NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Kaňon Slanej


Menu: Úvod / Aktuality Kam do prírody

Podkategória: Doliny, tiesňavy, kaňony a rokliny

Všeobecné informácie

Kaňon Slanej je približne 8,5 km dlhé údolie, ktoré vytvorila rieka Slaná.

Kaňon Slanej, fotograf: , Örs Orosz (Gombaszögi Nyári Tábor)

Rieka Slaná pramení v Stolických vrchoch, v podcelku Stolica, na severnom úpätí vrchu Stolica (1 476,4 m n. m.) v nadmorskej výške približne 1 280 m n. m.

Kaňon Slanej začína pri obci Brzotín a končí pri obci Plešivec, kde sa stretáva s kaňonom Štítnika.

Toto hlboké a široké údolie oddeľuje Plešivskú planinu na severe od Silickej planiny na juhu.

Kaňon Slanej, Plešivec a kaňon Štítnika (vpravo), fotograf: , Örs Orosz (Gombaszögi Nyári Tábor)

Jeho šírka je od 0.6 až 1,1 km a hĺbka pohybuje medzi 470 až 570 metrov.

Priamo v kaňone ležia obce Plešivec, Slavec, Vidová (je súčasťou obce Slavec) a stredisko Gombasek.

Pohľad do kaňonu rieky Slaná z vyhliadky Bzotinska skala – foto: Viktor Baláž KST Rožňava

Vznik kaňona sa datuje do geologického obdobia mladších treťohôr nazývaných ako neogén.

Z vyššie položených Volovských vrchoch a Stolických vrchoch stekali po povrchu krasového územia vodné toky smerom na juh a juhozápad, ktoré postupným zahlbovaním rozrušovali vápence krasovej plošiny.

Ako sa sem dostať

Kaňonom prechádza cesta I. triedy 16 (I/16) vedúca v trase Zvolen – Lučenec – Rožňava – Košice.

Kaňon Slanej a obec Vidová, fotograf: , Örs Orosz (Gombaszögi Nyári Tábor)

Taktiež kaňonom prechádza železničná trať číslo 160.

Železničná trať číslo 160 je jedno, na niektorých úsekoch dvojkoľajná železničná trať na Slovensku, ktorá spája Zvolen a Košice.

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto:

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

Kaňony, rokliny a tiesňavy – rozdiel medzi týmito geologickými útvarmi

Kaňon je široké údolie so strmými až vertikálnymi a vysokými bočnými stenami.

Má ploché dno s vyvinutou nivou a s terasovitý charakter svahov.

Niva je rovinné a široké údolné dno, po ktorom tečie rieka.

Tiesňava je veľmi úzka dolina so strmými skalnými stenami, nevyrovnaným spádom dna a často sa v nich vytvárajú kaskády a vodopády.

Má tvar úzkeho zovretého písmena „V“.

Údolie je dolina. ktorá sa vyznačuje pretiahnutým tvarom, ktorého okraje sú lemované vyvýšeným terénom.

Vznikla riečnou činnosťou a skláňa sa v smere spádu vodného toku

Dolina je líniová vhĺbená geomorfologická forma na zemskom povrchu (povrchová zníženina) vytvorená prevažne eróznou činnosťou vodných tokov.

Delenie doliny podľa tvaru:
1.) Úzka a hlboká dolina – ak lineárna erózia toku prevažuje na vývojom svahov, napr. kaňon, tiesňava
2.) Dolina tvaru písmena V – pri rovnovážnom stave medzi hĺbkovou eróziou toku a vývojom svahov
3.) Korytovitá dolina – pri prevahe bočnej erózie nad hĺbkovou
4.) Úvalinovitá dolina – pri prevahe vývoja svahov nad hĺbkovou eróziou

Roklina je hlboká úzka preliačina, rokľa, prepadlina, výmoľ

Translate » Prekladač