NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Vidiecka kúria grófov Andrášiovcov (Andrássyovcov) v Hrušove – Kúria u bociana


Menu: Úvod / Aktuality Kam za pamiatkami

Podkategória: Kaštiele a kúrie

Všeobecné informácie

V obci Hrušov sa v minulosti nachádzali tri šľachtické kúrie.

Vidiecka kúria grófov Andrášiovcov (Andrássyovcov)

Dodnes sa zachovala jedine vidiecka kúria grófov Andrášiovcov (Andrássyovcov) s vínnou pivnicou.

Gejza (Géza) Andrássy (1856-1938)

Bola postavená začiatkom 18. storočia v barokovom slohu.

Vidiecka kúria je prízemná murovaná budova so skromnou architektonickou výzdobou.

Budova s pôdorysom v tvare písmena T bola patrí medzi najstaršie zachované objekty v obci.

Koncom 19. storočia a v polovici 20. storočia bola jemne upravovaná až do dnešnej podoby.

Strechu má valbovú s vikierom (architektonicky upravený otvor v streche budovy), ktorá bola v minulosti pokrytá šindľom.

Hlavná fasáda domu má päť kastlových okien, ktoré sú tvorené so šiestimi okennými tabuľami.

Fasádne lišty (šambrány) okolo pôvodných okien sú esteticky orámované povrchovou štukovou výzdobou v tvare obdĺžnika.

Od začiatku patrila grófskemu rodu Andrášiovcov (maď. Andrássy család), ktorý ju v minulosti využíval ako občasné sídlo pre svoje poľovačky v okolí.

Dal ju postaviť gróf Józef Andráši (maď. József Andrássy) (*1762 _ +1834) alebo jeho otec Karol Andráši (maď. Károly Andrássy) (*1725 _ +1792) okolo roku 1789.

Patrili k betliarskej vetve rodu Andrášiovcov (Andrássyovcov).

Kúria patrila Andrášiovcom (Andrássyovcom) do roku 1927.

Vtedy ju odpredal Gejza Andráši (maď. Géza Andrássy)  (*1856 _ +1938) v zastúpeni svojho syna Emanuela II. Andráši (maď. Manó Andrássy) (*1892 _ +1953) rodine Šebő.

Vidiecka kúria grófov Andrášiovcov (Andrássyovcov) – interiér

V súčasnosti slúži kúria ako ubytovacie zariadenie pod názvom Kúria u bociana.

Názov je odvodený kvôli tomu, že sa tu na komíne kúrie usídlila bociania rodina.

Hniezdia tam už desiatky rokov a patria ku koloritu dediny.

Kúria bola po roku 1989 vo vlastníctve pána Júliusa Šebő a od roku 2017 je majiteľom jeho syn Csaba Šebő.

Interiér kúrie

Kúria je štýlovo zariadená s predmetmi a zariadením z prelomu 19. a 20. storočia.

Má tri izby s dobovými kachlovými pecami, predsieň s dobovou pecou, sedliacku kuchyňu a vlastnú dobovú funkčnú vínnu pivnicu.

Dve izby majú krížové klenby a jedná má drevený priznaný strop.

Vínna pivnica

Poklad kúrie je skrytý v podzemí.

Vidiecka kúria grófov Andrášiovcov (Andrássyovcov) – vinna pivnica

Je ním malá a krásna kamenná klenbová a klenutá pivnica.

Víno, ktoré tu ponúkajú návštevníkom je vyrobené z tradičných starodávnych odrôd z honu “Borkút – Vinná studňa”.

Kúria je súčasťou  Turnianskej vínnej cesty, ktorá prechádza obcami Silická Jablonica, Hrušov, Jablonov nad Turňou, Hrhov, Dvorníky-Včeláre, Turňa nad Bodvou a mestom Moldava nad Bodvou.

Adresa:

Kúria u bociana
Hrušov 76

Mobil: +421 (0) 948 146 120
E-mail: sebocsaba@freemail.hu

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto:

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

 

 

Otázka pre JazykovaPoradna.sk:
Ako sa správne píše rod Pálffyovcov? Prešlo v poslednom čase nejakými pravopisnými zmenami aj písanie iných mien, napr. Eszterházyovci, Zichyovci?

Odpoveď:

V 80. rokoch minulého storočia sa prijali zásady písania mien osôb vystupujúcich v uhorskom období slovenských dejín do roku 1918, ktoré boli vypracované v súlade so závermi komisie pre historickú terminológiu pri Historickom ústave SAV. Môžete si ich prečítať v Pravidlách slovenského pravopisu (2000) v kapitole Písanie historických osobných mien z uhorského obdobia slovenských dejín. Pravidlá slovenského pravopisu sú sprístupnené aj v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://www.juls.savba.sk/pravidla_sloven_pravopisu.html (zvoľte textovú časť). Priezvisko Pálffy/Pálffi sa podľa zásad slovenského prepisu píše Pálfi, takže pomenovanie rodu má podobu rod Pálfiovcov a rodinné pomenovanie je Pálfiovci. Podobne je to pri menách Eszterházy a Zichy, ktoré sa podľa spomínaných zásad píšu Esterházi a Ziči. Rodinné pomenovanie má podobu Esterháziovci, Zičiovci.
Zdroj informácií: http://jazykovaporadna.sme.sk/q/4965/#axzz4hOkYiI9I


Otázka pre jazykovú poradňu (Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra)

Ak potrebujete získať odpoveď v krátkom čase, odporúčame vám využiť možnosť telefonickej konzultácie na telefónnom čísle +421 2 54431761-2 v pracovných dňoch od 8.00 do 11.00 hodiny.

V prípade technických problémov:
jazykovaporadna@smeonline.sk

Čítajte viac: http://jazykovaporadna.sme.sk/question/add/#axzz4hOkYiI9I

Translate » Prekladač