NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Ľudová architektúra v obci Hrušov


Menu: Úvod / Aktuality Kam za pamiatkami

Podkategória: Ľudová architektúra a vidiecké múzeá

Všeobecné informácie

V obci sa nachádzajú domy zo začiatku 20. storočia a konca 19. storočia, ktoré sú ukážkou tradičnej ľudovej zástavby typu radových domov.

Vidiecke múzeum dom č. 78

Príkladom tradičnej zástavby je dom č. 78, kde sa nachádza vidiecké múzeum obce, zriadené pánom Júliusom Sebőm.

Tento dom zo začiatku 20. storočia pozostáva z dvoch miestností – predizba s kuchynkou a izba.

gemerský roľnícky dom

Dom má vaľbovú strechu a pokrytý je šindľom.

Ďalšou ukážkou tradičného domu zo začiatku 20. storočia je dom č.82, ktorý je vo vlastníctve Karol Bekeho a slúži ako ubytovacie zariadenie pod názvom „Ubytovanie Pod Soroškou„.

Začiatku 20. storočia sa začala používať sporadicky pálená tehla.

Domy sa väčšinou omietali omietkou vápennou, hlinenou sa vymazávali len vyslovene chudobné domy.

V obci sa zachovali aj niekoľko pôvodných gemerských roľníckych domov.

Typickým znakom architektúry južných častí Gemera sú domy s vaľbovou alebo sedlovou strechou pokryté šindľom alebo škridľovou s prvkami ľudového klasicizmu.

Vyznačujú sa najmä vyrezávanými drevenými alebo murovanými stĺpovými podstienkami s pavlačami.

Tieto ľudové domy sú postavené  zo sušených tehál alebo kameňa.

Niektoré domy majú ešte dodnes zdobené, vyrezávané pôvodné okná a to buď špaletové alebo kastlové.

Špaletové a kastlové okná sú dvojdielne okná, ktoré majú vonkajšie aj vnútorné krídla a medzi nimi je časť okenného výklenku (špaleta).

Pri kastlových oknách sa otvárajú vonkajšie krídla dovnútra, pri špaletových von.

Špaletové (skrinkové) okná majú zásadnú výhodu vo využiteľnosti medziokenného priestoru, napríklad na kvety.

V izbách bola hlinená podlaha vymazaná blatom s plevami.

Na niektorých domoch sa zachovala aj ornamentálna výzdoba priečelia.

Dvojpriestorový dom pozostával z jednej izby a pitvora.

Súčasťou pitvora mohla byť aj tzv. pitvorová komôrka, ktorá vznikla predelením priestoru pozdĺžnou priečkou zo zadného priestoru (vznikol tak tretí priestor).

Trojpriestorový dom pozostával z izby – pitvora ( budúca kuchyňa )  – komora, s radením do hĺbky pozemku alebo miestami aj s orientáciou pozdĺž ulice.

Vstupným priestorom bol pitvor s pecou a otvoreným ohniskom, z ktorého dym vychádzal na povalu.

Z pitvora sa vchádzalo do prednej izby a do komory.

Začiatkom 20. storočia bolo zaužívané stavanie domov so štvordielnym priestorovým členením (predná izba-kuchyňa-zadná izba-komora).

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto:

Kontakty

Múzeum obce
Obec Hrušov č. 78
049 43 Jablonov nad Turňou
Tel.: +421 58 796 15 22
Fax: +421 58 788 17 39
web: obechrusov@stonline.sk
E-mail: www.hrusov.ocu.sk

Pod Soroškou
049 43 Hrušov 82
Tel.: +421-58-7961535
Mobil: +421-908-399493, +421-908-970664
E-mail: bekek@zoznam.sk

Vidiecka kúria grófov Andrášiovcov (Andrássyovcov) – Kúria u bociana
Hrušov 76
Mobil: +421 (0) 948 146 120
E-mail: sebocsaba@freemail.hu

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

 

Translate » Prekladač