňovo-brestovo-dubové lužné lesy, miestami tvrdé lužné lesy.

Rieka je známa aj tým, že sa  tu dňa 11. apríla 1241 uskutočnila bitka medzi vojskami uhorského kráľa Bela IV. a mongolským vojskom vedeným Chánom Batu (Batuchán).

Presnejšie sa toto stretnutie uskutočnilo pri maďarskej obci Muhi, blízko prechodov cez rieku Slaná.

Bitka mala za následok zdrvujúcu porážku uhorských vojsk.

Mongolský vpád do Uhorska je nesprávne nazývaný aj ako tatársky.

Tatári boli východomongolským kmeňom, ktorý žil v blízkosti jazera Bujr núr vo východnom Mongolsku i na území Číny.

V roku 1202 viedol Čingischán vojenský pochod proti preňho podlým mongolsky hovoriacim Tatárom, v tých časoch patriacich medzi najsilnejšie mongolské kmene.

Po ich porážke ich dal všetkých popraviť.

Nechal nažive iba maloleté deti a niekoľko žien a tak zanikol tento mongolský kmeň.

Odkiaľ sa zobralo nesprávne pomenovanie Mongolov a neskôr aj obyvateľov Zlatej Hordy ako Tatári?

Podľa historikov nazvanie Tatári sa stalo známe v Číne a v muslimských krajinách (Chórezmská ríša, Perzia,..) ako označenie všetkých kmeňov a národov, ktoré  žili v týchto časoch v Strednej Ázii.

Keď začal Čingischán zjednocovať a dobývať okolité mongolské kmene, okolité národy si navzájom odovzdávali informáciu, že Čingischán vedie vojsko Tatárov.

To bolo v ich reči ako synonymum Mongolov.

Nesprávny názov Mongolov ako Tatári sa do Európy dostal, keď Polovci (nazývaní aj ako Kumáni) utekali pred inváziou Mongolov do Ruska a do strednej Európy.

Oni rozniesli zvesť o tomto strašnom národe z východu.

A tak ako Kumáni nazývali týchto votrelcov Tatármi, tak aj ostatné národy ich začali takto nazývať.

A preto ani v ruských kronikách a ani v európskych kronikách nenájdeme slovo Mongoli, ale Tatári.

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto:

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

Translate » Prekladač