Jasovská planina

Menu: Úvod / Aktuality Kam do prírody

Podkategória: Planiny a horské lúky

Všeobecné informácie

Jasovská planina o rozlohe 72 km² sa nachádza v najvýchodnejšej časti Slovenského krasu.

jasovska
pamätník venovaný tu padlým maďarským vojakom v roku 1944

V zmysle geomorfologického členenia patrí do oblasti Slovenského rudohoria a je súčasťou Vnútorných Západných Karpát.

Zo západu ju od Zádielskej planiny oddeľuje Hájska dolina, zo severu je od Volovských vrchov oddelená dolinou Bodvy a Šugovskou dolinou, z juhu je ohraničená Turnianskou kotlinou a z východu je ohraničená Košickou kotlinou.

jasovska1
Jasovská planina – Hačavské lúky

Jej relatívna nadmorská výška je 300 až 750 metrov.

Najvyššími vrchmi a bodmi na planine sú výhľadový vrch Vysoká (706 m n.m.), sedlo Železná brána (736 m n. m.), sedlo Krížna poľana (869 m n. m.) a výhľadový Jelení vrch (947 m.n.m.).

Jasovská planina je známa s množstvom výhľadových miest na okolitý kraj.

Patria medzi ne najmä lúka a skalné bralá nad Hájskou dolinou, lúka pri Ladislavovej vyvieračke (420 m n.m.) a majestátna Jasovská skala (349 m n.m.).

skalisty potok
Jaskyňa Skalistý potok

Medzi zaujímavé výhľadové mieta na planine patrí aj skala Šugovská výhliadka (665 m), z ktorej je nádherný výhľad na dolinu v údolí Bodvy a tiež na časť Volovských vrchov.

Planina je značne zalestnená, menšie lúky sa nachádzajú v západnej a južnej časti (Spodné lúky a Hačavské lúky).

Nachádzajú sa tu závrty a škrapy, podzemné priestory, ktoré sú najdlhšie a najhlbšie v Slovenskom krase.

m_0216
Kunia priepasť

Tieto primáty si drží podzemný systém Kunia priepasť  – jaskyňa Skalistý potok.

Ten sa nachádza v juhovýchodnej časti tejto planiny.

Oba podzemené priestory patria k vôbec najhlbším a Skalistý potok aj k najdlhším jaskynným priestorom Slovenska.

Vzájomne ich spája podzemný vodný tok, ktorý ústi ako vyvieračka na úpätí tejto planiny.

Kunia priepasť dosahuje dĺžku 813 m a má horizontálno-vertikálny charakter.

drienov
Drienovská jaskyňa

V niektorých priestoroch je prítomná sintrová výzdoba s brčkami a sintrovými kaskádami.

Nachádza sa tu asi 23 m vysoký vodopád.

Jaskyňa Skalistý potok dosahuje celkovú dĺžku 6 310 m s výškovou amplitúdou 345 m, ktorý je vytvorený vo wettersteinských vápencoch.

Zaujímavá je množstvom sifónov a jazier.

Je takmer bez sekundárnej výplne, iba s ojedinelými sintrovými kôrami.

jasovska1
Jasovská skala (349 m n.m.)

Okrem týchto dvoch gigantov má Jasovská planina aj ďalšie typické krasové formy – výverová riečna Drienovská jaskyňa s pekným vstupným portálom, Slaninova jaskyňa, priepasť Trojramenná a priepasť Hajagoš.

Pre toto územie sú typické aj mohutné vyvieračky – Miglinc, Ladislavová, Drienovská a Veľký prameň.

V blízkom okolí Jasovskej planiny sa nachádzajú niekoľko malých vodných nádrží a rybníkov, z ktorých najvýznamnejšie sú Jasovské rybníky v obci Jasov.

jasovska2
Kaplnka sv. Ladislava – Ladislavová vyvieračka (420 m n.m.)

Sústava Jasovských rybníkov umožňuje okrem kúpania aj rybolov.

Ďalšie jazierká a nádrže sa nachádzajú v rekreačnom stredisku Šugov.

Jasovská jaskyňa je pre verejnosť jediná sprístupnená jaskyňa na tejto planine.

Nachádza sa na východnom úpätí výhľadovej Jasovskej skaly (349 m n.m.).

Na Jasovskej planine bola v roku 1950 vyhlásená najstaršia prírodná rezervácia na území Slovenského krasu – NPR Jasovské dubiny.

000196
Jasovská jaskyňa

Ďalšiou významnou chránenou oblasťou je tu PR Palanta, ktorá sa nachádza pri Drienoveckých kúpeľoch.

Vo východnej časti Jasovskej planiny sa nachádza obnovená a zrekonštruovaná Kaplnka sv. Ladislava.

Kaplnka bola obnovená koncom 90-tych rokov 20.storočia.

Po roku 1989 cirkev opäť začala organizovať pri prameni púte a omše.

Koncom 90-tych rokov tu bola obnovená krížová cesta, ktorá sa začína v obci Drienovec.

ladislav
Kaplnka sv. Ladislava

Kaplnka obopína mohutný strom a nachádza sa v nej oltár zhotovený z kameňa a kamenný ruženec.

Miestu je pripisovaných niekoľko zjavení a zázrakov.

Okolitá rozsiahlá lúka, ktorá sa nachádza pri kaplnke ponúka výhľad aj keď nie je kruhový, na hrebeň Volovských vrchov, vrch Kojšovskej hole (1246 m n.m.)Košickú kotlinu.

V južnej časti jasovskej planiny medzi obcami Drienovec a Háj, ktoré spája modrá turistická trasa sa nachádza pamätník venovaný tu padlým dvom maďarským vojakom v roku 1944.

Ako sa dostať na Jasovskú planinu

Na planinu vedú turistické značkované trasy z obcí Jasov (modrá, žltá), Drienovec (žltá, modrá), Háj (modrá), Hačava (zelená) a z miest Moldava nad Bodvou  (zelená) a Medzev (žltá).

Všetky spomenuté obce a stredisko Šugov, cez ktoré prechádza modrá turistická trasa, sú dobrými východiskami na Jasovskú planinu a ponúkajú kvalitné služby pre turistov.

Fotogaléria

Jasovská planina

Fotograf: Norbert Šoltés

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto

Mapy

Turistická

Cykloturistická

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.