NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Planina Koniar – Koniarska planina


Menu: Úvod / Aktuality Kam do prírody

Podkategória: Planiny, kotliny a horské lúky

Všeobecné informácie

Planina Koniar je najzápadnejšou a najmenšou z planín Slovenského krasu.

Náučný chodník Krasové javy Gemerskej Hôrky – pohľad od Penziónu Skalná ruža

V zmysle geomorfologického členenia patrí do oblasti Slovenského rudohoria a je súčasťou Vnútorných Západných Karpát.

Rozprestiera sa na ploche približne 14 km².

NPR Pod strážnym hrebeňom

Spolu s ochranným pasmom má rozlohu približne 38 km².

Na západnej strane je ohraničená Jelšavskou kotlinou, dolinou riečky Muráň a Mikolčianskou kotlinou.

Vrch Hôrka (359 m n.m.), autor foto: EduTrek Slovakia

Na východe je ohraničená kaňonom Štítnika a na juhu kaňonom Slanej.

Najvyššími vrchmi planiny sú Veterník (610 m n.m.) a Striebornik (556 m n.m.), ktoré sa nachádzajú v ochrannom pásme.

Priamo v chránenej oblasti je to vrch Pipíš (594 m n.m.).

Medzi turisticky významné vrchy patrí aj výhľadový vrch Hôrka (359 m.n.m.), ktorý sa nachádza na severným smerom od obce Gemerská Hôrka.

Ide o vrch malých rozmerov, ktorý je najjužnejším výbežkom Koniarskej planiny.

Povrch planiny je takmer úplne zalesnený a povrchové krasové javy sú redšie než na iných planinách.

Nachádzajú sa tu podzemné priestory – jaskyne, priepasti a ponory, hoci ich početnosť za známejšími a väčšími planinami Slovenského krasu málo zaostáva.

Speleológovia tu registrujú približne 40 podzemných jaskýň.

Vyskytujú sa tu teplomilné a suchomilné skalné stepi a porasty drieňových dúbrav.

Taktiež sa tu vyskytujú vzácne druhy flóry a fauny.

Východné svahy Koniarskej planiny zaberá NPR Pod strážnym hrebeňom.

Najvýznamnejšou jaskyňou je výverová Gemerskoteplická jaskyňa s dĺžkou 667 m.

Z priepasti je významná Priepasť pod Veterníkom.

Medzi ďalšie významné priepasti patria Strieborná jama, Hradná priepasť a Jubilejná priepasť.

Ako sa dostať na planinu Koniar

Na planinu vedú turistické značkované trasy z obcí Plešivec (zelená) a Gemerská Hôrka (červená).

Navštíviť planinu môžete s EduTrek Slovakia.

EduTrek Slovakia organizuje turisticko-vzdelávacie exkurzie Krížom-Krasom v Národnom parku Slovenský kras pre verejnosť, turistické kluby, školy, environmentálne krúžky, jednotlivcov i skupiny mimo turistických trás na planinách Horný vrch, Dolný vrch a Koniar, na planine Plešiveckej, Borčianskej, Zádielskej, Jasovskej a Silickej, v Zádielskej tiesňave a v Kamenianskom krase.

Názov exkurzie: KRÍŽOM KRASOM KONIAROM – planina Koniar, do jej útrob vojdeme drenážnym tunelom. Hore objavíme krajinu závrtov, škrapových polí obrastených machom, náhrobné kamene, priepasti s kultovou funkciou v praveku.

Vzdelávacie exkurzie v NP Slovenský kras sú vykonávané na základe povolenia Okresného úradu v Košiciach, Odbor starostlivosti o životné prostredie: OU-KE-OSZP1-2019/018439 zo dňa 20.5.2019.

Kontakt

Mgr. Andrea Miškufová – EduTrek Slovakia
Mobil: +421 907 198 724
E-mail: edutrekslovakia@gmail.com
Web: www.krizomkrasom.sk

Ubytovanie v blízkosti

Penzión Skalná Ruža – Kövirózsa Panzió **
Gemerská Hôrka 104,
04912 Gemerská Hôrka
okres Rožňava, Košický kraj
Telefón: +421 (0) 587 921 458
Mobil: +421 (0) 905 718 046
Web: http://penzionskalnaruza.sk/
E-mail: info@penzionskalnaruza.sk
GPS súradnice : 48°32’21.88″, 20°22’58.01″

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto:

Prírodné zaujímavosti na planine

Ubytovanie, stravovanie a služby

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

Translate » Prekladač