NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Turni nad Bodvou


Menu: Úvod / Aktuality Kam za pamiatkami

Podkategória: Náboženské pamiatky

Všeobecné informácie

Rímskokatolícky opevnený kostol Nanebovzatia Panny Márie, postavený v gotickom štýle začiatkom 14. storočia asi na základoch staršieho kostola z 11. storočia.

Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Stavba bola v 15. storočí rozšírená, v lodi zaklenutá začiatkom 16. storočia, upravovaný v 18. storočí, obnovený roku 1889 a 1930.

Kostol je jednoloďová stavba s nepravidelným pôdorysom a polygonálne uzavretý presbytériom, severnou kaplnkou so štvorcovým presbytériom, pristavanou sakristiou, južnou predsieňou a na západnej strane s predstavanou vežou.

Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Severná jednoloďová kaplnka bola pôvodným kostolom, slúžiacim za pohrebnú kaplnku rodu Tornayovcov.

Ku kaplnke pristavali druhý jednoloďový chrám s dlhým polygonálnym presbytériom a oba priestory spojili dvoma lomenými arkádami, ich kamenné ostenie a profilácia poukazujú na začiatok 15. storočia.

Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Do toho istého obdobia patrí aj klenba polygonálneho presbytéria, ktorá má na svorníkoch reliéf baránka a hlavu diviaka (erb Tornayovcov).

V presbytériu je gotický kamenný epitaf Tornayovcov z roku 1406 a na južnej stene je klasicistický epitaf Jozefa Keglevicha z roku 1792.

vstupná brána a obranný múr

Zvláštnosťou sú postavy odeté v uhorských odevoch a so štítom.

Fresky boli zamaľované bielou farbou a znovuobjavené roku 1880.

Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Tieto fresky objavil slávny maďarský spisovateľ Mór Jókai.

Okolo kostola je obranný kamenný múr so strieľňami.

Vnútorné zariadenie kostola pochádza z konca 19. storočia, z čias jeho obnovy.

V kaplnke je závesný barokový obraz svätého Pavla pustovníka z polovice 18. storočia.

V sakristii je obradová neskorobaroková skriňa z konca 18. storočia.

Gotický zvon s nápisom je od majstra Augustína z konca 14. storočia.

Pozoruhodné sú dve farebné okná polygonálneho presbytéria, zobrazujúce svätú Alžbetu a svätého Štefana.

Kostol je mimoriadne dôležitá pamiatka gotického sakrálneho staviteľstva a jedným zo skvostov Gotickej cesty.

Budova domu fary číslo 442 sa nachádza južne od kostola vo vzdialenosti asi sto metrov.

Ako sa dostať ku kostolu

Kostol je vďaka mohutnej veži viditeľný už zďaleka.

Stojí na vyvýšenine na severozápadnom okraji obce v opevnenom areáli.

Kontakt 

Kostol Nanebovzatia Panny Márie
044 02 Turňa nad Bodvou
Tel.: 055/ 46 621 40
E-mail: turna.n.bodvou@fara.sk

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto:

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

Translate » Prekladač