NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Turniansky rybník


Menu: Úvod / Aktuality Kam do prírody

Podkategória: Vodopády, jazierka, rieky …

Všeobecné informácie

Turniansky rybník o rozlohe 45 ha sa nachádza na hranici Košickej kotliny a Turnianskej kotliny.

Turniansky rybník

Je súčasťou územia Slovenského krasu a chráneného vtáčieho územia.

Chránené vtáčie územie Slovenský kras je vyhlásené za účelom zabezpečenia podmienok prežitia a rozmnožovania druhov vtákov európskeho významu a sťahovavých druhov vtákov a zabezpečenia priaznivého stavu prostredia.

Turniansky rybník

Rybník bol vybudovaný v 60. rokoch 20. storočia hneď vedľa cesty E571, ktorá spája mesto Rožňava s mestom Košice.

V minulosti bola celá oblasť pokrytá močariskami.

Žije a hniezdi tu celý rad druhov vtáctva, z nich za spomenutie stoja volavky, kane močiarne, bučiaky veľké, trsteniariky, celosvetovo chránené chochlačky bielooké a mnohé ďalšie.

Biotop je priam predurčený aj na výskyt väčšieho množstva obojživelníkov, cicavcov, hmyzu a plazov.

Popri viacerých druhoch žiab a mlokov tu môžete pozorovať aj hojne zastúpenú užovku fŕkanú (Natrix tessellata) a užovku obojkovú (Natrix natrix).

Rybník spĺňa v danom prostredí aj významnú estetickú a turistickú funkciu.

Od rybníka je pekný výhľad na Zádielskú planinu, Turnianský hradný vrch, Turnianský hrad, planinu Dolný vrch, planinu Horný vrch, Zádielskú dolinu a kostol Nanebovzatia Panny Márie v Turni nad Bodvou.

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto:

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

 

Translate » Prekladač