Vítajte na stránkach propagujúcich Národný park Slovenský kras.

Gemerka.sk

NPR Zádielska tiesňava

Menu: Úvod / Aktuality Kam do prírody

Podkategória: Národné prírodné rezervácie

Všeobecné informácie

Táto rezervácia je druhou najstaršou na území Slovenského krasu, bola vyhlásená ešte v roku 1954, má rozlohu 214,73 ha.

NPR Zádielska tiesňava

Územie rezervácie leží severne od obce Zádiel, zaberá tiesňavu potoka Blatnica (Zádielská dolina) spolu s kolmostennými stráňami a priľahlou časťou doliny.

Budované je vápencami stredného triasu.

Vyznačuje sa svojráz­nou vegetáciou, čo je zapríčinené jeho hraničným položením medzi Slovenským krasom a Slovenským rudohorím.

NPR Zádielska tiesňava

Územie je známe aj zvratom vegetačných pásiem a prelínaním sa panónskych a karpatských druhov.

Zo vzácnych rastlin­ných druhov, ktoré sa tu vyskytujú, treba uviesť: hadomor rakúsky (Scorzonera austriaca), hadomor purpurový (Scorzonera purpurea), kozinec mechúrikatý belavý (Astragalus vesicarius subsp. albidus), včelník rakúsky (Dracocephalum austriacum), z horských druhov: astru horskú lysú (Aster serpentimontanus subsp. glabratus), plamienok alpínsky (Clematis alpina), arábku alpínsku (Arabis alpina), jazyk jelení (Phyllitis scolopendrium), ploštičník európsky (Cimicifuga euro­paea) a mnoho ďalších.

img_0015

Zádielska dolina

Súbežne s vývojom vegetačného krytu sa vyvíjali i pestré biotopy pre život a vývin živočíchov.

Z územia sú známe endemické chrobáky Duvalius bokori a Othiorhynchus roubali, z mäk­kýšov je to zebrovka stepná (Zebrina detrita) i Alopia clathrata.

V skalných stenách hniezdi sokol sťahovavý.

Cez tiesňavu prechádza červená turistická značka a Náučný chodník Zádielska tiesňava.

Keďže je tu 5.stupeň ochrany platí tu zákaz pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce a vchádzať alebo stáť s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy!!!

hadomor rakúsky (Scorzonera austriaca)

Na vstup do prírodnej rezervácie s 5 stupňom ochrany je potrebné aby ste postupovali nasledovne.

1. Podať žiadosť na okresný úrad v sídle kraja odbor starostlivosti o životné prostredie na udelenie výnimky z územnej ochrany podľa § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Takúto žiadosť treba riadne odôvodniť a uviesť dôvody, pre ktoré by mala byť výnimka udelená.

2. Takéto podanie sa spoplatňuje podľa položky 160 zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších prepisov sumou 10 Eur ak podáva žiadosť fyzická osoba alebo 100 Eur ak je žiadosť podaná právnickou osobou.

Druhou turisticky významnou dolinou po Zádielskej doline  v Slovenskom krase je neďaleká Hájska dolina, kde sa nachádzajú turistami vyhľadávané Hájske vodopády.

Ako sa dostať do Zádielskej doliny

Najlepšími východiskami do doliny sú obce Zádiel a Bôrka.

Do obce Zádiel sa dostanete odbočkou z obce Dvorníky-Včeláre.

Obcou Dvorníky-Včeláre prechádza dôležitá cesta I. triedy 16 (I/16) vedúca v trase Zvolen – Lučenec – RožňavaKošice.

Do obce Bôrka sa dostanete odbočkou z obce Lipovník.

Obcou Lipovník prechádza dôležitá cesta I. triedy 16 (I/16) vedúca v trase Zvolen – Lučenec – RožňavaKošice.

Prístup do doliny k rázcestníku Zádielska dolina – horáreň (450 m n.m.) od obce Bôrka je možný autom po asfaltovej ceste Baksovou dolinou dlhou 4 km.


Parkovisko v obci Zádiel

Prevádzkovateľ: obec Zádiel

Prevádzkovavá doba: marec-november / v čase od 9:00 do 16:00

Poplatky:
Osobný automobil – 1,50€/deň

Autobus (vozidlo pre 9 a viac osôb ) – 3,50 €/deň

Ubytovanie a stravovanie

Obec Zádiel je najnavštevovanejšou obcou v Slovenskom krase, ktorá ponúka pre návštevníkov ubytovacie a stravovacie služby.

Priamo v doline sa môžete ubytovať a stravovať v Zádielskej chate.

Ubytovanie na súkromí MVDr. Flachbartová K.
Zádiel č.16 (pri parkovisku)
Tel: 00 421 905 260 713
e-mail : zadiel@zadiel.sk
web stránka: www.zadielskadolina.sk

Zádielská chata
Milan Branna
Zádielska dolina, časť Bôrka
Tel: 00421/58/7979222
e-mail: zadielskachata@zadielskachata.sk
web stránka: www.zadielskachata.sk

Bufet – Turist Klub
(pri parkovisku)
(Tel. kontakt: 0911 134806)


Fotogaléria

Zádielská dolina 2013

Fotograf: Marcel Chovančák

Zadielská chata pred rekonštrukciou

Fotograf: Marcel Chovančák

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto

K doline vedie 4km dlha asfaltová cesta z obce Bôrka.

Mapy
Turistická

Cykloturistická


Počasie


Videá


Staré fotografie

zadiel1

zadiel2

zadiel3

zadiel4

zadiel5

zadiel6

zadiel7

zadiel8

zadiel9

Reklama

Hľadaj na google

Naplanujte si dovolenku kdekoľvek na svete

              Všetky práva vyhradené. Copyright and design © 2008-2017 OZ Turizmus Východné Slovensko ... Obsah www stránky (fotky a texty) je možné používať len so súhlasom majiteľa stránky.

                                  martinus.sk
Kontakt a autorské práva ... ¦ Zdroj informácií ... ¦
UbytovanieStravovanieRadioVideáMapa ubytovanie
↓


TOPlist

TOPlist TOPlist