Vítajte na stránkach propagujúcich Národný park Slovenský kras.

Gemerka.sk

Zádielská planina

Menu: Úvod / Aktuality Kam do prírody

Podkategória: Planiny a horské lúky

Všeobecné informácie

Zadielská planina je podcelok vo východnej časti Slovenského krasu o rozlohe približne 17,5 km².

zadielska

Zadielská planina – Horné lúky

V zmysle geomorfologického členenia patrí do oblasti Slovenského rudohoria a je súčasťou Vnútorných Západných Karpát.

Všeobecne sa planina delí na severnú, centrálnu a južnú časť.

Osobitnou štruktúrou je Turniansky hradný vrch.

Planina je tvorená svetlými triasovými vápencami, na ktorých sa vytvoril krasový reliéf s krasovými závrtmi, škrapami, jaskyniami, nevyráznymi vrchmi a hlbokými dolinami obklopujúcimi planinu.

Zo západu je od planiny Horný vrch ohraničená hlbokou krasovou Zádielskou dolinou, z východu je od Jasovskej planiny ohraničená hlbokou krasovou Hájskou dolinou , zo severu je oddelená od Volovských vrchov Hačavským sedlom (796 m.n.m.) a na juhu je ohraničená Turnianskou kotlinou.

turna1

Turniansky hrad

Krasové svahy oboch spomínaných dolín sú veľmi strmé a členité.

Obe patria medzi turisticky významné doliny v NP Slovenský kras.

Zadielská planina je druhou najmenšou planinou Slovenského krasu.

Planina je mierne zvlnená rôznymi tvarmi povrchového krasu.

Najvyšším vrchom planiny je vrch Grečov (891 m n.m.).

DSC01836

náučný chodník Zádielska tiesňava

Nachádzajú sa tu rozľahlé krasové lúky –  Želiarske lúky, Horné lúky a Dolné lúky.

Planina je s predmetom ochrany vzácnej xerotermnej (suchomilnej a teplomilnej) fauny a flóry.

Krasová planina má turisticko-rekreačnú, hospodársku a poľnohospodársku funkciu.

Cez planinu prechádzajú náučné chodníky NCH Zádielska tiesňavaNCH Horné lúky.

vyhliadka

Zádielska vyhliadka na Krkavčích skalách 570-600 m n.m.

Na Zádielskej planine sa nachádza Zádielské hradisko (rázcestník Okrúhly laz (600 m n.m.) ), ktoré je jedno z najstarších a najväčších pravekých slovenských hradísk.

Úlohou Zádielského hradiska bolo kontrolovať strategický prechod medzi Košickou a Rožňavskou kotlinou.

Turistickým lákadlom Zádielskej planiny je jej izolovaný juhovýchodný výbežok, kde sa nachádza Národná prírodná rezervácia Turniansky hradný vrch so zrúcaninou Turnianskeho hradu.

erna

Jaskyňa Erňa

Na západe planiny sa nachádza chránené územie NPR Zádielska tiesňava.

Na modrej turistickej trase, ktorá prechádza planinou sa na úseku medzi rázcestníkom Okrúhly laz (600 m n.m.) a Turnianským hradom nachádza množstvo výhľadových miest.

Medzi najznámejšie patria Zádielská vyhliadka na Krkavčích skalách (570-600 m n.m) a vyhliadka Zádielsky kameň (601 m n.m.).

turna zadielska planina

Vyhliadka Zádielský kameň (601 m n.m.) – pohľad na zrúcaniny Turnianskeho hradu

Na planine sa nachádza do 80 jaskýň a priepastí.

Medzi najväčšie jaskyne patrí Hačavská jaskyňa, ktorá je dlhá okolo 200 m.

Medzi ďalšie najhodnotnejšie jaskyne patrí Kostrová jaskyňa (dĺžka 60 m) s významným archeologickým náleziskom z doby bronzovej a jaskyňa Erňa (dĺžka 95m), v ktorej sa nachádza jeden z najväčších podzemných priestorov v Slovenskom krase o rozmere 60x40x24m.

Jaskyňa Erňa sa nachádza na južnom svahu Zádielskej planiny.

Je pravdepodobne zvyškom dnes už väčšej, dnes už zasypanej riečnej jaskyne.

V minulosti bola celá planina zalesnená listnatými stromami.

Pôvodný lesný porast bol postupne zredukovaný miestnym obyvateľstvom, ktorí sa tu venovali chovu oviec a hovädzieho dobytka.

Ako sa dostať na Zádielskú planinu

Na planinu vedú turistické značkované trasy z obcí Turňa nad Bodvou (modrá), Háj (zelená), Hačava (žltá) a Zádiel (neoznačená) .

Fotogaléria

Zádielská planina

Fotograf: Norbert Šoltés a Marcel Chovančák

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto

Mapy

Turistická

Cykloturistická

Reklama

Hľadaj na googleBooking.com

              Všetky práva vyhradené. Copyright and design © 2008-2017 OZ Turizmus Východné Slovensko ... Obsah www stránky (fotky a texty) je možné používať len so súhlasom majiteľa stránky. Kontakt a autorské práva ... ¦ Zdroj informácií ... ¦
UbytovanieStravovanieRadioVideáMapa ubytovanie
↓


TOPlist

TOPlist TOPlist