Zádielska dolina – Zádielska tiesňava

Menu: Úvod / Aktuality Kam do prírody

Podkategória: Doliny, tiesňavy, kaňony a rokliny


Všeobecné informácie

Zádielska dolina sa nachádza vo východnej časti Slovenského krasu hneď za malebnou a turistickou obcou Zádiel.

img_0015
Zádielska dolina

Vytvoril ju Chotárny potok nazývaný aj ako Blatnica alebo Blatný potok v mohutných vápencových vrstvách.
Tento potok tu vytvára malé vodopády a kaskády.
Monumentálny krasová tiesňava je dlhá priblížne 3.3 km.
Tiesňava je mestami len 10 m široká a jej vápencové steny dosahujú relatívnu výšku cez 310 m.

cukrovahomola
Cukrová homoľa

Zádielská dolina je najhlbšiou tiesňavou na Slovensku a je orientovaná od severu na juh.
V členitej tiesňave sú pozoruhodné bralá, kolmé steny a skalné útesy, ktoré sú pestré svojími tvarmi, bizarnosťou a mohutnosťou.
V jej horných častiach vidíme silne zvetrané a utvárajúce početné vežičky, medzi ktorými sa nachádzajú úžľabiny.
Dolina je horných častiach zarastená lesným porastom a v dolnej časti prechádza lesný porast do suťovísk.

zadielska1
Zádielska dolina – miesto široké len 10 m.

Z kamenných útvarov v kaňone zaujme svojim tvarom hlavne 105 metrov vysoká Cukrová homoľa, ktorá bola vymodelovaná erozívnou činnosťou vody.

Cukrová homoľa je najvyšší vežovitý skalný útvar na Slovensku.

V skalách Zádielskej doliny sa nachádzajú jaskyne, z ktorých najznámejšie sú Kostrová, Kráľovská, Stará jaskyňa, Kozia jaskyňa, Jaskyňa pod valom, Skrytá jaskyňa, Skrytá sieň, Zádielska zrkadlová jaskyňa, Zelená jaskyňa a Bobková jaskyňa.

img_9844
Chotárny potok

V súčasnosti poznáme v Zádielskej doline asi 120 jaskýň.
Nachádza sa tu chránená a vzácna fauna a flóra.
Pestrosť a množstvo flóry je podmienená inverziou vegetačných pásiem.
Zádielska dolina bola vyhlásená pre svoju jedinečnosť v roku 1954 za národnú prírodnú rezerváciu (NPR Zádielska tiesňava).
Nad dolinou je vyvinutý planinový kras.

300320121765
Zádielska dolina od cesty I. triedy č. 50

Zádielska dolina od seba oddeľuje turistami vyhľadávanú Zádielsku planinu (nachádza na východe od doliny) a planinu Horný vrch (nachádza sa na západe od doliny), na ktoré vedú značené turistické trasy.

Na Zádielskej planine sa nachádza Zádielské hradisko (rázcestník Okrúhly laz (600 m n.m.) ), jedno z najstarších a najväčších pravekých slovenských hradisk, ktorého úlohou bolo kontrolovať strategický prechod medzi Košickou a Rožňavskou kotlinou.

Zádielska vyhliadka na Krkavčích skalách

Turistickým lákadlom Zádielskej planiny je jej izolovaný juhovýchodný výbežok, kde sa nachádza národná prírodná rezervácia Turniansky hradný vrch so zrúcaninami Turnianskeho hradu.

Od rázcestníka Zádielska dolina – horáreň (450 m n.m.) vedie k obom pamiatkám modrá turistická trasa.

Severným smerom pokračuje modrá turistická trasa od rázcestníka Zádielska dolina – horáreň (450 m n.m.) cez Blatnickú dolinu.
Súčasťou planiny Horný vrch je aj veľmi pekná Borčianská planina, na ktorú vedie od rázcestníka Zádielská dolina – horáreň (450 m n.m.) zelená turistická trasa.
Cez dolinu prechádza červená turistická značka a Náučný chodník Zádielska tiesňava.
Turistický rázcestník Zádielska dolina – horáreň (450 m n.m.) sa nachádza na mieste nazývanom ako Križovatka troch dolín, kde sa stretávajú Blatnická dolina, Baksová dolina a Zádielska dolina.

Zádielska tiesňava patrí k najobľúbenejším lezeckým miestam na Slovensku.
Lezenie v doline je časovo obmedzené – liezť je povolené od 1. augusta do 1. marca, a to len na vybraných skalných masívoch.
V doline je prísne zakázané stanovať a zakladať oheň!!!

Zádielska dolina je najlepšie viditeľná zo Zádielskej vyhliadky na Krkavčích skalách a je príťažlivá v každom ročnom období.
V závere Zádielskej doliny sa nachádzajú horské chaty, ktoré ponúkajú občerstvenie alebo ubytovanie.
Začiatkom 20. storočia sa v Zádielskej doline nachádzala aj turistická útulňa, ktorá však cez druhú svetovú vojnu vyhorela a aj kúpalisko (tiež zaniklo v 70.rokoch 20.storočia).
Zádielska dolina je známa už od praveku, prechádzala tadiaľto dôležitá komunikácia spájajúca Rožňavskú a Košickú kotlinu.
V minulosti nebola zarastená lesom ako dnes.
Súčasná ešte zatiaľ asfaltová cesta bola postavená v šesťdesiatych rokoch 20. storočia.
Pred tým tu bola štrková cesta, ktorú využívali hlavne furmani a od konca 19. storočia aj turisti.
Druhou turisticky významnou dolinou v Slovenskom krase je neďaleká Hájska dolina turistami vyhľadávanými Hájskými vodopádmi.

Ako sa dostať do Zádielskej doliny

Najlepšími východiskami do doliny sú obce Zádiel a Bôrka.
Do obce Zádiel sa dostanete odbočkou z obce Dvorníky-Včeláre.
Obcou Dvorníky-Včeláre prechádza dôležitá cesta I. triedy 16 (I/16) vedúca v trase Zvolen – Lučenec – RožňavaKošice.
Do obce Bôrka sa dostanete odbočkou z obce Lipovník.
Obcou Lipovník prechádza dôležitá cesta I. triedy 16 (I/16) vedúca v trase Zvolen – Lučenec – RožňavaKošice.
Prístup do doliny k rázcestníku Zádielská dolina – horáreň (450 m n.m.) od obce Bôrka je možný autom po asfaltovej ceste Baksovou dolinou dlhou 4 km.
Z obce Zádiel prechádza dolinou cervena červená turistická trasa až ku rázcestníku Zádielská dolina – horáreň (450 m n.m.).
Celkový čas k rázcestníku Zádielská dolina – horáreň (450 m n.m.) je z obce Zádiel približne 1:00 h (naspäť 0:45 h).


Parkovisko v obci Zádiel

Prevádzkovateľ: obec Zádiel

Prevádzkovavá doba: marec-november / v čase od 9:00 do 16:00

Poplatky:
Osobný automobil – 1,50€/deň

Autobus (vozidlo pre 9 a viac osôb ) – 3,50 €/deň

Ubytovanie a stravovanie

Obec Zádiel je najnavštevovanejšou obcou v Slovenskom krase, ktorá ponúka pre návštevníkov ubytovacie a stravovacie služby.

Priamo v doline sa môžete ubytovať a stravovať v Zádielskej chate.

Ubytovanie na súkromí MVDr. Flachbartová K.
Zádiel č.16 (pri parkovisku)
Mobil: +421 911 134806
e-mail: zadiel@zadiel.sk
web: www.zadielskadolina.sk


Bufet – Turist Klub
(pri parkovisku)
(Tel. kontakt: 0911 134806)


Fotogaléria

Zádielská dolina 2013

Fotograf: Marcel Chovančák

Zadielská chata pred rekonštrukciou

Fotograf: Marcel Chovančák

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto

K doline vedie 4km dlha asfaltová cesta z obce Bôrka.

Mapy
Turistická

Cykloturistická


Počasie

Staré fotografie

Zádielska dolina – turistická chata v roku 1944
Zádielska dolina v roku 1939
Zádielska dolina – turistická chata v roku 1945
Zádielska dolina v roku 1939
Zádielska dolina – kúpalisko v roku 1946
Zádielska dolina – turistická chata začiatok 20. storočia
Zádielska dolina – turistická chata začiatok 20. storočia

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.