Menu: Úvod / Aktuality Kam do prírody

Podkategória: Planiny a horské lúky


Všeobecné informácie

Krajinný podcelok Silická planina so svojou rozlohou 153 km2 je najrozsiahlejšou planinou na Slovensku.

img_9900
Silická planina lúka pri Dievčenskej skale

Planina je pomerne nezalesnená, holá rovina alebo náhorná plošina.

V zmysle geomorfologického členenia územie Silickej planiny patrí do oblasti Slovenského rudohoria, jeho celku Slovenský kras a je súčasťou Vnútorných Západných Karpát.

Od Plešiveckej planiny ju na západe oddeľuje hlboké údolie Slanej, od planiny Dolný vrch dolina riečky Turňa, z juhu je ohraničená Rimavskou kotlinou, zo severu jej ohraničenie tvoria strmé stráne, ktoré oddeľujú planinu od Rožňavskej kotliny a na východe je oddelená  Jablonovským sedlom nazývaným aj ako Soroška.

img_9922
výhľadová Dievčenská skala

Planina je tvorená svetlými triasovými vápencami.

Najvyššie vrchy Malý vrch (679 m) a Drieňovec (676 m) sa nachádzajú na severe planiny, odkiaľ celková výška postupne klesá až na 450 m v priestore jaskyne Domica.

Ďalším významným vrchom je výhľadová Dievčenská skala (660 m.n.m.).

Ta ponúka výhľady na panorámu severnej časti Slovenského krasuVolovských vrchov.

Silická planina – ráczestník Dievčenská skala

Na severozápadnom okraji Silickej planiny nad obcou Brzotín sa týčia zďaleka viditeľné Brzotínske skaly.

Pre svoju výraznú krajinársku, geomorfologickú a biologickú hodnotu sú vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu Brzotínske skaly.

Ďalšími chránenými územiami sú PR Kráľová studňa, PR Pod Fabiankou  a NPR Hrušovská lesostep.

Silická planina má vytvorené prakticky všetky formy typicky krasového a sčasti i fluviokrasového reliéfu.

Kečovské škrapy

Je bohatá na povrchové aj podzemné krasové formy.

Na Silickej planine je najviac krasových javov zo všetkých planín Slovenského krasu.

Je posiata veľkým množstvom závrtov rôznej veľkosti a hĺbky.

Hustota závrtov, ktoré majú priemer až 500m a hĺbku 20-50m, je okolo 35 na 1 km2.

Nachádzajú sa tu najkrajšie škrapové polia na Slovensku – Domické škrapy a Kečovské škrapy.

krasnohorska
Krásnohorská jaskyňa

Ide o ukážku dlhodobej činnosti človeka – postupné odstraňovanie pôvodných lesných porastov, čím došlo k odplaveniu pôdy a vzniku rozsiahlého krasového územia.

Najväčším turistickým lákadlom Silickej planiny sú jeho jaskyne a priepasti.

Celkove tu bolo zatiaľ nájdených 17 jaskýň a 14 priepastí.

Z jaskýň sú tu najznámejšie Silická ľadnica, Gombasecká jaskyňa, Ardovská jaskyňa, Májkova jaskyňa, Milada, Hrušovská jaskyňa a jaskyňa Domica.

gombasek
Gombasecká jaskyňa

Jaskyňa Domica, Krásnohorská jaskyňa a Gombasecká jaskyňa sú verejnosti sprístupnené.

Krásnohorská jaskyňa je známa  najmä mohutným Kvapľom rožňavských jaskyniarov dosahujúcim výšku až 32,6 m, ako aj tajuplným podzemným riečiskom.

Do jaskyne sa vchádza vyrazenou štôlňou, ktorej povrchový otvor je pri vyvieračke potoka Buzgó s krasovými priehradkami, ležiacej v nadmorskej výške 316 m n.m..

domiva
Jaskyňa Domica

Jaskyňu môžete navštíviť len v sprievode skúsených vodcov v kompletnom jaskyniarskom výstroji.

Gombasecká jaskyňa je súčasťou Silicko-gombaseckého podzemného hydrologického systému, do ktorého patrí i jaskyňa Silická ľadnica.

Vznikla eróznou činnosťou Čierneho potoka pozdĺž tektonických porúch.

Z výzdoby sú unikátne tenké sintrové brčká dĺžky až 3 m, stalaktity, stalagmity, rôzne sintrové náteky a kôry.

Silická ľadnica

Gombasecká jaskyňa predstavuje riečnu výverovú jaskyňu.

Jaskyňa Domica je najväčšia jaskyňa NP Slovenský kras.

Je charakteristická svojimi kvapľovými štítmi, bubnami a kaskádovitými jazierkami (Rímske kúpele, Plitvické jazierka).

Jaskyňa je prepojená s jaskyňou Čertova diera a tvorí jednotný celok s jaskyňou Baradla v Maďarskej republike v celkovej dĺžke asi 25 km.

babska
priepasť Babská diera

Vstupný portál jaskyne Silická ľadnica môžu návštevníci obdivovať z upravenej terasy, pričom ústie vstupnej korózno-rútivej jaskyne sa nachádza v nadmorskej výške 503 m.

Vstupnom portáli sa nachádza skromná ľadová výzdoba, ktorá vydrží aj v letných horúčavách.

V blízkosti jaskyne sa nachádza turistami vyhľadávaná priepasť Babská diera.

Vstupnej časti  Silickej ľadnici sa prejavuje výnimočný botanický a biologický úkaz inverzie flóry a fauny.

Hrušovská jaskyňa

Babská diera je 46 metrov dlhá vertikálna jaskynná priepasť a kultové sídlo človeka kyjatickej kultúry.

Ďalej sa tu nachádzajú najhlbšie priepasti Slovenského krasu – Brázda 180 m, Malá železná priepasť 142 m a Veľká Bukova 141 m.

V okolí Kečova, Silice a Silickej Brezovej sa nachádzajú pomerne veľké nezalesnené časti planiny, ktoré sú scénericky pekné.

Menej typickým krasovým útvarmi sú povrchové jazerá.

jastiericie jazero
Silické (Jašteričie) krasové jazierko

Neďaleko obce Silica sa nachádza Jašteričie jazero, ktoré vzniklo na styku nepriepustných a priepustných hornín.

Je najväčším krasovým jazerom na Slovensku a je v štádiu zániku.

Leží v nadmorskej výške 586 m n.m. a ma rozlohou asi 1,20 ha.

Lokalita s výskytom vzácnych druhov mäkkýšov, motýľov, chrobákov, ropúch, užoviek a divých kačíc.

Hneď za obcou Silica juhovýchodným smerom sa nachádza prírodne jazierko o rozlohe približne 2,45 ha nazývané Farárova jama.

Ako sa dostať na planinu

Najlepšie prístupy na planinu (aj autom) sú z obcí Silica, Kečovo a Silická Brezová, ktoré sa nachádzajú priamo na Silickej planine.

Na planinu vedú turistické značkované trasy z obcí a turistických stredísk Hrušov (zelená), Kečovo (červená), Ardovo (žltá), Silická Brezová (červená), Silica (červená, modrá), Plešivec (modrá), Gombasek (zelená), Silická Jablonica (žltá), Krásnohorská Dlhá Lúka (žltá), Soroška-Jablonovské sedlo (červená) a Jovice (modrá).

Fotogaléria

Silická planina 2010

Fotograf: Norbert Šoltés

Silická planina – Kečovo

Fotograf: Marcel Chovančák

Dievčenská skala

Autor: Norbert Šoltés a Marián Chovančák

Jaskyňa Domica

Fotograf: Ing. Peter Tornauer

Jaskyňa Silická Ľadnica

Fotograf: Norbert Šoltés

Jaskyňa Silická ľadnica 2014

Fotograf: Peter Tornauer

Krásnohorská jaskyňa

Fotograf: Ing. Peter Tornauer

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.