NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Hrušovské rybníky


Menu: Úvod / Aktuality Kam do prírody

Podkategória: Vodopády, jazierka, rieky …

Všeobecné informácie

Hrušovské rybníky sa nachádzajú pod známym  Jablonovským sedlom (535 m n.m.)  nazývaným aj ako Soroška, medzi obcami Hrušov a Jablonov nad Turňou.

Hrušovské rybníky

Sú to dve samostatné vodné nádrže: VN Hrušov I. o rozlohe približne 6 ha a VN Hrušov II. o rozlohe približne 5 ha.

Ide o areál chovných rybníkov vo vlastníctve obce Hrušov, ktoré sú hospodársky využívaná pre chov rýb.

Turnianska kotlina – Hrušovské rybníky – pohľad zo Sorošky

Rybníky spĺňajú v danom prostredí významnú estetickú a turistickú funkciu.

Boli vybudované v päťdesiatych rokoch 20. storočia.

Hrušovské rybníky

Súčasný stav je zo sedemdesiatych rokov 20.storočia.

Rybníky je možné v súčasnosti využívať na oddychovú rekreáciu, ale aj aktívny oddych vo forme rybolovu.

Hrušovské rybníky nie sú určené na kúpanie.

Celková plocha rybníkov je 15 hektárov.

Je tu povolený lov kaprov, šťuk, zubáčov a úhorov.

Informácie o aktuálnom stave a možnostiach lovu nájdete na stránkach Slovenského rybárskeho zväzu Rožňava : mosrzroznava.sk.

Výskyt vodného vtáctva je tu tiež v pomerne dobrom zastúpení.

Žije a hniezdi tu trsteniarik veľký a trsteniarik pásikový, bučiaky veľké, kačica divá a mnoho ďalších druhov.

Biotop je priam predurčený aj na výskyt obojživelníkov, cicavcov, hmyzu a plazov.

Brehy rybníkov osídľuje v neveľkom počte trváca bylina z čeľade pálkovitých Pálka širokolistá (lat. Typha latifolia).

Z geomorfologického hľadiska patria do oblasti Slovenského rudohoria a jeho horského celku Slovenský kras ( podcelok Turnianska kotlina ).

Ako sa dostať k Hrušovským rybníkom

K rybníkom sa môžete dostať z obcí  Jablonov nad Turňou a Hrušov.

Pri jazerách sa nachádza aj parkovisko.

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

Translate » Prekladač