Jaskyňa Silická ľadnica

Menu: Úvod / Aktuality Kam do prírody

Podkategória: Jaskyne a priepasti

Podkategória: Národné prírodné pamiatky

Všeobecné informácie

Patrí medzi najvýznamnejšie prírodné zaujímavosti Slovenského krasu.

silica
vstupný portál do jaskyne

Jaskyňa je dlhá 1100 m, hlboká 110 m a je najnižšie položená ľadová jaskyňa na Slovensku a v Europe.

Nachádza sa na Silickej planine v Slovenskom krase asi 2 km západne od obce Silica.

img_3673
NÁRODNÁ PRÍRODNÁ PAMIATKA

Skalná stena vo vstupnej časti dosahuje hĺbku 90 m.

Vstupný portál môžu návštevníci obdivovať z upravenej terasy, pričom ústie vstupnej korózno-rútivej jaskyne sa nachádza v nadmorskej výške 503 m.

Vstupnom portáli sa nachádza skromná ľadová výzdoba, ktorá vydrží aj v letných horúčavách.

Pohyb mimo chodníka a portálovej  terasy je zakázaný a veľmi nebezpečný.

img_3669
upravený chodník pred jaskyňou

Jaskyňa bola vytvorená v druhohorných strednotriasových vápencoch Silického príkrovu podzemným tokom Čierneho potoka a je súčasťou Silicko-Gombaseckého podzemného hydrologického systému.

Vstupnej časti sa prejavuje výnimočný botanický a biologický úkaz inverzie flóry a fauny.

Vďaka tejto mikroklíme sú vstupnej časti jaskyne vytvorené vhodné podmienky pre život chladnomilných lesných druhov rastlín a živočíchov, ktoré sú typické pre vyššie položené horské pásma.

Vody Čierneho potoka zo Silickej ľadnice tečú do Gombaseckej jaskyne.

img_3694
Vstupnom portál – ľadová výzdoba

V zimnom období sa v jaskyni zdržiavajú netopier obyčajný (Myotis myotis) a podkovár malý (Rhinolophus hipposideros).

Pred zaľadnením bola jaskyňa bola viackrát osídlená.

Archeologické nálezy sa datujú do neolitu, doby bronzovej a laténskej.

Národná prírodná pamiatka je tiež od roku 1995 súčasťou svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

V blízkosti jaskyne sa nachádza turistami vyhľadávaná priepasť Babská diera.

Ako sa dostať ku jaskyni

Ku jaskyni vedie  žltá turistická trasa z obce Silica.

Celkový čas ku jaskyni Silická ľadnica z obce trvá približne 0:20 h (naspäť 0:20 h).

Ďalšia možnosť je taktiež po  žltej turistickej trase, ale od rázcestníka Silická jaskyňa parkovisko (525 m n.m.), ktorý sa nachádza pri malom parkovisku tesne pred obcou Silica.

Celkový čas ku jaskyni od parkovska trvá približne 0:15 h (naspäť 0:15 h).

Fotogaléria

Jaskyňa Silická Ľadnica

Fotograf: Norbert Šoltés

Jaskyňa Silická ľadnica 2014

Fotograf: Peter Tornauer

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto

Mapy

Turistická mapa

Cykloturistická mapa

Videá


Počasie


Zdroj informácií :
RNDr. Jaroslav Stankovič (Krásnohorská jaskyňa)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.