NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Zádielska planina


Menu: Úvod / Aktuality Kam do prírody

Podkategória: Planiny, kotliny a horské lúky

Všeobecné informácie

Zádielska planina je podcelok vo východnej časti Slovenského krasu o rozlohe približne 17,5 km².

Zadielská planina – Horné lúky

V zmysle geomorfologického členenia patrí do oblasti Slovenského rudohoria a je súčasťou Vnútorných Západných Karpát.

Všeobecne sa planina delí na severnú, centrálnu a južnú časť.

Turniansky hrad, fotograf: , Örs Orosz (Gombaszögi Nyári Tábor)

Osobitnou štruktúrou je Turniansky hradný vrch.

Planina je tvorená svetlými triasovými vápencami, na ktorých sa vytvoril krasový reliéf s krasovými závrtmi, škrapami, jaskyniami, nevýraznymi vrchmi a hlbokými dolinami obklopujúcimi planinu.

Fotograf: Muro Miron Jesensky (www.eastern-slovakia.com)

Zo západu je od planiny Horný vrch ohraničená hlbokou krasovou Zádielskou dolinou, z východu je od Jasovskej planiny ohraničená hlbokou krasovou Hájskou dolinou , zo severu je oddelená od Volovských vrchov Hačavským sedlom (796 m.n.m.) a na juhu je ohraničená Turnianskou kotlinou.

Krasové svahy oboch spomínaných dolín sú veľmi strmé a členité.

Fotograf: Muro Miron Jesensky (www.eastern-slovakia.com)

Obe patria medzi turisticky významné doliny v NP Slovenský kras.

Zádielska planina je druhou najmenšou planinou Slovenského krasu.

Fotograf: Muro Miron Jesensky (www.eastern-slovakia.com)

Planina je mierne zvlnená rôznymi tvarmi povrchového krasu.

Najvyšším vrchom planiny je vrch Grečov (891 m n.m.).

Orlia vyhliadka na Zádielskej planine, Fotograf: Muro Miron Jesensky (www.eastern-slovakia.com)

Nachádzajú sa tu rozľahlé krasové lúky –  Želiarske lúky, Horné lúky a Dolné lúky.

Planina je predmetom ochrany vzácnej xerotermnej (suchomilnej a teplomilnej) fauny a flóry.

Zádielska vyhliadka na Krkavčích skalách 570-600 m n.m.

Krasová planina má turisticko-rekreačnú, hospodársku a poľnohospodársku funkciu.

Cez planinu prechádzajú náučné chodníky NCH Zádielska tiesňavaNCH Horné lúky.

rázcestník Okrúhly laz a za ním hradisko

Na Zádielskej planine sa nachádza Zádielske hradisko (rázcestník Okrúhly laz (600 m n.m.) ), ktoré je jedno z najstarších a najväčších pravekých slovenských hradísk.

Úlohou Zádielskeho hradiska bolo kontrolovať strategický prechod medzi Košickou a Rožňavskou kotlinou.

Turistickým lákadlom Zádielskej planiny je jej izolovaný juhovýchodný výbežok, kde sa nachádza národná prírodná rezervácia Turniansky hradný vrch so zrúcaninou Turnianskeho hradu.

erna
Jaskyňa Erňa

Na západe planiny sa nachádza chránené územie NPR Zádielska tiesňava.

Na modrej turistickej trase, ktorá prechádza planinou, sa na úseku medzi rázcestníkom Okrúhly laz (600 m n.m.) a Turnianskym hradom nachádza množstvo výhľadových miest.

Medzi najznámejšie patria Zádielska vyhliadka na Krkavčích skalách (570-600 m n.m), Orlia vyhliadka na Zádielskej planine (695-735 m n.m.), vyhliadka Na skale (670 m n. m.) a vyhliadka Zádielsky kameň (601 m n.m.).

turna zadielska planina
Vyhliadka Zádielsky kameň (601 m n.m.) – pohľad na zrúcaniny Turnianskeho hradu

Na planine sa nachádza do 80 jaskýň a priepastí.

Medzi najväčšie jaskyne patrí Hačavská jaskyňa, ktorá je dlhá okolo 200 m.

Medzi ďalšie najhodnotnejšie jaskyne patrí Kostrová jaskyňa (dĺžka 60 m) s významným archeologickým náleziskom z doby bronzovej a jaskyňa Erňa (dĺžka 95m), v ktorej sa nachádza jeden z najväčších podzemných priestorov v Slovenskom krase o rozmere 60x40x24m.

Jaskyňa Erňa sa nachádza na južnom svahu Zádielskej planiny.

Vyhliadka Na skale (670 m n. m.)

Je pravdepodobne zvyškom dnes už väčšej a zasypanej riečnej jaskyne.

V minulosti bola celá planina zalesnená listnatými stromami.

Pôvodný lesný porast bol postupne zredukovaný miestnym obyvateľstvom, ktorí sa tu venovali chovu oviec a hovädzieho dobytka.

Ako sa dostať na Zádielsku planinu

Na planinu vedú turistické značkované trasy z obcí Turňa nad Bodvou (modrá), Háj (zelená), Hačava (žltá) a Zádiel (neoznačená) .

Navštíviť Zádielsku planinu môžete aj na exkurzii s EduTrek Slovakia.

EduTrek Slovakia organizuje turisticko-vzdelávacie exkurzie Krížom-Krasom v Národnom parku Slovenský kras pre verejnosť, turistické kluby, školy, environmentálne krúžky, jednotlivcov i skupiny mimo turistických trás na planinách Horný vrch, Dolný vrch a Koniar, na planine Plešiveckej, Borčianskej, Zádielskej, Jasovskej a Silickej, v Zádielskej tiesňave a v Kamenianskom krase.

Názov exkurzie: BOGAZ – NEBOGAZ? – Zádielska planina, historickou hradnou cestou Vár-út, na planinu za úžasnými výhľadmi.

Vzdelávacie exkurzie v NP Slovenský kras sú vykonávané na základe povolenia Okresného úradu v Košiciach, Odbor starostlivosti o životné prostredie: OU-KE-OSZP1-2019/018439 zo dňa 20.5.2019.

Kontakt

Mgr. Andrea Miškufová – EduTrek Slovakia
Mobil: +421 907 198 724
E-mail: edutrekslovakia@gmail.com
Web: www.krizomkrasom.sk

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto

Ubytovanie, stravovanie a služby

Pamiatky na planine

Prírodné zaujímavosti na planine

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

 

Translate » Prekladač